Kjenner du noen med paranoid personlighetsforstyrrelse?

Kjenner du noen med paranoid personlighetsforstyrrelse?

Siste oppdatering: 01 august, 2018

Hovedkarakteristikken for paranoid personlighetsforstyrrelse, er en generell mistanke og mistillit til andre. Andres motiver blir tolket som ondsinnet. Dette mønsteret er vanligvis identifisert i voksen alder, selv om det kan være tegn tidligere som kan bli sett i en rekke sammenhenger. Folk som lider av denne lidelsen antar at andre mennesker utnytter, skader eller lurer dem, selv om det ikke finnes noen faste bevis som støtter disse ideene.

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse mistenker, uten noen bevis, at andre mennesker konspirerer mot dem. De kan også få seg til å tro at andre personer kan angripe dem plutselig uten grunn. Så de viser alltid en defensiv holdning.

Verden er et fiendtlig sted, og jeg må beskytte meg selv

Folk som lider av dette, føler ofte at de har blitt dypt og irreversibelt skadet av en eller flere andre, selv når det ikke er noe bevis for at skaden har skjedd, eller at skaden var gjort med vilje. De har uberettiget tvil om lojaliteten til sine venner eller bekjente. For dem er verden et usikkert og veldig truende sted å leve.

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse undersøker nøye handlingene til personene de er glade i har, for å prøve å finne fiendtlige intensjoner hos dem. Ethvert brudd på ærlighet eller lojalitet som de oppfatter, støtter bare oppunder deres skjulte formodninger. Vi har alle en viss bekreftende partiskhet når det kommer til å fremheve enkelte aspekter av virkeligheten versus andre, mens de har en mye tydeligere partiskhet.

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Disse blir overrasket når en venn viser lojalitet til dem, og de klarer ikke stole på eller tro at det er sant. Hvis de havner i trøbbel, forventer de at venner og familie skal angripe eller ignorere dem. Hvis de mottar hjelp, vil de tro at den personen som tilbyr hjelpen, har skumle hensikter.

“Det essensielle kjennetegnet til paranoid personlighetsforstyrrelse, er et mønster av generalisert mistanke og mistillit til andre”

Vanskelige forhold

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse er motvillige til å stole på, eller opprettholde et nært forhold til andre, fordi de frykter at informasjonen de deler vil bli brukt mot dem. De kan nekte å svare på personlige spørsmål, og si at ingen har noe å gjøre med informasjonen. De ser skjulte betydninger som er nedsettende og truende i uskyldige kommentarer.

For eksempel kan en person med denne lidelsen feiltolke en uskyldig feil gjort av en butikkarbeider, som et bevisst forsøk på bedrag. De kan også oppleve en morsom kommentar fra en medarbeider som et rettet og overlagt angrep. I tillegg misforstår de ofte ros, og kan oppleve et tilbud om hjelp som kritikk av måten de gjør ting på. De kan også føle at den andre personen hjelper dem fordi de tror de ikke klarer å gjøre det.

Du bør behandle meg bra, ellers blir det verst for deg

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse er langsinte, og er ikke villige til å tilgi fornærmelsene eller forakten de tror de har mottatt. Selv små avvisninger kan gjøre dem svært aggressive. I tillegg til dette kan sinnet og fiendtligheten vare lenge.

Siden de alltid er på utkikk etter andre personers dårlige hensikter, føler de ofte at deres personlighet eller omdømme blir angrepet, eller at de har blitt undergravet på et vis. De er raske til å kommer med motangrep, og å reagere med sinne på de fornærmelsene de mottar. De kan være patologisk sjalu, og ofte mistenker de at partneren deres ikke er trofast mot dem, uten å ha noe bevis i det hele tatt.

De 7 viktigste symptomene på paranoid personlighetsforstyrrelse

Som du kan forestille deg, er folk med paranoid personlighetsforstyrrelse vanligvis svært vanskelige å håndtere, og de har ofte forholdsproblemer. Det er mange symptomer og konsekvenser forbundet med denne lidelsen. Her er noen av de viktigste:

  • Mistanke, uten tilstrekkelig grunnlag, om at andre utnytter eller skader dem. De føler også ofte at folk svikter dem.
  • Grunnløs tvil om lojalitet eller tillit fra venner eller kolleger.
  • Liten vilje til å stole på andre, på grunn av grunnløs frykt for at informasjonen skal bli brukt mot dem.
  • Ser trusler eller nedsettende betydninger i uskyldige kommentarer, som er sagt helt uten onde intensjoner.
  • Bærer nag (de glemmer ikke antatte fornærmelser, forbrytelser eller avvisninger).
  • Oppfatter det som at andre angriper deres personlighet eller omdømme. De er tilbøyelige til å reagere raskt med sinne eller motangrep.
  • Tilbakevendende grunnløs mistanke om ektefellens eller partnerens trofasthet.
Paranoid personlighetsforstyrrelse

Mistanke og fiendtlighet er deres kjennetegn

Den overdrevne mistanken og fiendtligheten hos personer med paranoid personlighetsforstyrrelse, betyr at de ofte krangler om ting ute i det åpne. Dette kan ta form som stadige klager, eller en fjern og tilsynelatende fiendtlig holdning. Fordi de er altfor påpasselige for potensielle trusler, kan de handle på en forsiktig, hemmelig eller ondsinnet måte.

De kan ofte virke kalde, at de mangler følelser og er blottet for kjærlighet. Deres aggressive og mistenkelige natur, kan provosere en fiendtlig respons hos andre, som igjen vil være med på å bekrefte deres opprinnelige forventninger (en slags selvoppfyllende profeti).

“Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse har ofte tanker av typen: ‘De vil lure meg’, ‘De kommer til å svikte meg’, ‘De gjør narr av meg’.”

Når det ikke er nok å kontrollere alt

Fordi folk med paranoid personlighetsforstyrrelse ikke stoler på andre, har de et overdrevet behov for å kunne klare seg selv. Dette gir dem en sterk følelse av autonomi. De trenger også en høy grad av kontroll over miljøet sitt. De pleier å være stivbeinte, i ustand til å samarbeide, og er altfor kritiske til andre. Likevel har de selv store problemer med å akseptere kritikk fra andre.

Alle har skylden, bortsett fra meg

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse klandrer vanligvis andre for sine egne mangler. På grunn av hvor raskt de går på offensiven, som respons på de opplevde truslene rundt dem, kan de raskt bli involverte i juridiske tvister. De klandrer andre ved å tillegge dem ondsinnede motivasjoner. Denne holdningen er faktisk en projeksjon av sin egen frykt.

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Fantasier om makt

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse har ofte grandiose, men urealistiske, skjulte fantasier. Disse har ofte å gjøre med makt og rang. De har ofte en tendens til å bygge opp negative stereotyper av andre, spesielt av andre etniske grupper enn deres egne.

Den enkle verdenstroen og oversikten pleier å tiltrekke dem. Dette betyr at de ofte er veldig forsiktige med tvetydige situasjoner, og nesten aldri setter seg selv i fare. Vi kan oppleve dem som fanatikere. De har en tendens til å knytte seg til kulturer, eller grupper, av andre mennesker som deler deres paranoide trossystem.

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse føler stor mistillit og intenst mistanke om andre mennesker. De tolker andres motiver som ondsinnet, og klandrer dem for alle sine egne ugjerninger. De er forsiktige og overvåker miljøet deres kontinuerlig, for å oppdage potensielle angrep eller trusler.

Livet er vanskelig for disse personene, og de trenger all hjelp de kan få. Tenk litt over hvordan du selv hadde følt deg, hvis du hadde tilbrakt hele livet ditt med den troen om at de rundt deg hele tiden er ute etter å gjøre deg noe.

Kildeliste

Grossman, Seth & Millon, Carrie & Meagher, Sarah & Ramnath, Rowena (2001). Personality disorders in the modern life. Første utgave, andre utgave 2006. Barcelona: Ed. Masson & Elsevier.

American Psychiatry Association (2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), 5. utg. Madrid: Editorial Medica Panamericana.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.