Hervey Cleckley: Psykopatiens far

I dagens artikkel vil vi fortelle deg alt om Hervey Cleckley, som definerte måten vi ser psykopati på og forklarer hvorfor psykopater handler slik de gjør.
Hervey Cleckley: Psykopatiens far

Siste oppdatering: 04 oktober, 2019

Navnet Hervey Cleckley er kanskje ikke et kjent navn for deg. Men vi har alle hørt om psykopati og mange av oss har misbrukt begrepet. Denne amerikanske psykiateren åpnet dørene for forskning som definerer det som har blitt kjent som psykopati

Han levde fra 1903 til 1984 og var en brilliant forsker som gjorde detaljerte kliniske og medisinske observasjoner av en rekke psykopater. Hans største bok, The Mask of Sanity (Tilregnelighetens maske) fra 1941, beskrev seksten psykopater som han veiledet eller som var innlemmet i sentrene der han praktiserte psykiatri gjennom karriren.

Men har du noen gang undret deg over akkurat hva psykopati er? Hvordan kan vi definere det? Denne psykiateren revolusjonerte forskning på dette feltet og dykket spesielt dypt inn i området med psykopati. I denne artikkelen vil du oppdage de største funnene hans.

Hervey Cleckley revolusjonerte forskningen på psykopati.

Grunnleggende kriterier for å oppdage psykopati

Hervey Cleckley gjorde alle sine observasjoner på sine egne pasienter. Han fremmet en hypotese om at psykopater led av en grunnleggende mangel på emosjoner, innsikt og bevissthet. Som et resultat, hindret dette dem i å oppleve livet på samme måte som andre mennesker.

Dermed opplevde disse menneskene visse vanskeligheter når det kom til å akseptere og integrere sosiale, etiske, juridiske og moralske normer fra samfunnet.

Cleckley samlet hovedkarakteristikkene ved en psykopat og innlemmet dem i totalt seksten grunnleggende kriterier. Han klassifiserte dem i tre grupper:

Hervey Cleckley sin første gruppe: Positiv tilpasning

 • Overfladisk sjarm og høy intelligens.
 • Fravær av tegn på irrasjonell tenkning. 
 • Fravær av “nervøsitet” eller psykonevrotiske manifestasjoner.
 • Veldig liten sannsynlighet for selvmord.

Hervey Cleckley sin andre gruppe: Kronisk atferdsavvik

 • Mangel på anger eller skam.
 • Falskhet og uærlighet.
 • Sykelig egosentrisme. 
 • Mangel på evne til å elske og uttrykke andre følelser.
 • Mangel på innsikt. 

Hervey Cleckley sin tredje gruppe: Emosjonell-mellommenneskelig underskudd

 • Mangel på pålitelighet.
 • ‘Grotesk’ atferd under påvirkning av alkohol og noen ganger under normale omstendigheter.
 • Et upersonlig, kjedelig og dårlig integrert sexliv. 
 • Ute av stand til å følge en klar livsplan.
 • Dårlig dømmekraft og unnlatelse av å kunne lære fra erfaringer. 
 • Feilaktig motiverende antisosial atferd.

Hvordan forstod Hervey Cleckley psykopati?

Basert på disse utgangspunktene som er beskrevet tidligere, utviklet Hervey Cleckley forskningen sin på psykopati, ekspanderte feltet og definerte i større grad hovedkarakteristikkene.

Positiv tilpasning

Cleckley beskrev en psykopat som et karismatisk, ærlig og behagelig individet for det meste av tiden. De gav også vanligvis inntrykk av å være en person med overlegen intelligens, perfekt resonnement og mange imponerende ferdigheter. De forstod og diskuterte de sosiale normene med fullstendig logikk. I tillegg til dette, forstod de fullstendig forholdet mellom handling og de resulterende konsekvensene.

Denne forfatteren hevdet også at i situasjoner der normale mennesker vanligvis ble nervøse, anspente eller stressede, forholdt psykopater seg rolig og uten engstelige symptomer.

I de fleste tilfellene som ble utforsket av denne forskeren, var psykopati, overraskende nok, en beskyttende faktor mot selvmordstanker eller selvmordsforsøk. Til tross for de kaotiske og selvdestruktive livene disse individene levde, var de eneste forsøkene på å ende livene sine intet annet enn tomme forsøk. De var vanligvis overlagte strategier for å få familiens oppmerksomhet og tjenester.

Kronisk atferdsavvik

Pasientenes handlinger var ofte skadelige både for familien, nære venner og dem selv. Men de responderte ofte ved å lyve, gjemme seg eller skylde på andre, uten anger og skam. Av denne grunn konkluderte Cleckley med at psykopatens likegyldighet til sannheten var utrolig.

Faktisk gjorde dette, sammen med deres overfladiske sjarm og store evne til å overbevise og manipulere, det vanskelig å si om de var ærlige eller ikke. Og selv om det fantes klare bevis på det motsatte, er det vanskelig å tvile på resonnementet deres.

La oss se på pasientens emosjonelle kapasitet. Generelt sett hadde de evne til å produsere helt fantastiske følelser av kjærlighet for slektningene, konene eller barna sine. Likevel bekreftet handlingene deres ofte det helt motsatte. 

Følelsene og emosjonene til disse individene hadde en tendens til å kun være overfladiske. Det de viste til de rundt dem var fullstendig overbevisende. Men de var ikke motiverte av emosjoner i seg selv, men heller logisk fornuft, som for eksempel for å unngå straff eller for å få noe de ville ha.

Dermed er ikke en psykopat i stand til å respondere med samme intensitet, uansett hvor mange ofringer som ble gjort for dem eller hvor mye kjærlighet og verdsettelse som ble vist dem. Menneskelig etikk med å være snill mot de som er snille mot deg, gjelder kun for dem der de kan bruke det for personlig vinning.

Emosjonell-mellommenneskelig underskudd

Til slutt burde det bemerkes – innenfor området av emosjoner – mengden promiskuitet som Cleckleys arbeid oppdaget. Det var en generell tendens for promiskuitet og å ha mange seksualpartnere.

I noen tilfeller brukte de tjenestene til prostituerte og var utro mot partnerne. Denne atferden forekom ifølge forfatteren på grunn av en kombinasjon av mangel på restriksjoner for å avholde seg, og impulsivitet som psykopatene innehadde. Dette er alt i tillegg til den likegyldigheten de hadde til forpliktelser og konsekvensene for handlingene deres. Man kan også legge til mangelen på skyld, anger eller skam.

Den typiske psykopaten som Cleckley beskriver for oss bruker og misbruker ofte alkohol og klarer ikke å følge en definitiv livsplan. På grunn av dette klarer de ikke å gjøre noen anstrengelser mot et mål. Dermed kan de ikke bli ansett som pålitelige mennesker.

I tillegg til alt dette, endrer som regel aldri psykopatens livserfaringer livene deres, ettersom de ikke lærer av feil og pleier å utføre de samme handlingene om og om igjen.

Dette blir fremhevet når vi legger til mangel på anger og skam til likegyldigheten deres til de potensielt katastrofale konsekvensene til handlingene deres og deres mangel på innsikt.

Denne dårlige dømmekraften er klar når man tar i betraktning historien til handlingene og livene deres. Likevel er en psykopats bedømmelse i en hypotetisk situasjon involvert et moralsk dilemma optimal. 

Kriminalitet hos Hervey Cleckley sine pasienter

Som et siste interessant punkt bemerket Cleckley seg at kriminelle handlinger utført av psykopater pleide å være små. Da snakker vi om mindre tyverier, tyveri av kjøretøy, å starte eller ta del i slåsskamper, offentlige skandaler, falske sjekker, osv. Kun tre av de seksten tilfellene omtalt av forfatteren var mennesker som viste gjentatt aggresjon.

Til tross for dette er den største karakteristikken vi belyser her ren sanseløshet når det gjelder den antisosiale atferden deres. De utfører de fleste av sine handlinger uten spesifikke mål eller med en kostnad som er betraktelig større enn utbyttet.

Når det gjelder “vanlige” kriminelle, er forskjellen mellom dem og psykopater mangel på innsikt og intensjon bak handlingene deres. De “vanlige” kriminelle anerkjenner at (de kriminelle) handlingene deres er midler for å oppnå visse ting. Disse midlene og formålene er vanligvis forstått, om ikke delt, av offentligheten.

Dette skjer ikke med psykopater. De har ingen spesifikke formål eller forståelig resonnement for å utføre slike handlinger. De kan for eksempel stjele en viss sum penger, risikere å bli oppdaget, og samtidig like gjerne aldri bruke pengene.

Hervey Cleckley etterlot seg en stor arv med sin forskning på psykopati.

Arven etter Hervey Cleckley

Beskrivelsen av den psykopatiske profilen vi deler i denne artikkelen er basert på en dyptgående studie av psykopati. Men vi må samtidig forstå, og ta hensyn til, tidsepoken, konteksten og den knappe vitenskapelige litteraturen som var tilgjengelig da Hervey Cleckley publiserte The Mask of Sanity for mer enn sytti år siden.

Vi må heller ikke glemme at vitenskapelige fremskritt har endret, perfeksjonert og ekspandert alle Cleckleys opprinnelige forslag. Likevel er hans viktige bidrag til forståelsen av disse konstruksjonene fremdeles uvurderlige.

Derfor vil vi alltid koble sammen navnet Hervey Cleckley til psykiatrien, og spesielt til studien av psykopati. Sannsynligvis hadde mange av de etterkommende forskningene om dette emnet aldri blitt utført uten forskningen hans og The Mask of Sanity. Dermed er arven etter ham fortsatt i stor grad gyldig, til og med som referanse, ettersom det åpnet dørene for fremtidig forskning innenfor psykopati.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Cleckley, H. (1988). The mask of sanity: An attempt to clarify some issues about the so-called psychopathic personality (5º Ed.). Augusta, Georgia: E. S. Cleckley
 • Hervey M. Cleckley. (n.d.) Recuperado el 31 de Mayo, 2014, de la web Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Hervey_M._Cleckley
 • Patrick, C. J. (2006) Back to the future: Cleckley as a guide to the next generation of psychopathy research. In C. J. (Ed.), Handbook of psychopathy (pp. 605-617). New York, NY, US.: Guilford Press

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.