Menneskelig potensiale i ekstreme situasjoner

Menneskelig potensiale i ekstreme situasjoner
Alicia Garrido Martín

Skrevet og verifisert av psykologen Alicia Garrido Martín.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Finnes det noe mer gripende enn å se menneskelig potensiale i sving under ekstreme situasjoner? Kanskje, men det er noe som virkelig beveger oss når mennesker opptrer uselvisk i ekstreme omstendigheter. Når egentlig frykt, fare og usikkerhet regjerer.

Karl Jaspers (1883 – 1969), en tysk psykiater og filosof, utdypet videre ekstreme situasjoner (Grenzsituationen). Han definerte dem som situasjoner der et merkelig paradoks oppstår. De virker som labyrinter uten noen utgang, men samtidig – og iboende – inneholder de muligheten for å vinne.

De er en del av flere motstridende situasjoner som livet overrasker oss med. Viktige øyeblikk der vi ser meningen med livene våre klarere, selv om skrekken av usikkerhet henger over oss. De gir mening til vår eksistens. 

Innenfor ekstreme situasjoner ligger menneskelig potensiale

Det er i ekstreme situasjoner mennesker kan se seg selv uten noen maske på. Her er overlevelse nøkkelen – å finne en utgang til labyrinten vi er i. I disse situasjonene er mennesker i stand til å slippe løs det beste i dem selv. Vi er i stand til å samarbeide med andre mennesker som er i samme rot som vi er. I mange tilfeller så blomstrer menneskelig potensiale eksepsjonelt i disse situasjonene.

Mennesker som risikerer sine egne liv for å redde andre. Mennesker som går sammen mot en naturkatastrofe for å beskytte seg selv og andre. De som går inn i områder i konflikt og krigssoner for å hjelpe til der det trengs. Mennesker som jobber for å beskytte de mest forsvarsløse uten noen bakenforliggende grunn.

menneskelig potensiale

Vi finner mening med livet når vi kommer i kontakt med det beste i oss selv

Det finnes mange eksempler som viser mulighetene til å komme i kontakt med det beste i deg selv i ekstreme situasjoner. De viser at noe positivt kan bli bygd på toppen av mørke og kaos. Vi vil være nyttige for andre mennesker.

Viktor Frankl snakket om å finne mening i eget liv gjennom vanskelige situasjoner. Carl Rogers snakket også om menneskelig potensiale. Begge stoler fullt og helt på vårt potensiale som mennesker. De snakker om vår evne til å gjøre vår eksistens rikere, mer autentisk og mer engasjert.

Etter å ha ristet av seg usikkerheten blomstrer mennesker

Det er utrolig og motiverende å se hvordan mennesker kan blomstre i ekstreme situasjoner. Selv etter at de har blitt skadet. Hvordan de lærer hva de vil med livene sine og hva de vil klare seg uten. Hvordan de til slutt ser hva de er i stand til og oppdager sitt sanne selv.

Det er som om de finner et unikt potensiale som gjemmer seg inni dem etter livet gir dem en enorm utfordring. Etter at de finner dette potensialet bestemmer de seg for å leve livet på jakt etter dette potensialet. De viser og deler sin genuine og vakre essens med verden.

Kan du komme på noen du kjenner som har opplevd denne gjenfødelsen? Noen som har bygd seg opp igjen etter en opplevelse som de vi har snakket om? En slags ubeskrivelig ro gror i disse menneskene. Det er en ro som nærer deres nåtid og gjør den meningsfull. Det som er flott er at denne personen er – eller vil være – oss også.

menneskelig potensiale

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.