Psykisk utviklingshemming: Definisjon og ulike typer

Psykisk utviklingshemming: Definisjon og ulike typer

Siste oppdatering: 04 oktober, 2018

En person med psykisk utviklingshemming har færre eller mindre utviklede kognitive ressurser enn det som er normalt for deres alder. Det gjør læring vanskeligere, og det krever større innsats for å kommunisere under visse kontekster med visse beskjeder. Denne typen utviklingshemming identifiseres som oftest før personen er 18 år, og påvirker kun 1% av verdens befolkning.

Men det er viktig å merke seg at psykisk utviklingshemming ikke er en psykisk sykdom, men heller en utviklingsforstyrrelse. Alle mennesker med denne typen utviklingshemming er i utgangspunktet som oss: de har sine egne drømmer, interesser, ønsker, behov og preferanser. Vi må ikke stigmatisere psykisk utviklingshemming, eller noen annen type lidelse. Og hva er vel en bedre måte å unngå stigma på enn å lære mer om temaet?

Intellektuell funksjon og adaptiv atferd

Det er forskjellige grader av psykisk utviklingshemming, og hver grad kommer med sine egne utfordringer og vanskeligheter. Det skaper problemer med resonnement, planlegging, problemløsning, abstrakt tenkning og læring. Alt dette på grunn av langsom og ufullstendig tilegnelse av kognitive ferdigheter.

Deres adaptive kapasitet kan også være svært begrenset, med konseptuelle forhold så vel som sosiale og praktiske forhold. Dermed er deres evne til å uttrykke seg språklig, eller deres lese- og skriveferdigheter, dårlig utviklet. Dette gjelder også deres følelse av ansvar og selvfølelse.

I daglige aktiviteter som hygiene, personlig pleie og matlaging, avhenger nivået av autonomi på alvorlighetsgraden av personens utviklingshemming.

Innvirkning på helse og sosiale relasjoner

Psykisk utviklingshemming kan være ledsaget av visse endringer i individets fysiske og psykiske helse. Disse kan i sin tur påvirke andre aspekter av trivsel og velvære.

Noen av syndromene som kan følge med psykisk utviklingshemming er: Retts syndrom, Dravet syndrom, Prader-Willi syndrom, Down syndrom, Aspergers syndrom og Fragilt X syndrom (Martin-Bell syndrom). Sykdommer som fedme, diabetes, HIV, seksuelt overførbare infeksjoner og demens er også mer sannsynlig.

I tillegg kan individets kommunikasjon, samhandling og sosial deltakelse påvirkes. Deres intellektuelle og adaptive begrensninger gjør det umulig for dem å delta i samfunnslivet på en normal måte. Det påvirker alle omgivelsene deres, hjemme, skole, arbeid og fritid.

IQs rolle

IQ i seg selv er ikke nok til å diagnostisere en psykisk utviklingshemming. I tillegg til å kvantitativt definere intelligens med IQ, er det nødvendig å gjøre en dypere vurdering av individets intellektuelle funksjoner.

IQ kan kort forklares som forholdet mellom en persons mentale alder og deres kronologiske alder. Den mentale alderen tilsvarer intellektuell utvikling: hvordan de presterer intellektuelt i forhold til gjennomsnittsnivået. Kronologisk alder er biologisk, og telles fra året du er født.

Vi anser at en IQ som er lavere enn 70 indikerer psykisk utviklingshemming. Vi diagnostiserer den andre ekstreme enden, begavet, når indeksen er over 130. IQ klassifiserer også graden av psykisk utviklingshemming.

Ulike typer psykisk utviklingshemming

Ifølge DSM-5 kan psykisk utviklingshemming klassifiseres som mild, moderat, alvorlig og dyp.

Mild (IQ på 50-55 til 70)

85% av personer med psykisk utviklingshemming klassifiseres i kategorien mild.

 • Konseptuelt domene: mildt påvirket abstrakt tenkning, funksjonelle evner, kognitiv fleksibilitet og korttidshukommelse.
 • Sosialt domene: Umodne sosiale interaksjoner, som setter de i fare for å bli manipulert.
 • Praktisk domene: krever tilsyn, veiledning og assistanse når det gjelder daglige oppgaver. Denne hjelpen er svært viktig, spesielt i stressende situasjoner.
 • De virker ofte som barn uten psykisk utviklingshemming til de blir eldre.

Moderat (IQ på 35-40 til 50-55)

10% klassifiseres som moderat.

 • Konseptuelt domene: krever kontinuerlig hjelp til å gjennomføre daglige aktiviteter. Noen ganger er det også nødvendig for andre å ta over noe av ansvaret. Med moderat tilsyn kan de lære ferdigheter knyttet til egen personlig pleie. De kan utføre ufaglært eller halvfaglig jobb, men alltid under tilsyn.
 • Sosialt domene: når de kommuniserer verbalt, er deres språk mindre rikt og komplisert enn mennesker uten utviklingshemming. Dette betyr at de ikke kan tolke visse sosiale nyanser riktig, og at de har problemer med å bygge nye relasjoner.
 • Praktisk domene: med støtte og kontinuerlig instruksjoner, kan de utvikle visse evner og ferdigheter.
Psykisk utviklingshemming : Definisjon og ulike typer

Alvorlig (IQ på 20-25 til 35-40)

3-4% av personer med psykisk utviklingshemming klassifiseres som alvorlig.

 • Konseptuelt domene: svært begrenset, spesielt med numeriske begreper. De trenger konstant støtte på mange områder.
 • Sosialt domene: deres muntlige språk er veldig elementært, deres setninger er grammatisk enkle og de har et begrenset ordforråd. De kommuniserer på enkle måter, og er begrenset til nåtiden.
 • Praktisk domene: krever konstant tilsyn for alle daglige oppgaver.

Dyp (IQ på 20-25)

Selv om de er i minoritet (1%- 2%), er de fleste av disse tilfellene relatert til en identifisert nevrologisk sykdom.

 • Konseptuelt domene: tydelig påvirket. De tenker bare på den fysiske verdenen og ikke-symbolske prosesser. Med instruksjon kan de skaffe seg visse ferdigheter som å peke. Tilknyttede motoriske og sensoriske vanskeligheter hindrer ofte funksjonell bruk av objekter.
 • Sosialt domene: usikker forståelse av verbal og gestikulerende kommunikasjon. De uttrykker seg ved hjelp av en veldig enkel, grunnleggende og, for det meste, ikke-verbal kommunikasjon.
 • Praktisk domene: De er helt avhengige på alle områder. De kan delta i visse grunnleggende aktiviteter bare dersom de ikke har noen motoriske eller sensoriske svekkelser.

Vi trenger offentlig støtte dersom vi ønsker å skape et lettere og mer tilgjengelig miljø for mennesker med psykiske utviklingshemminger. Ellers vil disse miljøbegrensningene bare komme i tillegg til alle de begrensningene de allerede kjemper mot hver dag.

Uansett tilfellet, bør vi aldri glemme at personen alltid kommer før uførheten. En person med psykisk utviklingshemming har følelser, drømmer og noe å gi verden, akkurat som deg og meg.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.