Moralske dilemmaer: Hva er de og hvordan kan de løses?

Vi står alle overfor moralske dilemmaer enkelte ganger livet vårt. Så hvordan løser vi dem? I denne artikkelen gir vi deg noen ideer.
Moralske dilemmaer: Hva er de og hvordan kan de løses?

Siste oppdatering: 29 mai, 2022

På visse punkter i livet ditt, vil du utvilsomt ha befunnet deg i vanskelige situasjoner. De som krevde at du tok avgjørelser som utfordret din tro og moralske verdier. Husker du for eksempel en spesiell omstendighet der du måtte ta en avgjørelse og de eneste alternativene du hadde å velge mellom var alle like ille som hverandre? Disse veiskillene du møter på bestemte tidspunkter i livet ditt er kjent som moralske dilemmaer.

Når du står overfor denne typen dilemmaer, har du en moralsk plikt til å handle på én måte, men blir presset eller fristet til å handle på en annen måte. Så, hva kjennetegner moralske dilemmaer? Hvordan kan du unnslippe den slags ubesluttsomhet de senker deg ned i? La oss ta en titt.

Moralske dilemmaer

Moralske dilemmaer er konflikter som oppstår i situasjoner hvor man må vurdere to eller flere moralske verdier, men kun kan velge én. Du befinner deg midt i mellom flere alternativer, og du er pålagt å ta en avgjørelse som til slutt vil ende opp med å “fornærme” en av dine moralske verdier.

Disse dilemmaene oppstår når du står overfor en komplisert situasjon, og to eller flere like viktige verdier kommer i konflikt. Viktighet er nøkkelen for at et dilemma skal oppstå siden dets eksistens avhenger av din ubesluttsomhet. For eksempel, hvis det ikke passer for deg å fortelle sannheten, vil du ikke ha noe problem med å fortelle en løgn. På den annen side, hvis det er relevant for deg å fortelle sannheten, vil det være mer komplisert for deg å lyve. Det er med mindre det er en annen viktigere verdi på spill. For eksempel livet ditt.

Moralske dilemmaer oppstår når du er pålagt å utføre to eller flere handlinger som, på grunn av omstendighetene, er i konflikt. Du kan ikke gjennomføre alle. Den moralske konflikten som dette genererer i deg hindrer deg i å følge et handlingsforløp i samsvar med prinsippene og moralske verdiene som er essensielle i livet ditt.

La oss ta et klassisk dilemma (Henriks dilemma) som eksemplifiserer det moralske dilemmaet godt.

En kvinne lider av en alvorlig sykdom og kommer til å dø. Det er bare én medisin som kan redde henne. Den er imidlertid dyr, og apoteket tar ti ganger hva det egentlig koster.

Henrik, mannen til den syke kvinnen, går til alle han kjenner for å be om pengene, men klarer bare å skaffe halvparten. Han forteller farmasøyten at kona hans er døende og ber ham selge medisinen ham medisinen, men farmasøyten nekter. Henrik er desperat og tenker på å rane apoteket.

Hva bør Henrik gjøre? Stjele medisinen eller la kona dø?

gutt med tvil

Hvordan løse moralske dilemmaer

Vitere skal vi ta en titt på stadiene av Progress-metoden, foreslått av LeBon og Arnaud (2004), for å løse moralske dilemmaer og hjelpe folk til å ta de riktige avgjørelsene.

Trinn 1. Forstå situasjonen

Før du tar noen avgjørelse i møte med det moralske dilemmaet du går gjennom, må du reflektere og forstå situasjonen du er i. Uten denne forståelsen kan du ende opp med å ta feil valg.

Analyser dilemmaet nøyaktig, fullstendig og rasjonelt. Følgende tips kan hjelpe deg på dette stadiet:

 • Gi en nøyaktig, objektiv og fullstendig beskrivelse av situasjonen. Hvor er du i dette øyeblikket i livet ditt? Hvordan kom du til dilemmaet du står overfor?
 • Beskriv tydelig avgjørelsen du ønsker å ta.
 • Bli bevisst hva dine følelser og tanker forteller deg om dilemmaet.

Trinn 2. Definer hva som er viktig

Tenk på hva du ønsker å oppnå og hva som er viktig for livsprosjektet ditt. Hvis du ikke reflekterer over målene dine, vil det være vanskelig for deg å utvikle en handlingsplan for å hjelpe deg med å løse dilemmaet og komme nærmere det livet du ønsker å ha.

Å sette mål vil også hjelpe deg med å bestemme hvordan du vil at løsningen skal være. Vær oppmerksom på følgende retningslinjer:

 • Hvis du hadde makten til å implementere en bestemt løsning, spør deg selv hvorfor ville den være vellykket? Hvilke verdier ville du oppfylle hvis du gjennomførte den?
 • Tenk på verdiene og målene som virkelig er ønskelige og grunnleggende for deg.
 • Lag en liste over verdier du ønsker å oppnå.
 • Vurder og vekt disse verdiene kritisk.

Trinn 3. Generer alternativer

Etter at du har grundig analysert ditt moralske dilemma og har avklart dine verdier og hva du ønsker å oppnå, er det på tide for deg å kreativt generere nye alternativer. Det er forståelig at du føler deg fast i konflikten, men du må formulere noen løsninger.

 • Bruk idémyldring.
 • Ikke evaluer alternativene dine mens du formulerer dem.
 • Ikke bli hemmet. Skriv gjerne ned alle alternativene som dukker opp.
 • La nye ideer oppstå fra de du allerede har skrevet ned.

Trinn 4: Vurder alternativene

Når du har bestemt flere alternativer, er det på tide å vurdere dem nøye, basert på dine verdier og mål. Velg det som er i tråd med det som virkelig er viktig i livet ditt. Finn et alternativ som:

 • passer til dilemmaet du prøver å løse
 • er relevant for situasjonen du befinner deg i
 • tilfredsstiller så mange av dine verdier som mulig
mann tenker

Trinn 5: Sett avgjørelsen ut i livet

Når du har valgt et alternativ for å løse dilemmaet ditt, foreta en siste sjekk og avgjør hvordan du skal utføre det. I løpet av denne prosessen må du overvåke og evaluere resultatene eller virkningene som løsningen vil generere, både for livet ditt og andres. Prøv følgende:

 • Sjekk at avgjørelsen du har valgt er god.
 • Tenk på hvordan du implementerer beslutningen din i møte med dilemmaet ditt.
 • Planlegg, overvåk og evaluer effektiviteten av avgjørelsen din for å løse ditt moralske dilemma.
 • Forplikt deg til avgjørelsen din og handle.

Moralske dilemmaer setter deg utvilsomt i en vanskelig situasjon. Imidlertid er de også en vei for selverkjennelse. De fører deg til å anerkjenne verdiene som er viktige for livet ditt og som gir mening til eksistensen din, øyeblikk for øyeblikk.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Almansa Martínez, Pilar. (2012). Qué es el pensamiento creativo. Index de Enfermería21(3), 165-168. https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962012000200012.
 • Ayala, F. J. (2010). The difference of being human: Morality. Proceedings of the National Academy of Sciences107(Supplement 2), 9015-9022.
 • Kvalnes, Ø. (2015). Moral dilemmas. In Moral reasoning at work: Rethinking ethics in organizations(pp. 9-17). Palgrave Macmillan, London.
 • LeBon, T. (2001). Wise therapy. Sage.
 • LeBon, T., & Arnaud, D. (2004). Progress towards wise decision making. Philosophy of Management4(2), 53-72.
 • LeBon, T. (2016. 13 de noviembre). Wise Decision-Making. http://wise-decision-making.blogspot.com/2016/11/the-progress-model.html

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.