Nevrosexisme: De antatte forskjellene mellom menn og kvinners hjerner

Nevrofeminisme hevder at hypotesen om at menn og kvinners hjerner er forskjellige, er basert på falske resultater. Les alt om dette og nevrosexisme i denne artikkelen!
Nevrosexisme: De antatte forskjellene mellom menn og kvinners hjerner
Paula Villasante

Skrevet og verifisert av psykologen Paula Villasante.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Noen studier hevder at det er viktige forskjeller mellom menn og kvinners hjerner. Dette er hva nevrosexisme handler om. Det sier at menn og kvinners hjerner har forskjellige størrelser og former.

Disse studiene er basert på nevromyter, som folk ofte bruker for å påpeke de antatte forskjellene mellom menn og kvinners hjerner. Interessant nok, har nevrovitenskapssamfunnet bidratt og støttet dem. Faktisk er det bare et par stykk, for det meste kvinner, som har våget å stille spørsmål ved disse mytene.

La oss reflektere over Professor Sonia Reverter-Bañóns kritiske mening om nevrosexisme.

Kritisk tenking VS. nevrosexisme

Reverter-Bañón har snakket om en veldig interessant anekdote i arbeidet sitt. I 1915, ga nevrologen Charles Dana uttrykk for sin mening om kvinners rettigheter til å stemme i The New York Times: “Hvis kvinner oppnår det feministiske idealet og lever som menn, vil det være en 25% større sannsynlighet for at de vil lide av demens.”

Men hvilket bevis baserte han denne meningen på? Ifølge ham, er kvinners øvre ryggrad, som kontrollerer lemmene og bekkenet, mindre enn hos menn, og dette påvirker kvinners effektivitet til å evaluere politiske initiativer. Det er derfor, ifølge ham, det å stemme kan sette kvinners helse i fare.

Ifølge Professor Reverter-Bañón, er denne meningen et resultat av “pseudovitenskapelig tenking”. Med dette begrepet viser hun til det vitenskapelige samfunnets bidrag til farlige og dømmende oppfatninger. Dr. Dana har det perfekte eksempelet på hva det vitenskapelige samfunnet har sett på som “åpenbart” i mange år: Forskjellen mellom menn og kvinners nervesystem.

Hjernen

Nevromyter og nevrosexisme

Ifølge OECD (2002), er nevromyter en misoppfatning. Med andre ord, er det en unøyaktig tolkning eller “bevisst deformasjon” av vitenskapelige fakta.

Selve begrepet nevrosexisme er en neologisme. Det prøver å merke alle ideer og teorier som bruker nevrovitenskapelig forskning for å styrke troen på at menn og kvinners hjerner er forskjellige. Faktisk ble det først brukt av Cordelia Fine i 2008. Deretter ble det populært når hun ga ut boken sin, kalt Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference (2010).

Dermed dukket nevrofeminisme opp for å kjempe mot nevrosexisme. Nevrofeminisme hevder at hypotesen om at menn og kvinners hjerner er forskjellige, er basert på falske resultater, dårlige metoder, ubeviste antagelser og for tidlige konklusjoner. I tillegg ignorerer forskere ofte hvor dypt det kvinnelige sinn er. Og til slutt, mener nevrofeminisme at fordommer og biaser påvirker resultatene.

Når det gjelder å studere kjønnsforskjeller i hjernen, har følgende emne imidlertid hatt en enorm innvirkning:

1. Forvirring rundt begrepene “seksuell identitet” og “kjønnsidentitet”

Ifølge Reverter-Bañón, er kjønnsidentitet hovedelementet i rollekontinuitet, og det kan være patriarkalsk eller ikke.

Generelt er det tydelig at kjønnsidentitet er en del av den seksuelle identitetsdualiteten. Det tar imidlertid ikke i betraktning noen begreper som “transgender” og “intergender”.

Sonia forklarer også at det er nødvendig å analysere forskning relatert til seksuell identitet. Fordi, er det egentlig en virkelig vitenskapelig forklaring på hvorfor samfunnet skiller seksuell identitet inn i to “roller” og oppdrar barn på en viss måte avhengig av det?

Mann og kvinne

2. Bias og mangel på bevis

Som noen forfattere og metadatastudier har bekreftet, kan antatte vitenskapelige bevis ikke føre til vitenskapelig bekreftede konklusjoner om at det er forskjeller i hjernen til menn og kvinner. C. Vidal (2011) uttrykte noen ideer rundt dette:

 • Hjerneforskjeller i en liten gruppe er ikke en statistisk avgjørende faktor. Bevis viser at når det er et stort antall analyserte individer, er hjerneforskjellene ubetydelige. Dette er takket være hvordan hjernen er forskjellig fra person til person, uavhengig av deres seksuelle identitet.
 • Viktige resultater ble vanligvis oppnådd i kunstige laboratoriesammenhenger.
 • Når det gjelder MRI, gir skanningene rett og slett et statisk bilde av en spesifikk hjernetilstand. Dette kan ikke betraktes som et direkte bevis på at biologiske faktorer eller kulturelle prosesser endrer hjernens tilstand.

Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Reverter Bañón, S. (2016). Reflexión crítica frente al neurosexismo.
 • Bem, S. L. (1983). Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender-aschematic children in a gender-schematic society. Signs: Journal of women in culture and society, 8(4), 598-616.
 • Pallarés Domínguez, D. V. (2016). Neuroeducación en diálogo: neuromitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación moral.
 • Bañón, S. R. (2010). La deriva teórica del feminismo. Daimon Revista Internacional de Filosofia, 153-162.
 • Vidal, C. (2012). The sexed brain: Between science and ideology. Neuroethics, 5(3), 295-303.
 • JORDAN-YOUNG, R. M. (2010), Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences. Harvard University Press.
 • Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. American psychologist, 60(6), 581.
 • Hyde, J. S. (2006). Gender similarities still rule.
 • Hyde, J. S. (2007). New directions in the study of gender similarities and differences. Current Directions in Psychological Science, 16(5), 259-263.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.