Thumb Author Leah Padalino

Leah Padalino

Filmanmeldelse


Spansk filolog med studier i fantasifilmer og samtidsfiksjon. Leah Padalino har gjennomført flere kurs og seminarer med sikte på å utvide sin forståelse av film og litteratur. Disse to kunstneriske kategoriene inkluderer hennes to største lidenskaper, som også kompletteres av hennes kjærlighet til å skrive.

Om forfatteren

Uteksaminert i Hispanic filologi fra Universitetet i Zaragoza (2018). Tittelen på hennes masteroppgave var V for Vendetta: fra tegneserie til film. En tilnærming til massesamfunnets nye revolusjonære symboler. Hun oppnådde karakteren 10 og ble æresstudent. Hun tok flere kurs:
  • Kurs i italiensk kino og samtidsnarrativ (karakter: 9.3)
  • Seminar "Skjulte spor fra fortiden: hinsides den monumentale arven" (Universitetet i Zaragoza og institusjonen Fernando Católico)
  • Kurs "Kvinner og migrasjoner: Nye realiteter og fantasier" (Universitetet i Zaragoza og institusjonen Fernando el Católico)
  • Deltok på konferansen om kjønn og historieundervisning: fravær i fortidens konstruksjon.
For tiden holder hun på med en master i Fantasy Cinema og Contemporary Fiction (Open University of Catalonia og Sitges Film Festival).

Siste artikler