Ervervet hjerneskade fra et nevropsykologisk perspektiv

En vanlig karakteristikk hos pasienter påvirket av ervervet hjerneskade at de mister all funksjonell uavhengighet, noe som resulterer i uførhet. Dette overbelaster de som er nærmest den syke med ansvar og stress.
Ervervet hjerneskade fra et nevropsykologisk perspektiv
Judith Francisco

Skrevet og verifisert av psykologen Judith Francisco.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Ervervet hjerneskade er en hjerneskade som skjer på hjernen etter fødselen. Det kan forårsakes av mange faktorer, som for eksempel en traumatisk hjerneskade som resultat av en bilulykke, hjernesvulst, et slag, og mer.

Hovedkonsekvensen av ervervet hjerneskade er at man mister tidligere utviklede hjernefunksjoner. Disse funksjonene involverer det motoriske og det sensoriske systemet, kognitiv funksjon og kommunikasjonsferdigheter, samt egenskapen til å regulere ens oppførsel og følelser.

Når det er sagt, er en vanlig karakteristikk hos pasienter påvirket av ervervet hjerneskade at de mister all funksjonell uavhengighet, noe som resulterer i uførhet. Dette overbelaster de som er nærmest den syke med ansvar og stress.

Nevropsykologi og ervervet hjerneskade

Nevropsykologisk rehabilitering tar i bruk tre grunnleggende verktøy eller strategier når det kommer til pasienter påvirket av ervervet hjerneskade:

 • Restitusjon eller restaurering: Gjennom stimuleringen av å trene de påvirkede funksjonene.
 • Kompensasjon: Gjennom bruken av andre fungerende kognitive funksjoner for å gjennomføre en oppgave originalt utført av de påvirkede hjernefunksjonene.
 • Substitusjon: Dette refererer til bruken av hjelpemidler eller eksterne mekanismer for å effektivt kunne gjennomføre en oppgave.

Hovedmålet med disse tre klassiske strategiene er å få pasienten til å gjenoppta sine daglige aktiviteter på den mest produktive og tilfredsstillende måten mulig.

puslespill i vannet

Hvilke kognitive funksjoner kan påvirkes etter en ervervet hjerneskade?

Høyere hjernefunksjoner som resonnement, hukommelse og oppmerksomhet, er avgjørende for at vi skal kunne leve et uavhengig liv. Vi bruker våre kognitive funksjoner konstant hver dag. Hjernen vår bruker forskjellige kognitive egenskaper til å lage mat, kjøre bil, eller å delta i møter. Dette gjør den ved å aktivere forskjellige deler av hjernehalvdelene i en større eller mindre grad.

Her er de grunnleggende kognitive funksjonene:

 • Orientering: Dette lar oss være klar over oss selv og konteksten der vi befinner oss ved et bestemt øyeblikk. Det er viktig å huske at det finnes tre parametre som vurderer orienteringen vår: personlig, romlig og rettidig.
 • Oppmerksomhet: Det er tilstanden av observasjon og årvåkenhet som tillater oss å være klar over hva som foregår i omgivelsene våre. Det er viktig å huske de fem forskjellige prosessene denne funksjonen innebærer: selektiv oppmerksomhet, vedvarende oppmerksomhet, delt oppmerksomhet, behandlingshastighet, og neglekt.
 • Utøvende funksjoner: Disse er komplekse mentale aktiviteter som brukes til å planlegge, organisere, veilede, gjennomgå, og evaluere oppførselen vi trenger å ta i bruk så vi kan tilpasse oss til omgivelsene våre og oppnå målene våre. Blant de utøvende funksjonene finner vi blant annet arbeidsminne, planlegging og fleksibilitet.
 • Språk: Det er forskjellige språkprosesser som en ervervet hjerneskade kan ha stor påvirkning på. Dette er blant annet ordforråd, uttrykk og forståelse.
 • Hukommelse: Dette er egenskapen vi har til å kode, lagre og hente allerede lagret informasjon eller en hendelse vi har opplevd. Vi kan skille mellom episodisk hukommelse, semantisk hukommelse og prosedyremessig hukommelse.
trær formet som hoder

Adferdsmodifikasjon og psykoterapi er også viktig

Under prosessen med nevrologisk rehabilitering, er det noen teknikker innen klinisk psykologi som ofte brukes av spesialister:

 • Behandlingsterapi eller atferdsmodifikasjon: Dette inkluderer klassisk betinging, instrumentell betinging og stedfortredende læring. Målet deres er å analysere og manipulere stimuli og responser til å følgelig forbedre passende oppførsler og eliminere de som er mistilpasset. Psykologer bruker dem for å kunne gripe inn i atferdsendringer som aggressivitet, irritabilitet, og andre uønskede oppførsler.
 • Kognitiv behandlingsterapi: Dette er basert på ideen om at måten individet oppfatter og tolker forskjellige erfaringer på, faktisk er hva som avgjør oppførselen og følelsene deres. Derfor prøver kognitiv rekonstruering å modifisere disse kognisjonene for å forandre oppførselen og følelsene til individet.
 • Psykoterapi: Dette inkluderer mellommenneskelige inngrep som fokuserer på de psykologiske aspektene ved hjerneskade, emosjonelle og personlighetsendringer eller selvbevissthetsendringer.

Disse prosedyrene har vist seg å være effektive i forskjellige pasienter påvirket av ervervet hjerneskade.

Som konklusjon, spesialister ser på nevropsykologisk rehabilitering som et nyttig redskap for å forbedre de grunnleggende kognitive funksjonene hos pasienter med ervervet hjerneskade.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.