Likegyldigheten av passiv-aggressive mennesker

Den eneste måten å samhandle med en passiv-aggressiv person på, er å ikke gi etter for kontrollen deres. Du må sette grenser og ikke la deg bli fanget i likegyldigheten og den bitre kritikken deres.
Likegyldigheten av passiv-aggressive mennesker

Siste oppdatering: 15 januar, 2019

Passiv-aggressive personligheter skjuler seg ofte bak det som ser ut som depresjon. De kan virke skjøre og desperate etter hjelp, men sannheten er at de har beregnede atferder som de later som er tilfeldig. Målet deres er å få deg til å føle deg dårlig. Likegyldigheten til passiv-aggressive mennesker er en av de mange granatene de håndterer på en dyktig måte.

Disse menneskene lever i dyp vrede og straffer passivt hvem som helst rundt dem. De er svært vanskelige å håndtere på det kommunikative nivået. De har ingen hensikt med å uttrykke seg selv. Passiv-aggressive mennesker er også i stand til å bygge opp mye sinne som de holder stengt inne i stillheten deres.

Hva er en passiv-aggressiv personlighetstype?

Passiv-aggressivitet er relatert til en bestemt type personlighet som fokuserer utelukkende på den negative siden av ting. Disse menneskene er ikke i stand til å bli involverte i personlige forhold. De er svært følsomme ovenfor kritikk og ser ofte ut til å være i et dårlig humør. De klager stadig og de har det vanskelig å komme fram til virkelige løsninger på problemene deres. For dem er ikke de mulige løsningene gode nok.

Passiv-aggressive mennesker

Passiv-aggressive mennesker har sjelden nære venner. De opprettholder bare relasjoner med de nærmeste familiemedlemmene. Generelt er de veldig forsiktige i forhold til andre og mangler sosiale ferdigheter. Disse menneskene frustrerer generelt andre. Det vet nøyaktig hvordan de skal gå på andres nerver.

De fleste passiv-aggressive menneskene tror ikke at andre gir dem den respekten eller oppmerksomheten de fortjener. Oppmerksomheten må alltid være på dem. Disse menneskene tror at andre ikke verdsetter dem nok og at de ikke behandler dem riktig i de fleste tilfeller.

De liker å “glemme” forpliktelsene deres og unngå kompromisser. Når de må gjøre noe, får de oppgaven til å se mye verre ut enn den er. På den annen side, når de gjør en tjeneste for noen, får de seg selv til å virke som en martyr.

Passiv-aggressive folks likegyldighet

Det er veldig vanskelig for en passiv-aggressiv person å ha en debatt med noen. De har ingen påståelig kapasitet og er redde for å si meningene deres på grunn av potensiell avvisning fra andre. De føler seg komfortable når samtalen dreier seg om andre. I denne kommunikative konteksten “føler de seg trygge”.

Stille og hånlig sarkasme er de to pilarene av likegyldigheten til passiv-aggressive mennesker. De unngår å bli involvert i gruppevirksomhet fordi de ser bort i fra andres talenter. Faktisk foretrekker de å dømme andre fra avstand uten å gripe inn slik at de ikke blir dommens fokus.

Likegyldigheten som kommer fra passiv-aggressive mennesker er en form for hevn og manipulasjon som skaper mye ubehag. Det er en type interaksjon som forårsaker mye mental spenning. De utsetter menneskene rundt dem for en aggressiv stillhet og diskret mishandling. Ofrene deres ender opp med å føle seg veldig forvirret.

Den eneste grunnen til at passiv-aggressive mennesker viser likegyldighet, er for å få deg til å føle deg dårlig for eventuelle mangler du har. Dermed kan de klandre deg for noe de gjorde selv, eller de kan dekke opp for en usunn sjalusi som spiser dem bort. Derfor er de folk som til syvende og sist vil såre deg.

Ofre for passiv-aggressive mennesker

Hovedofrene for passiv-aggressivitet er vanligvis sjenerøse mennesker som tiltrekkes av det bildet som passiv-aggressive mennesker kan tilby. En passiv-aggressiv person hevder alltid å ha behov for hjelp og beskyttelse.

I tillegg liker ikke denne typen personlighet at noen skal håndtere situasjonene deres, men samtidig håner de andre som ikke tar kontroll. Disse menneskene har en tendens til å falle for folk som “trenger å trenge dem”. Mennesker som har det godt ved å føle seg trengt er byttet deres. Den passiv-aggressive personens stillhet og likegyldighet kan vare i flere dager. Hvis du spør dem om hvorfor de opptrer på den måten, vil de fortelle deg at du bare innbiller deg ting.

Dessverre er det veldig vanskelig for passiv-aggressive mennesker å forandre seg. Vi må huske på at disse menneskene pleier å komme fra familiemiljøer med dominerende passiv-aggressive holdninger. Derfor er det så vanskelig for dem å oppleve forandring. De har lært at passiv manipulasjon er den eneste måten de kan få makt på i forholdene deres.

Passiv-aggressive mennesker

Hvordan bør du opptre når noen er passiv-aggressive mot deg?

Det klokeste rådet er å komme seg vekk fra denne typen person så raskt som mulig. Det er imidlertid visse omstendigheter der vi ikke kan velge det alternativet. Vi har ikke valgt alle menneskene i livene våre, og vi kan heller ikke avstå fra alt vi ikke liker ved mennesker. Det er mange tilfeller av mødre, fedre og svært nærstående i situasjonsavhengigheter med en person med denne personligheten.

Faktisk, den eneste måten å samhandle med en passiv-aggressiv person på, er å ikke gi etter for kontrollen deres. Du må sette grenser og ikke la deg bli fanget i likegyldigheten og den bitre kritikken deres. Du må huske at de har en giftig rustning for å dekke over manglene sine. Disse menneskene vil bare projisere frustrasjonen deres mot andre.

Videre er det beste våpenet mot en passiv-aggressiv person å forholde seg rolig. Det de vil, er å kontrollere deg og få deg til å føle deg dårlig slik at de kan lindre ubehaget deres øyeblikkelig. Den beste måten å oppnå dette på, er å se dem som skremte barn. Du bør se dem som folk med store egoer.

Til slutt må du huske at det er noen forskjeller i diagnostiske manualer når det gjelder disse personlighetstypene. I denne forstand kan vi konsultere Scott Wetzler og Leslie C. Moreys studier.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.