Insula: Å lære fra smertefulle opplevelser

Fysisk avstraffelse pleide å være vanlig som en måte å «motivere» studenter til å lære på. Tanken er at kunnskap oppnådd gjennom smerte kan være mer intens og langvarig. Så hvordan ser denne prosessen ut på cerebralt nivå? Lær om rollen til insula.
Insula: Å lære fra smertefulle opplevelser

Siste oppdatering: 22 januar, 2020

Hva husker du best fra barndommen din, første gang du spiste godteri eller din første krangel på skolen? Nesten alle ville velge det siste alternativet. Det ser ut til at mennesker er mye flinkere til å huske smertefulle opplevelser enn positive. Nyere studier viser at hjernens insula (det området som er ansvarlig for prosessering av smerte, cortex insularis) formidler denne typen læring.

Takket være denne forskningen har nevrovitenskap vært i stand til å etablere et nevro-anatomisk fundament for allerede definerte kognitive prosesser.

Bindeleddet mellom behandlingen av smertefulle opplevelser og leksjonene du lærer av nevnte erfaringer ser ut til å være i insula. Insula befinner seg dypt i åpningen og skiller tinninglappen fra panne- og isselappen.

Tankefull kvinne.

Viktigheten av å lære smertefulle leksjoner

Evolusjon har gitt oss en effektiv overlevelsesmekanisme kalt «trussellæring». Denne typen læring er ansvarlig for vår overlevelse som art. Andre arter opplever også “trussellæring” gjennom sine respektive nervesystemer.

Årsaken til at denne mekanismen beskytter deg er at den husker skadelige hendelser fra fortiden. Dette hjelper deg med å unngå fremtidige situasjoner som kan være skadelige eller smertefulle. I utgangspunktet holder det deg fra å gjøre den samme feilen to ganger.

Det er vondt å slå leggen mot et bordben. Den smerten lærer deg en konkret leksjon: hvis du vil unngå fremtidig smerte, ikke slå leggen mot et bordben.

Rollen til insula

I lang tid har forskere lurt på hvilket område av hjernen som varsler de andre om smertefulle hendelser for å utløse “trusselæring”. Selv om eksperter har visst at amygdala spilte en rolle, var det fortsatt noen manglende lenker.

Forskere visste at amygdalinet var viktig for den emosjonelle evalueringen av stimuli. De hadde Imidlertid fortsatt ikke oppdaget området i hjernen som fungerte som dirigenten. De ønsket å vite hva som samlet alle de cerebrale prosessene for å utgjøre en betydelig og helhetlig leksjon.

Forskning avslørte til slutt at insula, kompakt brettet i det indre av den laterale åpningen, er ansvarlig for å sende varselsignalene for disse hendelsene. Til tross for bevisene på forbindelsene mellom amygdalin-nevroner og insulære nevroner, har forskere først nylig begynt å studere denne funksjonen.

Eksperter har i lang tid ment at insula er ansvarlig for å kode følelser.

I de nevnte studiene brukte forskere rotteforsøk fordi deres insula er lik den hos oss mennesker. De oppdaget at når de koblet fra insula under aversive hendelser, var ikke rottene lenger redde for fremtidige smertefulle hendelser.

De fant også ut at laboratorierotter med en frakoblet, isolert cortex hadde vanskeligere for å lære av smertefulle opplevelser.

“Vi er det vi fortsetter å gjøre. Ekspertise er derfor ikke en handling, det er en vane.”

-Aristotles-

Emosjonell behandling

Forskere har bevis på at insulaen spiller en viktig rolle under smertefulle opplevelser. Det er også avgjørende for mange grunnleggende emosjonelle opplevelser. Insulaen prosesser kjærlighet, hat, avsky, smerte, tristhet og lykke. Fra et anatomisk perspektiv ligger insulaen på det perfekte stedet for å integrere to spesielle fenomener:

  • Informasjonen relatert til kroppens tilstand under forskjellige emosjonelle prosesser.
  • Ulike kognitive prosesser med høy aktivitet.

Mekleren her er assosiasjonen mellom kroppslige endringer (utløst av følelsesmessige tilstander) og endringer på den måten du kvalitativt og subjektivt opplever disse endringene på. Med andre ord lar insula hjernen din vite hvordan det går med kroppen din.

Insula og hjernen

Hva forteller disse nye funnene om insula oss?

Forskere har bevist at insula er i stand til å gi hjernen informasjon om kroppens tilstand. Den kan imidlertid også sende sterke signaler om fare til andre områder i hjernen. De aktuelle områdene deltar i dannelse av minner om ubehagelige eller smertefulle hendelser.

Nevroforskere antar at insulære nevroner kan være ansvarlig for den subjektive smertefølelsen. Følgelig ville de også ha ansvaret for å legge ubehagelige sensasjoner til smertefulle hendelser. Insula ber andre områder av hjernen om å utføre sine respektive funksjoner under trussellæringsprosessen.

Alt dette hadde fått forskere til å tro at aktiviteten til insula har viktige konsekvenser for fenomener relatert til hjernens sammenkoblingsevne i forskjellige områder av hjernen. Dette funnet sammenfaller også med andre bevis på at en eventuell svekkelse i insulaen korrelerer med forskjellige psykiatriske problemer.

Avslutningsvis kan studier som knytter nevronale koblings- og plastisitetsmekanismer tuk cerebral smertekodifiseringsmekanismer tjene som grunnlaget for fremtidige psykiatriske teorier. Personer som lider av forstyrrelser som PTSD og angst kan ha stor nytte av utviklingen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Coffeen, U.Pellicer, F. y López-Muñoz, F. (2011). La Corteza insular en el dolor: un estudio neurofisiológico básico. EAE Editorial Academia Española Internacional.
  • Tirapu, J., García, A., Ríos, M. y Ardila, A. (2012). Neuropsicología de la corteza frontal y las funciones ejecutivas. Barcelona: Viguera Eds.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.