Negativitetsskjevheten ifølge vitenskapen

Vi mennesker styres av negativitetspartiskheten vår. Dette er fordi vi har en tendens til å bli mer påvirket av kritikk enn av ros. Faktisk påvirker dårlige nyheter oss mye mer enn gode nyheter, og vi fremhever til og med negative hendelser over positive i hukommelsen vår. Hvorfor skjer dette med oss?
Negativitetsskjevheten ifølge vitenskapen

Siste oppdatering: 28 august, 2021

Negativitetsskjevheten refererer til den menneskelige tendensen til å tenke på det som er dårlig, i stedet for å reflektere over det som er bra. Derfor blir de hyggelige og positive minnene våre overvunnet av tullete, ubehagelige møter. Verdien vi gir til alt det som er negativt, er det vi skal snakke om i dag.

Negativitetsskjevheten forklarer årsakene til at traumatiske hendelser og negative opplevelser forblir hos oss lenger og ser ut til å påvirke oss mer enn positive. Det ser ut til at disse mer eller mindre ubehagelige opplevelsene har en tendens til å bli mer intense i tankene våre. La oss gå dypere inn i det.

Det evolusjonære grunnlaget for negativitetsskjevheten

En kvinne som tenker.

Ved mange anledninger gir dårlige nyheter mye mer innvirkning enn gode nyheter. Og til og med enkel kritikk kan påvirke oss mye mer enn komplimenter.

I boka Buddha’s brain gir nevrovitenskapsmann Rick Hanson en forklaring, godkjent av mange andre forskere, om opphavet til den evolusjonære naturen til denne negativitetsskjevheten.

Ifølge Hanson er negativitetsskjevhet en konsekvens av utviklingen som forfedrene våre lærte for å ta intelligente beslutninger i høyrisikosituasjoner. Denne typen beslutninger var de som hjalp dem til å overleve lenge nok til å garantere neste generasjon. Det hele var et spørsmål om liv eller død.

Dermed var det større sannsynlighet for at individer som levde i samsvar med mulige farlige hendelser overlevde. Over tid tilpasset hjernestrukturen seg veldig sakte for å være mer oppmerksom på negativ informasjon, i stedet for positiv.

Ulike undersøkelser ser ut til å være enige i at negativitetsskjevhet utvikler seg i tidlig barndom. Det er rundt det første året når babyenes oppmerksomhet skifter fra positive ansiktsuttrykk og fokuserer mer på negative stimuli.

“Når noen sier ‘nei’ til meg, betyr det ikke at jeg ikke kan gjøre det. Det betyr ganske enkelt at jeg ikke kan gjøre det med dem.”

-Karen E. Quinones Miller-

Biologisk grunnlag

Psykologen John Cacioppo utførste noen studier om nevrotisk prosessering av negativitetsskjevhet. Her fant de ut at hjernens respons på sensoriske, kognitive og negative motoriske stimuli forårsaker en mye større aktivering enn positive hendelser. Spesielt i hjernebarken.

Som et resultat av det ovennevnte favoriserer og påvirker negativitetsskjevheten oss til å fokusere på det negative rundt oss, selv når vi tar beslutninger.

Det ser også ut til å ha stor innflytelse på motivasjonen vi fullfører en oppgave med. Det er interessant at vi er mer motivert av å unngå en negativ opplevelse enn av en oppgave som vil gi et positivt incentiv.

Den evolusjonære tilnærmingen antyder at dette bare er en tendens vi siktet til og det handler om å unngå skaden forårsaket av negative situasjoner. At det ganske enkelt er en måte som hjernen vår prøver å holde oss trygge og beskyttet på.

Hvordan påvirker negativitetsskjevheten livene våre?

Selv om det virker som om negativitetsskjevheten hjalp mennesker med å overleve, er sannheten at den gir ganske uønskede effekter i hverdagen vår. Vi bør i det minste være klar over dem.

I tillegg til å påvirke beslutninger og risikoer vi er villige til å ta, ser denne skjevheten også ut til å ha en stor innvirkning på måten vi oppfatter andre mennesker på. Dette er fordi den kan føre til at vi tenker og forventer det verste av andre i de intime forholdene våre.

Vi tror på falske nyheter hvis de er negative

En mann med et tannhjul rundt hodet.

Negativitetsskjevheten har konsekvenser som er så forskjellige som de som gjør det mer sannsynlig at vi gir mer troverdighet til negative nyheter enn til positive. Denne typen nyheter tiltrekker oss ikke bare mer. Vi gir dem også større gyldighet, selv om slike nyheter kan være falske.

Det påvirker også våre verdier og ideologier. Det ser faktisk ut til å ha mye å gjøre med vår tendens til å holde på tradisjon og trygghet i møte med tvetydige stimuli og endringer vi anser som truende.

Som du kan se, er det lurt å reflektere over tendensen din til negativ skjevhet i de fleste situasjoner. Ta hensyn til dens tilstedeværelse, spesielt hvis du vil ta bedre beslutninger.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Vaish, A., Grossmann, T., & Woodward, A. (2008). Not all emotions are created equal: the negativity bias in social-emotional development. Psychological bulletin, 134(3), 383–403. doi:10.1037/0033-2909.134.3.383

  • Gollan, J. K., Hoxha, D., Hunnicutt-Ferguson, K., Norris, C. J., Rosebrock, L., Sankin, L., & Cacioppo, J. (2016). The negativity bias predicts response rate to Behavioral Activation for depression. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 52, 171–178. doi:10.1016/j.jbtep.2015.09.011

  • Cherry, Kendra (2019) What Is the Negativity Bias? Verywell Mind. Recuperado de https://www.verywellmind.com/negative-bias-4589618


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.