Positiv omramming: Å se livet fra et nytt perspektiv

Selv om vi ikke alltid kan endre hva som skjer med oss, kan vi velge hvordan vi skal tolke og reagere på forskjellige situasjoner. Ved å omformulere vår måte å tenke på, kan vi finne en viss balanse, som vil gi oss bedre mulighet til å takle motgang.
Positiv omramming: Å se livet fra et nytt perspektiv
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Noen ganger kan det å se ting fra et annet perspektiv forbedre vår evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Positiv omramming er bare en måte å gjøre dette på. Ved å revurdere visse aspekter av livene våre, kan vi redusere mengden forvirring, ubehag og anspenthet vi føler på daglig basis. Dette er en veldig nyttig teknikk som alle kan bruke.

Det er imidlertid viktig å innse at bruk av denne teknikken i det virkelige liv ofte er enklere enn det høres ut. Mennesker er ofte sta i hvordan de tolker verden og måten de vurderer forskjellige situasjoner, omstendigheter og forhold på. Når vi for eksempel blir konfrontert av en kollega som alltid er i dårlig humør, stempler vi dem umiddelbart som giftige. Hvis noen er besatt av orden, sier vi at de er kontrollerende.

Vi stopper sjelden opp for å vurdere at den “giftige” kollegaen kan ha det vanskelig og kan lide i stillhet, eller at en person som er besatt av orden, kan ha et briljant sinn som vi kan lære mye av. Vår virkelighet har mange ansikter, og bare å fokusere på det negative gjør generelt mer skade enn godt.

Å kunne sette ting i perspektiv, og åpne øynene våre for andre, snillere synspunkter kan forbedre livskvaliteten vår betydelig.

En kvinne som sitter på en brygge.

Hva er positiv omramming?

Positiv omramming er en teknikk som er mye brukt i terapi. Den tar sikte på å hjelpe folk til å se ting annerledes, og endre betydningen vi tillegger visse situasjoner eller hendelser. Tanken er å hjelpe oss med å forstå at vårt perspektiv på vanskelige situasjoner fungerer som et filter, som gjør alt uskarpt, og endrer følelser, tanker og atferd.

La oss se på et eksempel. Kanskje du har en fremtredende nese, eller kanskje du er kortere eller tynnere enn andre. Utover å bare jobbe med selvfølelsen din eller lære å akseptere deg selv, må du kunne finne en måte å se hver situasjon i et mer positivt lys. I stedet for å tenke at alle vil stirre på deg hvis du går på fest, må du få litt perspektiv og fokusere på noe annet: Ha det gøy, godta at alle har sine egne særegenheter, og at det er det som gjør oss unike.

Jeg mener, skal du virkelig unngå sosiale arrangementer på grunn av noe så overfladisk? Selvfølgelig ikke. Å se livet gjennom denne typen mentale rammer er ikke bare begrensende, men vil også hindre deg i å være lykkelig. Det er også viktig å erkjenne at mange av oss går gjennom de samme mentale prosessene. Å tenke at det bare er ett perspektiv og en unik måte å se ting på er veldig menneskelig.

Å gå fra en problemorientert til en målrettet mentalitet

For å omformulere ting i et mer positivt lys, må du følge en veldig spesifikk prosess, gå bort fra negativitet og mot et mer åpent, konstruktivt og håpefullt tankesett. La oss se på et eksempel for å hjelpe deg med å forstå dette bedre. Vi skal sette oss i situasjonen til noen som nettopp har fått en veldig spesifikk diagnose: multippel sklerose.

Deres umiddelbare reaksjon er at livet er over. De vil aldri jobbe igjen, og fremtiden er over.

  • Fra et problemorientert tankesett er situasjonen som følger: Personen aksepterer at dette er en kronisk, degenerativ sykdom. Alt er tapt, og det er ingen annen mulighet enn å akseptere at dette er slutten.
  • Positiv omramming er en viktig del av den terapeutiske prosessen. Her kan vi bruke et målrettet tankesett for å hjelpe oss med å se de andre alternativene som er tilgjengelige. I stedet for å fokusere på selve problemet, kan vi fokusere på et bestemt mål. Dette gir oss håp og en måte å bryte ut av negative tankemønstre.
  • I dette tilfellet bør fokus være på å forstå sykdommen og lære hvilke alternativer som er tilgjengelige for å redusere progresjonen og opprettholde en god livskvalitet.
Å se livet fra et nytt perspektiv.

Positiv omramming er ikke det samme som overdreven optimisme – det betyr å revurdere opplevelser for å finne løsninger

Positiv omramming er en del av den positive psykologibevegelsen Martin Seligman startet på 90-tallet. Det er viktig å forstå at denne teknikken ikke handler om å alltid se livets lyse side. Det betyr at det er mulig å vurdere forskjellige måter å håndtere en situasjon og finne måter å forbedre livene våre på, i konteksten og virkeligheten til hver enkelt person.

Dette betyr igjen forståelse for at vi ikke alltid kan endre hva som skjer med oss. Hvis du har mistet jobben din, har du mistet jobben din. Hvis du nylig har fått en alvorlig diagnose, er det ingenting du kan gjøre for å endre det. Positiv omramming kan imidlertid hjelpe deg å vurdere forskjellige tilnærminger og finne nye måter å takle utfordrende situasjoner på.

Det tar sikte på å undergrave negative tankesett av nederlag, og oppfordrer deg til å vende blikket mot andre muligheter og perspektiver. Dette vil i sin tur gi deg en fornyet følelse av motivasjon, og hjelpe deg til å føle deg bedre forberedt på å takle vanskelige omstendigheter. Det er en teknikk som kan hjelpe deg med å finne emosjonell ro, mental klarhet og tillate deg å omdefinere betydningen du tilskriver forskjellige situasjoner.

Avslutningsvis hjelper denne teknikken oss med å omdefinere og omstrukturere tankeprosessene våre. Det er et livsredskap som hver og en av oss kan tilpasse og lage våre egne, slik at vi kan komme oss videre og gjøre det gjennom vanskelige dager som ligger foran oss. Hvis det ikke er noe du føler at du kan mestre alene, kan du alltid konsultere en spesialist.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.