Mennesker med akalkuli: Manglende evne til å forstå tall

Personer med akalkuli mangler evnen til å utføre enkle matematiske kalkuleringer. I denne artikkelen vil vi snakke om lidelsen, nåværende behandlingsmuligheter, og hvordan det skiller seg fra dyskalkuli.
Mennesker med akalkuli: Manglende evne til å forstå tall

Siste oppdatering: 18 august, 2019

Forestill deg et øyeblikk at du ikke kan forstå enkle numre og beregninger som 2 + 2. Denne matematiske ferdighetslidelsen navngitt med akalkuli ble først beskrevet av neurolog Salomon Henschen i 1925, og den fortsetter å forbløffe den vitenskapelige verden den dag i dag. 

Visste du at det er et spesifikt område i hjernen din som beregner matematiske oppgaver? Det er på en måte en indre kalkulator. Dermed er dette en mangel som direkte påvirker evnen til å regne. Hjerneskader er årsaken bak dette, det er ikke noe folk er født med.

Forskjellige typer med akalkuli

Det finnes to store kategorier av denne lidelsen. Forskjellen mellom dem ligger i den tilegnede ferdigheten og lokaliseringen av hjerneskaden. Generelt sett har pasienter med akalkuli noen form for skade i den venstre hjernehalvdelen, som er siden med logiske resonnement. Klassifiseringen avhenger også av hvilken grad skaden påvirker pasientens evner.

Akalkuli kommer av en hjerneskade og er ikke medfødt.

Primær akalkuli

Primær akalkuli er når svekkelsen av kalkuleringen ikke er tilknyttet andre lidelser. Pasienter med denne lidelsen mister evnen til å forstå numre og kombinasjoner av numre.

Hovedproblemet er å utføre operasjoner. De har også problemer med abstrakte spørsmål som bruk og fortolkning av tegn. Hjerneskaden som forårsaker primær akalkuli, er vanligvis i pannelappen eller i venstre hjernehalvdel. Forskere anser denne pannelappen som orkesterdirektøren for hjernen. Dermed kan endringer i pannelappene etterlate pasienter med manglende evne til å bytte frem og tilbake mellom matematiske konsepter. Det finnes to klare symptomer på primær akalkuli:

  • Anaritmatikk: Manglende evne til å utføre aritmetikk-kalkuleringer.
  • Asyntaktisk: Tap av beregningssans.

Sekundær akalkuli

Dette er en endring av matematiske evner assosiert med andre neuropsykologiske lidelser. Dermed kan sekundær akalkuli kanskje komme av lingvistiske, romslige eller utførende funksjonsbegrensninger. De forskjellige mulighetene blir gruppert i følgende kategorier:

  • Afasi akalkuli. Kalkulasjonsdefekten stammer fra lingvistiske endringer. Manglende evne til å forstå og kode numerisk språk stammer fra manglende evne til å bruke språket.
  • Aleksi akalkuli. Dette er hovedsakelig tilknyttet vanskeligher med å lese og gjenkjenne numeriske symboler. Pasienter kan rett og slett ikke forstå ting ved å lese dem.
  • Agrafisk akalkuli. Agrafi er manglende evne til å kommunisere og uttrykke seg selv gjennom skrift. Det stammer ikke fra manglende evne til å utføre bevegelser. Det stammer heller fra forståelse for handlingen med å skrive på et symbolsk nivå. Som en konsekvens, er ikke pasienten i stand til å skrive numre.
  • Frontal akalkuli. Dette er kanskje den vanligste typen akalkuli og det er noe relatert til hyperkinetisk forstyrrelse (ADD). Pasienter med denne typen akalkuli pleier å systematisk gjenta de samme feilene. Det stammer fra manglende evne til å identifisere feil. Pasienter med dette problemet har også vanskeligheter med å finne løsninger.
  • Semantisk akalkuli. Pasienter med denne typen akalkuli har vanskeligheter med å forstå konsepter om forhold mellom ting. Et klart eksempel er manglende evne til å assosiere matematiske problemer med de nødvendige stegene for å kunne løse dem.
  • Romslig akalkuli. Denne bestemte lidelsen kommer av en skade på den høyre hjernehalvdelen. Problemer med aritmetikk er også assosiert med problemer med romslig prosessering.

Hvordan diagnostisere personer med primær akalkuli?

Det viktigste er å se om symptomene er muntlige i tillegg til skriftlige. Pasienter med primær akalkuli mister forståelsen for numre, men leger blander ofte symptomene deres med andre afasi-problemer. Det er viktig å observere opprinnelsen til svekkelsen. Er det på grunn av konsepttap? Eller mangel på evne til å forstå verbale instruksjoner?

Hvorfor har pasienter med pannelapp-skader problemer med tall?

Først av alt krever løsning av nummeroppgaver integrering av forskjellige matematiske konsepter. For å løse et tilleggsproblem for eksempel, må du forstå konseptet av addering. For det andre krever de fleste matteoppgaver ferdigheter i abstrakt resonnement. Mangelen på hemninger i syndromer fra skader i pannelappene gjør denne prosessen vanskelig, ettersom pasienten har problemer med å konsentrere seg. 

Til slutt påvirker dårlig integrering av visuelle og/eller auditive stimuli den selektive oppmerksomheten og sekvensielle integreringen som numeriske operasjoner krever. Som vi nevnte før, er det vanskeligere for hjernen å få all informasjonen den trenger for å løse oppgavene.

Gutt med akalkuli.

Akalkuli og andre plager

Mennesker med afasi kan lide av akalkuli i tillegg til å ha lingvistiske problemer. For pasienter med ekspressiv afasi for eksempel, manifesterer svekkelsen seg i syntaksen til kalkuleringer. Med aleksi akalkuli er på den andre siden svekkelsen sammenhengende med leseproblemer.

Et annet eksempel er ren aleksi, der verbale og litterære fortolkningsproblemer med nedskrevet språk er tilstedeværende i ukorrekt fortolkning av tall, størrelser og hierarkier.

Å oppdage personer med akalkuli

I agrafi kan akalkuli noen ganger relatere seg til manglende evne til å skrive kvantiteter. Dermed vil denne typen akalkuli avhenge av typen agrafi.

Pasienter med impressiv afasi gjør feil når de kopierer dikterte tall. For å takle sitt problem med sin verbale forståelse, pleier pasienter å dikte opp numre og gi dem en egen rekkefølge.

Tilnærmelse til behandling

Det viktigste er å forstå at denne lidelsen er veldig forskjellig fra dyskalkuli, selv om navnene ligner. Dyskalkuli er utvikling- og lærevansker som krever forskjellige intervensjonsstrategier. Neuropsykologer er kvalifiserte til å diagnostisere denne lidelsen ved å utføre en rekke tester på pasienten. Testene involverer mental aritmetikk, skreven matematikk og suksessive operasjoner. De tester også pasientens fortolkning av matematiske symboler og numre i kolonner.

Behandling for primær akalkuli avhenger av typen og alvorlighetsgraden av skaden. Ingen kan gjenopprette tapt nervevev, så rehabiliteringer pleier å fokusere på å lære nye strategier basert på neuroplastisitet.

Til slutt, selv om pasienten aldri kommer seg fullstendig, kan behandlingen gi viktige verktøy for å hjelpe dem med å tilpasse seg sin nye situasjon. Behandling for sekundær akalkuli er på sin side variert, basert på den tilknyttede lidelsen. De gode nyhetene er at ny teknologi gir informasjon og måter å hjelpe pasienter med denne komplekse lidelsen på. 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.