Hans Eysenck: tre personlighetsdimensjoner

Hans Eysenck ble født i Tyskland i 1916, og hans motstand mot nazistpartiet tvang ham til å flykte først til Frankrike og deretter til Storbritannia. Han fullførte doktorgrad i psykologi ved University of London i 1940.
Hans Eysenck: tre personlighetsdimensjoner
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 07 desember, 2018

Hans Eysenck var en av de mest kontroversielle og produktive psykologene i det 20. århundre. Da han døde i 1997, var han den mest nevnte forskeren i psykologi. Eysenck bidro sterkt til dette feltet, publiserte rundt 80 bøker og skrev hundrevis av artikler. Han var også grunnleggeren av det innflytelsesrike bladet “Personality and Individual Differences”.

Han ble født i Tyskland i 1916, og hans motstand mot nazistpartiet tvang ham til å flykte først til Frankrike og deretter til Storbritannia. Han fullførte doktorgrad i psykologi ved University of London i 1940. Under andre verdenskrig jobbet Hans Eysenck på Mill Hill Emergency Hospital som psykiater. Mellom 1945 og 1950 var han psykolog ved Maudsley Hospital. Senere var han direktør for psykologisk avdeling ved Institute of Psychiatry for psykiatri ved University of London. Han holdte denne stillingen til 1983.

Hans Eysenck utviklet en svært innflytelsesrik personlighetsteori. Den er så innflytelsesrik fordi den dreier seg om svært spesifikke punkter som er lett knyttet til hverdagsdiskurs. Hans personlighetsteori er basert på biologiske faktorer, og hevder at enkeltpersoner arver en type nervesystem som påvirker deres evne til å lære og tilpasse seg miljøet. Eysencks arbeid genererte imidlertid kritikk for å antyde at biologiske eller genetiske faktorer påvirker personlighet og individets følsomhet for å engasjere seg i kriminell oppførsel.

Hans Eysenck

Hans Eysencks PEN-modell av personlighet

Hans Eysenck identifiserte tre personlighetsfaktorer: psykotisisme, ekstraversjon og nevrotisisme (PEN) ved hjelp av faktoranalyse for å designe hans teori. Hver av Eysencks faktorer er en bipolar dimensjon, noe som betyr at hver har et motsatte.

  • Ekstraversjon mot introversjon
  • Nevrotisisme mot emosjonell stabilitet
  • Psykotisisme mot normalitet (lagt til modellen i 1976)

Eysenck trodde at biologiske faktorer, inkludert kortikal eksitasjon og hormonelle nivåer, sammen med miljøfaktorer som lært atferd, påvirker en persons score på disse personlighetsdimensjonene.

Det bør understrekes at Eysenck virkelig forandret begrepet “psykotisisme”. Når det brukes i modellen, referer det til visse antisosiale atferder, ikke psykisk sykdom. Før utviklingen av PEN-modellen, forsøkte Eysenck å måle personlighet i to dimensjoner: ekstraversjon-introversjon og nevrotisisme-emosjonell stabilitet.

Ekstraversjon-introversjon

Personer med høy grad av ekstraversjon deltar mer i sosiale aktiviteter. De pleier å være mer kommunikative og føle seg mer komfortable i en gruppe. Generelt liker ekstroverter å være fokuspunktet og samler ofte et større sosialt nettverk av venner og medarbeidere. Ekstraversjon måles på et kontinuum, alt fra høyt (ekstrovert) til lavt (introvert).

På den annen side har introverter en tendens til å være roligere, unngå store sosiale sammenkomster, og kan føle seg ukomfortable når de samhandler med fremmede. I stedet beholder de mindre grupper av nære venner, og er mer sannsynlig å nyte kontemplative øvelser.

Den sveitsiske psykoanalytikeren Carl Jung foreslo at nivåer av ekstraversjon-introversjon avhenger av fokuset på individets psykiske energi. I ekstroverte trodde han at denne energien var rettet mot utsiden, mot andre mennesker, noe som resulterte i flere sosiale interaksjoner. Imidlertid projiseres den psykiske energien av introverter innover, noe som gjør at de engasjerer seg i mindre sosiale aktiviteter (Jung, 1921).

Eysenck trodde imidlertid at ekstraversjon var relatert til nivåer av hjerneaktivitet eller kortikal eksitasjon. Ekstroverter opplever lavere nivåer av kortikal eksitajon, noe som gjør at de søker eksitasjon fra ytre stimuli. De høyere aktiveringsnivåene i introverter gjør at de unngår stimuli som kan føre til stor eksitasjon.

På den annen side, ifølge Yerkes-Dodson-loven, kan spenningsnivåene påvirke individets ytelsesevne. Teorien sier at eksitasjon og ytelse følger en bjelleformet kurve, og den andre avtar i perioder med høy eller lav eksitasjon (Yerkes og Dodson, 1908).

Venner drikker kaffe

Nevrotisisme-emosjonell stabilitet

Hans Eysenck foreslo også en annen dimensjon: emosjonell stabilitet eller nevrotisisme. Personer med høy nevrotisisme-score har en tendens til å oppleve høyere nivåer av stress og angst. De bekymrer seg om relativt ubetydelige problemer, overdriver deres mening og føler seg ute av stand til å takle stress.

Et fokus på de negative aspektene av en situasjon i stedet for de positive aspektene kan få en person til å adoptere et uforholdsmessig negativt perspektiv. De kan føle seg misunnelig eller sjalu av andre som ifølge dem er i en bedre posisjon.

Eysenck karakteriserer nevrotisisme med perfeksjonisme og utilfredshet. På den annen side vil en person med lav nevrotisisme-score generelt oppleve større emosjonell stabilitet. Vi snakker om folk som for det meste føler seg bedre i stand til å takle stressende hendelser og sette mål som passer til deres evner. Personer med lav nevrotisisme-score har en tendens til å være mer tolerante for andres feil og forbli roligere i krevende situasjoner.

Psykotisisme-normalitet

Psykotisisme var et sent tillegg til Hans Eysencks personlighetsteori. Den ble inkludert i 1976. Denne tredje personlighetsdimensjonen varierer fra normalitet (lav psykotisme) til høy psykotisme.

Personer med høyere psykotisisme er mer sannsynlig å delta i uansvarlig eller dårlig beregnet oppførsel. Disse menneskene kan også være i strid med aksepterte sosiale normer og motiveres av et behov for umiddelbar tilfredsstillelse, uavhengig av konsekvensene.

Men pykotisisme har også flere positive assosiasjoner. I en studie fra 1993 sammenlignet Eysenck deltakelsespoengene fra Barron-Welsh Art Scale og Eysenck Personality Questionnaire og fant at personer med høy psykotisisme-score hadde en tendens til å ha mer avanserte kreative ferdigheter.

Eysenck foreslo at psykotisisme var påvirket av biologiske faktorer og korrelert med nivåer av hormoner som testosteron. Ifølge PEN-modellen reduserer høye nivåer av psykotisisme en persons evne til å reagere på kondisjonering. Dette betyr at det vil være vanskeligere å tilpasse seg de sosiale normene som vi vanligvis lærer gjennom belønning og straff.

Som et resultat tyder teorien på at folk kan være mer utsatt for kriminell atferd når de forsøker å tilfredsstille sine egne interesser mens de bryter opp atferdsreglene som er godtatt av andre. Assosiasjon av personlighetstrekk, som for eksempel psykotisisme, med kriminelle tendenser, sammen med Eysencks vekt på genetikk som påvirker disse egenskapene, har resultert i kritikk av hans teori for å vedta et deterministisk syn på atferd.

Kvinnen står alene i gangen

Kritikk av teorien til Hans Eysenck

Forskere kan bruke tvillingstudier for å se om personlighet er genetisk. Funnene er imidlertid motstridende og ufullstendige. Shields (1976) fant at monozygotiske (identiske) tvillinger var signifikant mer liknende i introverterte-ekstroverte og psykotiske dimensjoner enn dizygotiske (ikke-identiske) tvillinger. Loehlin, Willerman og Horn (1988) fant at bare 50% av variasjonene i personlighetsdimensjonene skyldes arvelige egenskaper. Dette antyder at sosiale faktorer også er viktige.

En dyd av Eysencks teori er at den vurderer både natur og utdanning som påvirkningsfaktorer. Han hevder at biologiske predisposisjoner for bestemte personlighetstrekk, kombinert med kondisjonering og sosialisering i barndommen, forutsetter vår personlighet.

Denne interaksjonistiske tilnærmingen kan derfor akkumulere en større gyldighet enn en ren biologisk eller miljømessig teori. Det er også veldig godt relatert til stress-sårbarhetsmodellen, som argumenterer for en biologisk predisposisjon som kombineres med miljø som en utløser for en bestemt oppførsel.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.