Søstre er forente i hjertet

Søstre er forente i hjertet

Siste oppdatering: 15 september, 2017

For søstre, spiller tid og avstand ingen rolle. Disse ansiktene som deler de samme manerene og ler av de samme tingene kommer alltid til å se på hverandre med forståelse, oppfatte de tingene den andre ikke sier høyt, og nære hverandre gjennom et usynlig bånd som for alltid er tilstede i hjertene deres.

Vi vet alle at det å ha en søster vanligvis innebærer et unikt og eksepsjonelt støtteapparat. Søsken er medlemmer av familien som sannsynligvis kommer til å være ved din side gjennom hele ditt liv. Med dem deler du fortiden din, dine opplevelser og din emosjonelle arv, som er spesielt unikt mellom søstre.

Båndet mellom søstre kan umiddelbart bringe fram ekkoet av en oppvekst fylt med krangler over klesplagg, over å hate å være den eldste og også å hate å være den yngste. Dette båndet får sin næring fra en evigvarende affeksjon som ikke lar seg påvirke av avstand, og som alltid er opptatt av at den andre personen skal ha det bra.

I følge en studie som ble utført ved Universitetet i Illinos, er forholdet mellom søsken den første relasjonen et barn opplever å ha med noen som er lik dem.  Dette er det viktig at foreldre alltid er bevisste på. 

Den interessante tingen angående båndet mellom søstre, er at det har en tendens til å være komplisert gjennom barndommen, men når de blir voksne, blir dette forholdet forandret til en fantastisk støtte og trygg havn; det blir et eksepsjonelt partnerskap.

young sisters

Søstre svever mellom kjærlighet og det å være rivaler

Det er viktig å, først og fremst, ha klart for seg, at forhold innen familien er veldig komplekse og alle har sine egne kjennetegn. Med andre ord, betyr det at ikke alle søstre opplever å ha det samme positive og berikende båndet seg imellom. Noen ganger kan det hende at det er noe ugjort mellom søstre. Disse problematiske situasjonene kan kureres, men det må begynne ved ens egen, personlige helbredelse.

Det finnes en bok som går i dybden av dette temaet. I Brothers and Sisters: Discovering the Psychology of Companionship, skriver psykolog Lara Newton om hvorfor det er slik at forholdet mellom søstre pendler mellom å være rivaler eller å elske hverandre intenst.

La oss se på noen faktorer som kan påvirke kompleksiteten av disse forholdene:

  • Forholdene innenfor familien og hvilken utdanning en vokser opp i, kan ha stor innvirkning på forholdet mellom søstre (kjønn, stereotyper, at et barn blir foretrukket over det andre, og så videre.)
  • I hvilken rekkefølge de er født, utgjør også en forskjell i dem de første par årene. Det kan kanskje oppstå sjalusi, men det er også slik at den eldre søsteren også kan oppleve å ha et sterkt beskytterinstinkt ovenfor den yngre søsteren.
  • Å vokse opp med en eller flere søstre, innebærer å gjennomgå mange sykluser der hver av dem modnes og blir en kvinne, og den ene lærer fra den andre. På denne måten vil det, litt etter litt, utvikle seg et bånd som er basert på forståelse, helbredelse og en udiskutabel og uendelig støtte som de har for hverandre.
painting of sisters

Følelsesmessig støtte mellom søstre

Årene har gått, og med dem også de dagene der du leste søsteren din sin dagbok i all hemmelighet, dagene da du stjal klær fra skapet hennes, og sniklyttet på samtalene hun hadde i telefonen. Og nå kan du peke ut den eksakte plassen hun har i sjelen din, og du kan si høyt hvor viktig hun er i livet ditt, på tross av distansen mellom dere, og det at dere begge har deres egne familier og deres egne prosjekter.

Søstre er veldig flinke når det kommer til å gi emosjonell støtte. Sammenslutningen mellom dem går lengre enn bare genetikk; den har ankre med røtter i en delt historie, som har vevd sammen lojale og evigvarende bånd. Alt som skal til, er et blikk for en søsters emosjonelle kompass for å oppfatte skuffelse, smerte eller håp.
sisters combing hair

Båndet søstre har, kan forbedre livskvaliteten gjennom å være en ufeilbarlig emosjonell støtte. Det gir deg sikkerhet, og en søster har tro på dine evner, samtidig som hun kan minne deg på at du har feil som du kanskje har hatt med deg helt siden barndommen, og fremdeles ikke har endret på.

Søstre er også de som gir deg de beste rådene og de smarteste advarslene, de går ikke rundt grøten, fører deg bak lyset eller skjuler noe for deg. De ønsker bare det som er best for deg, og du ønsker alltid den støtten, på tross av det faktum at dere noen ganger krangler med hverandre og trekker inn visse ting fra deres felles fortid.

Som voksen, kan søsteren din også gi deg en ny og spennende rolle : som onkel eller tante. Dette er en tid der et helt nett av følelser og støtte vokser seg enda større, som igjen lar deg gjenoppdage den store skatten det er å ha en søster.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.