Hvordan en separasjon eller skilsmisse påvirker et barn

Les videre for å finne ut hvordan en separasjon eller skilsmisse påvirker et barn.
Hvordan en separasjon eller skilsmisse påvirker et barn

Siste oppdatering: 11 september, 2020

En separasjon eller skilsmisse kan påvirke alle familiemedlemmer avhengig av omstendighetene. I mange tilfeller påvirker det hovedsakelig barna.

Manipulering og mangel på respekt er de viktigste fristelsene som ingen par noensinne bør ty til. Det er faktisk grunnleggende for begge parter å ta hensyn til språket de bruker for å kommunisere med hverandre og gjøre barnas trivsel til hovedprioritet.

Det å føle seg tvunget til å velge side er også veldig skadelig for barnas mentale helse. Selv om dere separeres eller skilles trenger dere ikke å demonisere hverandre. I stedet bør dere prøve å gjøre overgangen behagelig og traumefri.

Forandringer etter en separasjon eller skilsmisse

Når en av foreldrene flytter ut, faller familien fra hverandre på en eller annen måte. Disse endringene er veldig merkbare og uunngåelige for barn. Det er vanskelig å forklare dem årsakene til at foreldrene ikke er sammen lenger. Derfor bør du fokusere på å garantere barnas fysiske, emosjonelle og psykiske velvære i stedet for forklaringer.

For å gjøre det, må du understreke at dere alltid vil være der for dem, selv om dere ikke er sammen. Prøv også å antyde at det kan være en mulighet for å legge til nye medlemmer til familien hvis dere etter hvert bestemmer dere for å starte et nytt romantisk forhold i fremtiden.

Far og sønn.

Usikkerhet

Fra et barns synspunkt kan en separasjon eller skilsmisse bety å gå fra økonomisk stabilitet til en tilstand av total usikkerhet. Det kan også bety å gå fra en balansert og trygg livsstil til å være omgitt av økonomiske trusler som kan påvirke dem følelsesmessig.

Bygge rede

Delt foreldreansvar er en av løsningene som garanterer den fysiske oppmerksomheten barna trenger fra begge foreldrene. Imidlertid finnes det også en risiko for at barna føler at de ikke hører hjemme i noen av de to hjemmene. Dette kan skje om de stadig må flytte fra det ene stedet til det andre.

For mange barn er forandringer i rutinene, forholdene og omgivelsene vanskelig, noe som kan føre til at de utvikler emosjonell løsrivelse.

Derfor er det sunneste alternativet at foreldrene flytter inn og ut, i stedet for at barna må gå frem og tilbake mellom hjemmene.

Frykt, angst og stress

En av de vanligste reaksjonene på forandringene vi har nevnt så langt er frykt. Barna dine kan være redde for hva som kommer til å skje i nærmeste fremtid. Vil foreldrene mine fortsatt elske meg? Hva må jeg gjøre nå? Får jeg se vennene mine igjen?

Dette er noen av spørsmålene som kan dukke opp hos barna dine. Hvis du da ikke hjelper dem å overvinne frykten kan det påvirke dem emosjonelt.

Det er derfor det er viktig å forsikre dem om at begge foreldrene alltid vil være der for dem. Selv om dere gjør det, er det normalt at de føler seg engstelige til en viss grad, spesielt umiddelbart etter samlivsbruddet.

På den annen side kan det eldste barnet være en stor støtte og et viktig forbilde for de yngste under en separasjon eller skilsmisse. Dette fordi det eldste barnet kan forklare de andre hva som skjer. Søsken kan hjelpe til med å lindre angst hvis de føler at foreldrene er mer fokusert på sine egne problemer enn på dem.

Søsken som opplever en separasjon.

Forandringer i adferd ved en separasjon eller skilsmisse

Under en separasjon eller skilsmisse kan barn begynne å oppføre seg annerledes for å prøve å få foreldrenes oppmerksomhet, eller for å bringe dem nærmere hverandre. De tror at hvis begge foreldrene er enige om noe, for eksempel straff, vil de begynne å jobbe med problemene sine.

Dette er nært knyttet til en av de mektigste negative følelsene som alle mennesker opplever: Skyld. Hvis et barn føler seg skyldig for samlivsbruddet, kan det hende at de begynner å oppføre seg på en bestemt måte for å gjøre opp for det. De kan til og med prøve å engasjere seg i selvskadende atferd.

Alle atferdsendringer er forsvarsmekanismer som barn bruker for å beskytte seg mot smerten de føler under en separasjon eller skilsmisse.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.