Opprinnelsen til pedagogisk psykologi

I denne artikkelen tar vi en gjennomgang av opprinnelsen til pedagogisk psykologi. Vi nevner hovednavnene bak denne vitenskapen og visse utgangspunkter som prøver å forklare hvorfor vi lærer på den måten vi gjør.
Opprinnelsen til pedagogisk psykologi

Siste oppdatering: 05 mai, 2019

Aristoteles sa en gang at “Røttene til utdanning er bitre, men frukten er søt”. Mange ting har endret seg siden den tiden. Men vi kan si at hans frase om pedagogisk psykologi var nøyaktig og er fortsatt meningsfylt i dag.

Pedagogisk psykologi utviklet seg gjennom årene som en kombinasjon av pedagogikk og psykologi. Interessen for å finne et psykologisk grunnlag for utdanning oppsto for noen år siden. Uten dette vitenskapelige fundamentet ville det være umulig å anvende psykologiske prinsipper innen utdanning.

Opprinnelsen til pedagogisk psykologi

Vi er ikke sikre på om pedagogisk psykologi eksisterte for århundrer siden. Greske tenkere som Aristoteles og Platon etablerte imidlertid grunnlaget for en kognitivistisk tilnærming for å avgjøre menneskelig atferd.

Faktisk anså Aristoteles at utdanning var regjeringens ansvar mot sine borgere. Platon understreket også betydningen av dyd og etikk. Dette er den aller første opprinnelsen til pedagogisk psykologi.

Flere århundrer senere fortsatte Saint Tomas Aquinas med disse teoriene om menneskelig læring. Han så det som en prosess for å skaffe seg intellekt og kunnskap på en gradvis måte.

Renessansen og humanismen

Under renessansen oppsto ideen om erfaringsbasert læring. Andre forfattere dukket opp, for eksempel Juan Luis Vives, som regnes som far til moderne psykologi. Han brukte ideer som motivasjon, læring og undervisningstakt.

Senere oppsto forfattere som Juan Huarte de San Juan med teorier om differensialpsykologi for folk som viser forskjellige evner. Hans studier på pedagogisk veiledning bekreftet eksistensen av forskjellige evner og varierte temperamenter.

Dette er der hvor metafysikk og psykologi separeres. Det var et annet sentralt punkt i historien om pedagogisk psykologi.

En ny vitenskap

Et annet historisk øyeblikk i pedagogisk psykologi var da rasjonalisme utviklet sin logikk fra forfattere som Descartes og hans strenge metodikk.

Andre forfattere som Comenius oppdaget at det er fire grunnleggende pedagogiske egenskaper. Disse er basert på naturlov, pedagogisk syklisk orden, induktiv metode og de aktive og pragmatiske læringsmetodene.

Så kom Locke og Hume, som prøvde å redde verdien av erfaring over logikk og resonnement. For dette må all kunnskap komme fra erfaring. Dermed må utdanningen lede mot disipliner som utvikler sinnet.

Andre som Rousseau introduserte en naturalistisk tilnærming som hadde til hensikt å hjelpe folk å nå sine reneste stadier med en utdanning som guidet på en naturlig måte.

John Locke og pedagogisk psykologi.

Vitenskapelig psykologi

Og nå kommer vi til moderne tider, hvor vi har forfattere som Herbart. Han etablerte at lærerne må kjenne de pedagogiske målene for å være gode lærere.

Så kom Pestalozzi, som tok naturalisme til neste trinn og observerte at studentene trenger samfunn for å kunne utvikle seg. Dette markerte et viktig øyeblikk i pedagogisk psykologi.

Nå kommer vi til Dewey, som anså aktiv skole som en nødvendighet for å renovere utdanning med tre viktige aspekter. Disse aspektene er holdningen til barnet, å gjøre studentene til hovedaksjonen for aktiv utdanning, og betydningen av læringsinnholdet.

“Utdanning er ikke forberedelse til livet; utdanning er livet selv.”

-John Dewey-

Moderne pedagogisk psykologi

Nå kommer vi til å snakke om flere moderne forfattere som har utviklet moderne psykologi i forrige århundre. Det hele startet på slutten av XIX-tallet og begynnelsen av XX-tallet med forfattere som Galton, Hall, Binet James og Cattell.

Senere kom andre spesialister som Thorndike, som snakket om læring og overføring av kunnskap.

Etter det kom Watsons atferdisme, Gestalt, og psykoanalyse. De foreslo at vår atferd er påvirket av elementer som er utenfor samvittigheten vår.

Vi har deretter Skinner eller Becker og deres oppførselstilnærming. Senere kom Piaget, Goodnow, Bruner og humanister som Maslow, Rogers og Allport.

Jean Piaget ledet kognitive bevegelser

Med det avslutter vi vår gjennomgang av opprinnelsen til pedagogisk psykologi. Vi nevner hovednavnene bak denne vitenskapen og visse utgangspunkter som prøver å forklare hvorfor vi lærer på den måten vi gjør.

“Den eneste personen som er utdannet er den som har lært å lære å forandre seg.”

-Carl Rogers-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.