Michael White og David Epson: Pionerene i narrativ terapi

Fortellende terapi skiller problemet fra personen. Lær mer om dette hos oss!
Michael White og David Epson: Pionerene i narrativ terapi

Siste oppdatering: 07 november, 2020

På 80-tallet dukket narrativ terapi opp. De viktigste forfatterne og initiativtakerne til denne terapeutiske modaliteten er Michael White og David Epson.

Noen anser narrativ terapi som en postmoderne terapi, siden White og Epson baserte en del av tilnærmingen sin til filosofen Michael Foucault. Et av de grunnleggende premissene for denne terapien er at hver person, familie eller institusjon utvikler identiteten sin ut fra fortellingene de lager om hendelser.

Michael White og David Epson

Den australske sosialarbeideren Michael White og den newzealandske antropologen David Epson begynte å jobbe sammen og utviklet narrativ terapi. Imidlertid kan vi ikke forklare hvordan denne terapien oppstod uten å gå tilbake til verkene til Gregory Bateson, så vel som de fra Maturana og Varela. Disse forfatterne påpekte at enkeltpersoner aldri er alene og i stedet tilhører sosiale systemer.

Å ikke bare tenke på individer, men deres omgivelser bidro til utviklingen av systemiske terapier. Disse tjener hele familiesystemet, noen medlemmer eller bare enkeltpersoner avhengig av situasjonen. Jo viktigere aktører som ble innlemmet i terapi, jo kortere og mer effektiv var den. Som en konsekvens førte dette til forskjellige kortterapimodeller.

Det er vanlig at noen familiemedlemmer føler seg berørt av et problem til tross for at de ikke føler seg del av det. Så du kan si at denne konseptuelle endringen, der involvering og innflytelsesevne er medvirkende, er det første trinnet for å finne plausible løsninger.

Holdningen til hvert familiemedlem er ekstremt viktig. Hvis vi kan sette oss selv i andres situasjon, kan vi bedre utvikle det som faktisk skjer. Derfor er ikke det første trinnet å skylde på noen, men å forstå hvilken innflytelse hver enkelt person utøver på problemet.

Narrativ terapi skiller problemet fra personen og letter forståelsen av en idé. Hver person har verdier, forpliktelser og holdninger som bidrar til å redusere den negative innflytelsen av problemet. Teknikker som forhandling og diskusjon av levedyktige alternativer brukes i stor grad for å finne nye løsninger.

To menn som kommuniserer ved hjelp av narrativ terapi.

Narrativ terapi og metoden av den

Narrativ terapi erstatter den nå vanlige kybernetiske tilnærmingen med en språklig modell. Den sier at kunnskap er en samstemmende versjon av virkeligheten; dent er et produkt av mellommenneskelig samhandling og forhandling. I følge denne terapien utvikler individer mening innenfor konteksten av diskursen som opprettholder den.

Derfor er vår personlige historie, kultur og organisasjonene vi er en del av, nært knyttet til våre handlinger og det vi bygger i relasjoner. Dermed organiserer vi våre levde opplevelser i form av fortelling, med en tidsmessig sekvens, intensjoner, betydninger og utfall.

Av denne grunn forstår narrativ terapi terapi som en samtaleprosess, der klienter og terapeuter samkonstruerer nye betydninger, historier, muligheter og løsninger på problemet.

Her er hovedpremissene for narrativ terapi:

  • Identifisere den dominerende historien.
  • Finne ut av problemet.
  • Utforske verdifulle aspekter.
  • Oppdage implikasjonene av ekstraordinære hendelser.
  • Analysere familiebakgrunnen.

Michael White ga stor betydning til den dramatiske strukturen i en historie. Ifølge ham er det en ‘innflytelsesagent’. Når vi skal fortelle en historie, utelater vi vanligvis deler av opplevelsen som kan være veldig relevante, selv om vi tror noe annet.

Derfor er terapeutens oppdrag å prøve å redde underlagte eller usynlige historier i den dominerende historien (den som klienten forteller). De ønsker å gjenopprette fakta eller tanker som kan gjenopprette den tapte balansen.

To personer som utveksler ideer.

Noen historier vi forteller blir dominerende og begrensende, til det punktet de presser oss mot konklusjoner som er skadelige for den mentale helsen vår.

Når det er sagt fokuserer terapeuten på å prøve å finne inngangsdører til alternative historier når folk går til terapi med en dominerende historie fullpakket med problemer. For eksempel å lage spørsmål som inviterer klienten til å koble seg til opplevelser de skjøv til side da de konstruerte historien sin.

Den narrative terapitilnærmingen skapt av Michael White og David Epson skiller problemet fra individet (eksternalisering av problemer), noe som letter prosessen med å gjenoppta relasjoner. Dette skaper igjen et trygt rom der folk kan handle mot problemet. I tillegg gir det rom for deres ferdigheter, interesser, forpliktelser og ansvar. Det bidrar til deres personlige utvikling og mer effektive mestring.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • López De Martín, Silvia Roxana (2011). Terapias breves: la propuesta de Michael White y David Epston. III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
  • Sáez, M. T. (2006). Las terapias posmodernas: una breve introducción a la terapia colaborativa, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones. Psicología conductual14(3), 511-532.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.