Sosiale følelser: Hva er misunnelse egentlig?

Sosiale følelser: Hva er misunnelse egentlig?
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi kjenner alle til misunnelse, en sosial følelse vi kan se i aksjon hver dag. Selv om den har en negativ konnotasjon i de fleste tilfeller, har den også viktige funksjoner. Psykologien lærer oss at emosjoner ikke er dårlige eller gode (utenfor psykiske lidelser), de kan bare være behagelige eller ubehagelige. I tillegg spiller de alltid en rolle. Men hva er misunnelse?

Misunnelse – i sine enkleste form – er representert i et tresidig forhold med ulikhet. Dette forholdet består av to personer og ett objekt. Og når et av disse menneskene har objektet og det andre vil ha det, men det ikke skjer, er det ulikhet. Dette er en følelse som involverer sosial sammenligning.

Sosial sammenligning

Mennesker lever i komplekse samfunn, hvor sosial status påvirker deres liv. Derfor er det fornuftig, fra et adaptivt synspunkt, at vi er bekymret for vårt sosiale liv. Dette er hvor sosial sammenligning er født, i et forsøk på å være bedre posisjonert og ha bedre sosiale ressurser.

Sosial sammenligning kan skje på to måter: (a) oppadgående, sammenligne oss med mennesker som er eller som vi oppfatter at er bedre enn oss. Eller (b) nedadgående, sammenligne oss med de som er eller som vi oppfatter at er dårligere enn oss. Hver av dem oppfyller en funksjon og har sine grunner. Men for studiet av misunnelse, er vi interessert i den oppadgående sammenligningen: vi misunner de som har noe vi vil ha.

Hva er misunnelse?

Hva er misunnelse?

Så, hva er misunnelse egentlig? Det er en smertefull sosial følelse ved at den er et produkt av forhold med ulikhet. Som vi har nevnt, er det relatert til sosiale sammenligninger og selvevaluering. Av denne grunn kan vi noen ganger referere til det som et sosialt termometer. Det lar oss kalibrere vår sosiale status og handle hvis det ikke er som vi ønsker.

Siden det noen ganger uttrykkes åpent som et tegn på beundring (jeg er så misunnelig på deg!), er det normalt at det ikke er tydelig. I denne forstand er det å gjemme denne følelsen en del av vår sosiale protokoll. Dette oppfyller to klare funksjoner. På den ene siden forhindrer den misunnelige personen å gjøre sin lavere status offentlig og beskytte seg mot et mulig verdifall; og den andre unngår å true personen som er gjenstand for misunnelse.

Hensikten med denne følelsen kan referere til et stort utvalg av elementer. Det kan inneholde eiendeler, men også personlige egenskaper eller anerkjennelse. Det blir en misunnelse når en person ikke har det, men vil ha det, og ser at en annen person har det. Ønsket kommer hovedsakelig fra et forsøk på å overvinne en dårlig eller ufordelaktig stilling. Det vil si, vi ønsker det ikke på grunn av hva objektet er, men på grunn av hva objektet representerer.

Nå, hvordan kan vi reagere når vi føler misunnelse? Det er her de to typene av misunnelige responser og deres konsekvenser kommer inn. Vi snakker om dette i neste avsnitt.

Typer av misunnelse

Typer av misunnelse

Det er to hovedtyper: godartet og ondsinnet (også kjent som skadefryd). Godartet dukker opp når den misunnelige har dårlige følelser når man ser den andres suksess, men ikke ønsker dårlige ting for dem. Denne typen forårsaker atferd rettet mot å forbedre den misunnelige persons status. De kan oppnå dette ved å bli gjenstand for misunnelse uten å blande seg med personen de misunner.

Med ondsinnet misunnelse, i tillegg til å ha det som den andre personen har, ønsker de dårlige ting for dem. Det er ingen oppførsel rettet mot å forbedre seg; deres oppførsel vil forsøke å devaluere gjenstanden for misunnelse, eller til og med redusere statusen for den misunnede personen ved å fjerne objektet.

Begge typer søker det samme, den misunnelige personen vil ha en status som er lik eller større enn den misunnede. Med ondsinnet misunnelse blir det oppnådd ved å redusere den misunnede status. Med godartet misunnelse skjer det ved å øke den misunnelige persons status. Selv om den første er sosial av karakter, må vi ikke glemme at skadefryd også er en følelse som er veldig til stede i våre liv.

Nå som vi vet svaret på “Hva er misunnelse?”, her er et spørsmål å tenke på: når vi misunner en annen person, hva føler vi mest, godartet misunnelse eller skadefryd?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.