Spiseforstyrrelser og kontrollerte følelser

Spiseforstyrrelser og kontrollerte følelser

Siste oppdatering: 16 september, 2018

Det kan hende at du aldri har stoppet opp for å tenke over det, men alle har i utgangspunktet den samme evnen til å kjenne igjen, akseptere og kontrollere sine følelser. Og med det er sagt: Vet du av noen som sjeldent gjenkjenner at det er noe som plager dem? Det kan gjøre det vanskeligere for dem å bli kvitt spiseforstyrrelser.

Det kan være noen som synes at det er vanskelig å kontrollere sine egne negative følelser. Det er faktisk slik at de fleste personene som kjenner til sine egne negative følelser også har et problem med angst eller tristhet. Det kan til og med være at du kjenner igjen dette hos deg selv. Realiteten er at det er viktig å kjenne igjen, akseptere, kontrollere og bearbeide dine egne følelser. Det er en evne som virkelig kan påvirke forskjellige psykiske sykdommer. Og her er spiseforstyrrelser inkludert, for det er en kobling mellom følelser og mat. Her forklarer vi deg hvorfor.

Spiseforstyrrelser og kontroll over følelser

For det første må det påpekes at det å kontrollere følelsene når det gjelder spiseforstyrrelser er annerledes enn å kontrollere følelsene for folk som lider av psykologisk patologi. På den ene siden er de mer utsatt for aleksitymi. Det betyr at de har større problemer med å kjenne igjen og forklare følelser. Logisk nok fører det å ikke klare å kjenne igjen følelser til at det blir vanskelig å finne strategier for å kontrollere dem.

Som et eksempel: Hvis du ikke forstår at du er sint, hvordan skal du kunne gjøre noe som får sinnet til å forsvinne? Det er komplisert, ikke sant? Dette er et av problemene personer med spiseforstyrrelser har. Og her må du også legge til enda et handikap: Bruken av dårlige strategier for å øke komforten. Med andre ord tar de valg som gjør at de får det enda verre når de først forstår at de føler seg dårlig.

“En vis mann bør tenke på at helse er den største av menneskelige velsignelser, og lære hvordan han ved sin egen tankegang kan dra nytte av sine sykdommer. La mat være din medisin.”

-Hippokrates-

spiseforstyrrelser

Dårlige valg uten kontroll på følelsene

De forsøker å kontrollere følelsene sine gjennom å stikke av, unngå folk og å leve i fornektelseDisse formene for oppførsel vil vanligvis føre til et tilbakefall. Det vil igjen føre til at de negative følelsene blir kroniske. La oss se på et eksempel. En person med slike problemer føler seg dårlig fordi de ofte tenker at om de spiser så blir de feite. Derfor prøver de å begrense denne angsten ved å bremse matinntaket. På kort sikt vil dette føre til at de føler seg bedre.

Men på lang sikt vil dette produsere flere og flere negative følelser for stadig mindre mengder mat. Misnøyen vil med andre ord progressivt bli større og større. Denne onde spiralen er også observert i forbindelse med storspisere. Folk spiser fordi de føler seg dårlige, men ender med å torturere seg selv ved overspising helt til de kaster opp. Dette fører igjen til negative følelser ettersom de vet at det de gjør er feil.

spiseforstyrrelser

Hvorfor er det viktig å forbedre følelsesmessig kontroll for de som sliter med spiseforstyrreler?

Med tanke på det vi allerede har forklart, er det klart at en må lære seg å kontrollere sine følelser. Slik kan en klare å bli kvitt, eller i det minste forbedre, spiseforstyrrelser. Derfor er det viktig å bytte matrestriksjoner eller overspising med andre metoder. Metoder for å takle de følelsene som fører til spiseforstyrrelsen.

Når det er sagt, må en også jobbe med å forbedre den patologiske oppførselen. Den oppførselen som personer som sliter med denne sykdommen har. Realiteten er at det å gjøre seg selv i stand til å akseptere, identifisere og uttrykke følelser gjør oss mye godt, og fører også til en følelse av fysisk og mentalt velvære.

I tillegg til dette vil det å kunne regulere negative følelser godt, helst gjennom forskjellige strategier for å takle følelsene, gjøre at en får mindre angst, føler mindre tristhet og mindre sinne. Forskere har faktisk funnet ut at det å ha velfungerende kontroll over følelsene fører til at folk med spiseforstyrrelser blir friskere, og det raskere.

“Å spise er ikke bare en materiell nytelse. Å spise godt gir en spektakulær glede til livet og bidrar enormt til velvilje og godt samvær. Det er av stor betydning for moralen vår.”

Elsa Schiaparelli-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.