Livet overrasker deg alltid når du minst forventer det

Livet overrasker deg alltid når du minst forventer det

Siste oppdatering: 11 september, 2017

Uten at du vet hvordan eller hvorfor, overrasker livet deg alltid når du minst forventer det. Kan det være at vi mennesker ikke har noen som helst kontroll over vår skjebne og livsflyt?

Selvfølgelig har vi det. Det er derimot slik at det ofte er vi som lukker dørene for oss selv og mulighetene, endringene, de positive tilfeldige handlingene og forventningene som vi alle har rett på.

Livet er merkelig karusell hvor vi kommer borti like mye godt som vondt. Det er derimot vi og våre holdninger og tanker som dytter dette hjulet for at det skal fortsette å gå rundt med optimisme og nye forventninger, slik at vi til slutt vil oppnå det vi fortjener.

Det andre vi også har klart for oss er at lykken ikke vil komme av seg selv, kun ved at vi håper. Videre vet vi også at vi ikke blir heldige kun ved å opptre med integritet og hensynsfullt. Det virker ikke som at skjebnen fungerer slik.

Alt avhenger av hvordan du finner deg til rette i livet. Noen ganger er det den som står opp og føler seg fantastisk, bestemt og stolt som ender nedbrutt. Noen ganger er det bedre å være som kornsortene på landet som tilpasser seg vinden og sine utfall fordi de er fleksible, lette og tålmodige …

Som alle aspekt på denne jorden har livet sin egen rytme. Man må vite hvordan man skal lytte, møte og observere dag for dag med et åpent sinn og et årvåkent hjerte. De bra tingene vil alltid nå deg dersom du har tro på det, hvis du føler at du fortjener det og vet hvordan du skal handle.

Tillat at livet gir deg lærdom og overrasker deg: du må åpne sinnet ditt

Man pleier å si at det gode i livet kommer for å gjøre oss lykkelige, og det dårlige for å gi oss ny lærdom. Noen forstår dessverre det sistnevnte som en straff fra skjebnen og ikke som en «en viktig lærdom».

For at vi skal kunne bli vellykkede og tillate oss å nå opp til stjernene må vi først begynne fra bunnen av. Ikke vær redd for å eksperimentere med nederlag og skuffelser. Kun den som tar inn, aksepterer og lar det dårlige passere, har evnen til å kunne fly friere og slik nå himmelen med fingertuppene.

For å kunne forstå disse ideene bedre er det nok med et enkelt eksempel. Forestill deg at du har et vennskap som nettopp opplever en sentimental skuffelse. Du prøver å hjelpe denne personen men personen reagerer på situasjonen ikke bare med skuffelse men også sinne og forbitrethet.

De slutter å tro på kjærligheten, mister tiltro til personer og ser på seg selv som «en som ikke er lagd for å være i et forhold». En som ikke fortjener å bli elsket. Det er slike holdninger som lukker dører, og som ikke tillater at livet overrasker dem.

Tanker som begrenser er negative ideer som vi ser på som sanne uten at de er det og som i tillegg påvirker livet vårt. Ofte er de bestemt enten utfra en dårlig opplevelse eller fordi vi har fått det innprentet fra barndommen av. Disse begrensende overbevisningene stopper oss eller hindrer nye læringsmuligheter. Vi forbyr oss selv i å gå fremover og vokse.

Videre inviterer vi deg til å praktisere disse enkle tipsene slik at du kan bryte ned mange av disse indre veggene som vi har i sinnet og hjertet vårt. Det er disse indre veggene som uten at vi merker det selv gjør at livet ikke overrasker oss, selv om det ønsker det.

Vær selvbevisst

For å kunne bli mer bevisst på deg selv er det nødvendig å gjennomføre en liten øvelse i selverkjennelse. I denne øvelsen vil du kunne forutse dine egne begrensende tanker, dine redsler og piggtrådene som vi på et eller annet vis setter opp rundt vår personlige utvikling.

Det virkelige livet består ikke av feilene og nederlagene dine. Du er hva du overvinner og hva du er i stand til å tillate deg selv når himmelen igjen har blitt skyfri. Det du bør finne er din lykke.

Når du blir mer bevisst på deg selv og etablerer den nødvendige indre dialogen, ser du at det er nødvendig å gå bort i fra gamle ideer som foreldrene våre og samfunnet har innprentet i oss. Når du endelig klarer å bevege deg fritt, uten bitterhet og skyld, klarer du å møte dag for dag med større håp. Det er her vi finner de virkelig gode tingene.

Pakk deg inn i skaperens tro

Det handler om å tro på seg selv samt å tro på den personen du ønsker å være. Er dette vanskelig kanskje? Faktisk så er det litt vanskelig fordi det krever at du fjerner deg fra mange ting, inkludert personer.

Vær bevisst på at det kan være en person i din omgangskrets som begrenser din personlige utvikling og som hindrer deg i å være den personen du egentlig er og ønsker å være.

Livet vil kun overraske oss dersom vi beveger oss utenfor komfortsonen vår. For å få dette til må vi være modige, bryte skjemaer og endre en og annen tankegang.

Skaperkraften er i deg selv. På dette punktet i livet vet du hva motgang er og hva det vil si å overvinne en og annen kamp. Du må derfor aldri gi opp og opprettholde håpet og optimismen. Dette er et åpent vindu som aldri bør lukkes.

Bilder: Pascal Campion, Mijail Kohn, Art Mkl


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.