Lær hvordan du sier ifra om mobbing

Hvis en skole ikke sørger for elevenes sikkerhet, er det viktig å si ifra. Skoler må være trygge steder for alle elevene, og samfunnet bør holde dem ansvarlige for nettopp dette.
Lær hvordan du sier ifra om mobbing
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Å vite hvordan man sier ifra om mobbing eller legger inn en offentlig klage mot en utdanningsinstitusjon, er grunnleggende for å få en slutt på problemet. Hvis du forblir stille, vil ikke bare oppførselen til mobberen gå ubemerket hen, men det vil fortsette å påvirke andre elever.

Mobbing er et alvorlig problem som påvirker elever på skolen verden over. Heldigvis har samfunnet som en helhet tatt i et tak for å få en slutt på mobbing, spesielt i løpet av de i siste par årene. I dag er det ting du kan gjøre for å beskytte barn og tenåringer. Faktisk har de fleste skoler protokoller på plass for å håndtere mobbing.

Det er viktig å ta tak i problemet raskt og effektivt. Hvis man ikke gjør det, kan offeret lide alvorlig, både fysisk og følelsesmessig. I de alvorligste tilfellene kan mobbing føre til selvmord. Det er også viktig å huske at denne typen oppførsel har vidtgående konsekvenser. De direkte ofrene er aldri de enste som blir påvirket.

Når ingen sier ifra om mobbing, blir mobberne vant til å oppføre seg voldelig. Flere studier har vist at hvis ingen stopper eller endrer mobberes dårlige oppførsel, blir de voldelige voksne (Olweus, 2011; Temcheff, Serbin, 2008).

Barn sitter alene på en benk på en lekeplass

Si ifra om mobbing

I dag finnes det lover som holder skolene ansvarlig hvis de mislykkes i å beskytte elevene fra skade. Dette inkluderer mobbing. Dermed er det første skrittet i å si ifra om mobbing, å kreve at skolen tar tiltak for å beskytte barnet og disiplinere mobberne.

Dette skrittet er veldig viktig. Hvis skolen ikke tar passende tiltak for å beskytte elevene, kan du sende inn en juridisk klage. Det er skolens ansvar å garantere beskyttelse av elevene. Tross alt er det meningen at skolen skal være et trygt sted for alle barn.

I flere land har skoler allerede blitt dømt som følge av at de ikke beskyttet barn mot mobbing, noe som førte til at de måtte betale for seg. I Spania, for eksempel, var det i mai i 2012 en dommer som krevde at en skole betalte 32.000 Euro (ca. 3,25 millioner NOK) i erstatning til familien til et barn som ble mobbet.

Hvis skolen ikke tar nødvendige tiltak for å beskytte elevene, eller hvis det de gjør ikke er nok, kan man i Norge sende klage til fylkesmannen.

Hva skjer etterpå?

Ifølge advokat.no, skal klagen formelt sett sendes til rektor ved skolen først, slik at skolen gis anledning til å vurdere saken på nytt. Hvis skolen ikke tar klagen til følge, kan den sendes til fylkesmannen. Hvis mobbingen eller manglende tiltak fra skolens side har ført til psykisk eller fysisk skade, kan eleven ha krav på erstatning.

Mobbing innebærer ofte kriminell atferd som å true eller fysisk vold. Hvis et barn er offer for slik kriminalitet og det vi snakket om tidligere i artikkelen ikke løser problemet, kan man gå direkte til politiet. Mobberen kan deretter bli straffet avhengig av alvorlighetsgraden.

Ofte må den som mobber betale erstatningen, og hvis mobberen er mindreårig, må foreldre eller foresatte betale. Hvis det imidlertid viser seg at skolen har neglisjert det, må de også betale erstatning.

Med det sagt, er det viktig å huske at målet her er å få en slutt på mobbingen. Barnet som har blitt mobbet må føle seg trygg på skolen og kunne gå der uten å bli truet eller utsatt for vold.

Jente blir mobbet på skolen

Hva kan vi gjøre hjemme?

Et barn som har blitt mobbet trenger å føle at de har familiens støtte, fullt og helt. De må også kunne stole på familien og andre involverte voksne. Disse to faktorene er helt grunnleggende for at man skal få til å løse dette problemet. Barn snakker vanligvis klart og ærlig når de føler seg trygge, så det er viktig at familien lytter. Vær forsiktig så du ikke åpent stiller spørsmål til det barnet ditt forteller deg. Vær rolig og trå varsomt herifra.

Mobbing kan ha alvorlige konsekvenser. En av de vanligste er at det negativt påvirker elevens selvfølelse. Det kan også forårsake posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, og, i alvorlige tilfeller, selvskading.

På grunn av dette, kan mobbeofre ha behov for hjelp fra en spesialist for å kunne helbrede de følelsesmessige sårene sine. De gjør det ofte dårlig på skolen, er redd for å dra dit, eller lider av depresjon. Hvis barnet ditt eller et barn du vet av viser et av disse symptomene, er det viktig å få hjelp fra en profesjonell.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.