Retten til å beskytte intimitet og privatliv

Retten til å beskytte intimitet og privatliv er en av de tingene som har blitt mest påvirket av teknologiske fremskritt. Faktum er at dataene dine nå er en dyrebar eiendel som krever en oppdatering av lovene som regulerer dem.
Retten til å beskytte intimitet og privatliv
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Behovet for å beskytte ens intimitet og personvern er medfødt i ethvert menneske. Man må forstå visse ting om individualitet for å utvikle sin identitet og personlighet. Dermed er det forståelig at mennesker vil ha et privatliv.

Det er tydelig at noen personlige rettigheter er mer truet av utviklingen av nye teknologier, som retten til personvern og intimitet. Også i kombinasjonen av disse rettighetene og retten til informasjonsfrihet. Spesielt på grunn av utviklingen av sosiale nettverk og Internett.

Denne artikkelen vil analysere retten til personvern og intimitet, dens grenser og forholdet til nye teknologier.

Å beskytte privatlivet sitt.

Retten til å beskytte intimitet og personvern

Respekten for privatlivet, både personlig og familiært, er grunnleggende menneskelige verdier.

D ermed er retten til personvern, privatliv og intimitet en grunnleggende menneskerettighet. Hovedsakelig på grunn at man har makten til å ekskludere eller beskytte visse deler av ens liv fra andre. Denne retten inkluderer:

  • Retten til å holde hjemmet hellig.
  • Retten til privat korrespondanse.
  • Retten til privat kommunikasjon.
  • Retten til egen ære.
  • I tillegg har retten til selvbildet sitt.
  • Retten til ikke å delta i kollektivlivet og isolere seg frivillig.
  • Retten til ikke å bli forstyrret.

I tillegg har disse rettighetene å gjøre med mange andre, for eksempel retten til ikke å avsløre det du tenker (en del av ytringsfriheten) og seksuell preferanse.

Dette er grunnleggende menneskerettigheter, etablert av forskjellige internasjonale institusjoner. For eksempel slår Verdenserklæringen om menneskerettigheter fast i artikkelen 12 at ingen skal bli utsatt for vilkårlig innblanding i sitt private, sin familie, korrespondanse, hjemmet eller injurier og ærekrenkelser. I tillegg står det at alle har rett til rettslig beskyttelse mot slike angrep eller innblanding.

Hva er grensene for retten til personvern?

Regjeringer står overfor et dilemma når det gjelder å beskytte den enkeltes rett til privatliv. De har vanskeligheter med å opprettholde balansen mellom retten til privatliv og beskyttelse mot blant annet tyveri, kidnapping og terrorangrep.

Hvis man tolker retten til privatliv i absolutte vilkår, kan man forhindre straffeforfølgelse. Følgende faktorer definerer retten til personvern:

  • Beskyttelse av offentlig orden, helse og moral.
  • Nasjonalt helsevern.
  • Beskyttelse av dine og andres rettigheter og frihet.

Noen konstitusjoner nevner uttrykkelig retten til privatliv. Andre har det implisitt gjennom lover som beskytter mot ulovlig invasjon av privatliv. La oss på dette tidspunktet understreke at privatlivet er mer utsatt for fremskritt som gjøres i spioneringsteknikker.

Hengelås.

Internett: Personvern og utvikling

Det er ingen tvil om at Internett revolusjonerte alle aspekter av menneskelivet. I dag kan alle lage innhold på nettet takket være publiseringsverktøy. Dette fenomenet gjenspeiles i blogger, meningsfora og sosiale nettverk.

Denne situasjonen utløste debatten om retten til personvern: hvordan forstår du personvern? Hvordan beskytter du rettighetene dine på Internett?

Du tenker kanskje at de essensielle tjenestene du finner på nettet er gratis, men i virkeligheten betaler du for dem når du legger til dine egne data. Mange hevder at selskaper mottar finansiering fra generisk reklame. Imidlertid er denne inntekten utilstrekkelig: profilen din, smak og forbruksvaner er data som for tiden blir samlet inn online for kommersielle (selektiv reklame), økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige formål.

Et eksempel på denne overføringen av informasjon er informasjonskapsler, som er filer nettsteder sender til datamaskinen din for å identifisere nettleseren din. Markedsførere bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenestekvaliteten ved å lagre brukerpreferanser og atferdstrender.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.