Slik gjenkjenner du barns temperament og hva du bør gjøre med det

Slik gjenkjenner du barns temperament og hva du bør gjøre med det
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Maya Angelou sa, og kanskje ikke uten grunn, “Hvis jeg har et monument i denne verden, er det sønnen min.” Uansett hvor vakkert dette utsagnet er, ender vi i virkeligheten ofte opp med å rive oss i håret på grunn av barna våre. Enten på grunn av den dårlige oppførselen deres, eller fordi de er altfor passive. Faktum er at barns temperament er medfødt, og det må vi bare venne oss til!

Vi må ikke glemme et barns temperament allerede er tydelig fra en svært ung alder. Hvordan barnet blir oppdratt og de sosiale omgivelsene, vil påvirke og forme barns temperament på en eller annen måte. Men personligheten vil fortsatt bli påvirket i stor grad av temperamentet han eller hun ble født med. Det er arvet fra genbassengets mysterier.

Et barns temperament

Å kjenne barnas temperament, selv når de er babyer, er veldig viktig. Det kan gi oss verdifull informasjon, for eksempel om hvordan vi kan lære dem ting mer effektivt. Faktisk kan vi få en anelse av hvordan det lille barnet vårt blir i fremtiden veldig tidlig. Kommentarer som, “Når han vokser opp, kommer han til å bli et geni,” eller “Wow, så rolig han er!” stemmer ofte med hvordan personen blir i fremtiden. Uansett hvor mye disse egenskapene kan forandre seg og utvikle seg, vil det være visse aspekter som forandrer seg veldig lite, eller til og med ikke i det hele tatt.

Vitenskapelig sett kan vi dele barn inn i tre svært spesifikke temperamentstyper. På den ene siden har vi de “enkle barna.” På den andre enden av spekteret, har vi de “vanskelige barna.” Og for å fullføre settet, har vi de “apatiske.” Alle beskrives individuelt nedenfor.

Barns temperament

Ved å klassifisere barn på denne måten, er vi åpenbart skyldige i generalisering. Disse tre personlighetstypene som brukes om babyer ikke er absolutte. Et barn kan for eksempel ha en høy prosentandel apati, blandet med en liten prosentandel vanskelig oppførsel.

Du kan også ha et “enkelt barn,” som er apatisk noen ganger, eller et apatisk barn som noen ganger er veldig enkelt å ta seg av.

Dette er ikke en fullstendig klassifisering. Det kan imidlertid være en veiledning for å forstå barnet, og å lære å håndtere det i henhold til barnets spesifikke temperament.

Barn med enkelt temperament

Ifølge studier har 40% av babyene et “enkelt” temperament. Det vil si at de er enkle å oppdra, de har vanligvis ikke problemer med temperamentet, og de tar lett til seg sunne vaner.

Disse barna tilpasser seg veldig godt forandringer, og lærer å adlyde ordrer fra en svært ung alder. De pleier å være veldig “smilende,” både mot bekjente og fremmede. De har det temperamentet som alle foreldre sannsynligvis ville valgt for sine barn.

Barn med vanskelig temperament

Barn med vanskelig temperament utgjør 10% av alle babyer. Foreldrene må vise en ekstraordinær tålmodighet nesten 24 timer i døgnet, på grunn av vanskelighetene ved å oppdra denne typen barn. Man kan si at disse barna er eksperter på å teste foreldrenes tålmodighet.

Generelt blir disse barna lett irriterte, og har vanskeligheter med å lære seg sunne vaner. Det er derfor nødvendig å sette tydelige grenser, anvende gode læringsmetoder og vise kjærlighet, for å myke opp oppførselen deres. Disse barna føler seg ofte utrygge og at de ikke er elsket, som ofte gjør dem mistenksomme.

“En baby er en blank sjekk for menneskeheten”

– Barbara Christine Seifert –

Barnets temperament

Barn med apatisk temperament

Den tredje typen er når et barns temperament kan beskrives som apatisk. De utgjør 15% av babyer, og de skiller seg ut for å være ekstremt avslappede. Det er sjeldent å se dem klage på noe, og de tilpasser seg perfekt til forandring.

Faktisk har denne typen babyer en viss likegyldighet mot ytre stimuli. Dette er faktisk ikke nødvendigvis noe å bekymre seg for. De er barn som vanligvis ikke legger stor vekt på omverdenen. De oppfatter den som forutsigbar og ikke spesielt overraskende. Eller i det minste som mer forutsigbar og mindre overraskende enn det er for andre barn på deres alder.

I virkeligheten er deres likegyldighet til det som omgir dem ikke et tegn på at de liker det, men heller at de innordrer seg.

Alle disse babyene og barna bør behandles på samme måte. Vi bør prøve å holde tilbake de mer problematiske aspektene av temperamentet, og forsterke de som ikke er det. I denne forstand vil det være viktig å bli kjent med barnets temperament, når vi ønsker å lære dem noe.

For eksempel vil svært dynamiske barn lære bedre hvis vi lar dem prøve ting, og deretter rette på dem underveis. Med roligere barn, kan vi lære dem både før og etter at de prøver noe.

De andre 35%…

Til slutt har vi 35% av barna som ikke utelukkende viser noen av disse mønstrene. De sies å ha en blandet personlighet. Det vil si at de viser egenskapene til hver temperamenttype i ulik grad.

Selv om et barn normalt kan være rolig, kan de i noen situasjoner reagere på en vanskelig eller apatisk måte. Det finnes ingen helt 100% bestemte mønstre, men vi kan vanligvis identifisere et som dominerer hos alle babyer.

“En baby er noe du bærer inni deg i ni måneder, i armene dine i tre år og i ditt hjerte til du dør”

– Mary Mason –

Og så, etter alt vi har delt med deg, vil du kunne si hva slags temperament babyen eller barnet ditt har? Selv om denne informasjonen er ganske generell, kan det være veldig nyttig som en veiledning. Det er viktig å lære å forstå våre barn, hvis vi ønsker å bidra på en intelligent måte i utviklingen deres.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.