Giftige sjefer - hovedkarakteristikkene

Giftige sjefer - hovedkarakteristikkene

Siste oppdatering: 18 juni, 2018

Giftige sjefer er de som misbruker kraften i sin stilling. Arbeidspsykologistudier indikerer at gode relasjoner mellom team-deltagerne betyr bedre produktivitet og fremgang. Til tross for disse studiene er det fortsatt mange sjefer som bruker metoder og atferd som er skadelig for sine ansatte.

Det er en viss føydal arv i slike “ledere”. De har en diktatorisk tanke rundt makt. Det er derfor de ikke er bekymret for at deres oppførsel forårsaker skade. De ser virksomheten eller organisasjonen som en maskin som trenger å fungere ordentlig. Deres underordnede er bare tannhjul i maskinen. Giftige sjefer er mer fokusert på resultatene enn prosessen.

“Arbeiderklassen, som ikke vil tillate seg å bli behandlet med raseri, trenger sitt mot, sin selvtillit, stolthet og uavhengighetsfølelse enda mer enn sitt brød.”

-Karl Marx-

Forskere finner igjen og igjen at den positive ledelsen fører til større effektivitet. På lang sikt genererer demokratiske og horisontale modeller større respekt blant arbeiderne.

En autentisk leder utøver sin moralske autoritet over alt annet. De er ikke avhengige av tvang eller straff for å få sine ansatte til å føle seg forpliktet til bedriftens mål. I stedet motiverer og belønner de dem. Dette oppmuntrer til en følelse av tilhørighet og motiverer ansatte til å være mer forpliktet til jobbene sine.

En giftig sjef er avhengig av frykt. Dette er verktøyet denne typen sjef bruker for å få ansatte til å overholde bedriftens mål. Selv om denne modellen fungerer på kort sikt, vil det på lang sikt føre til en stagnerende organisasjon. I tillegg vil personalet føle seg frustrerte og vil ønske å si opp jobben så snart de har muligheten. En giftig sjef er skadelig for organisasjonen som helhet. Videre skal vi diskutere noen av de vanligste egenskapene denne typen sjef har.

Giftige sjefer er arrogante

En giftig sjef mener at deres makt gjør dem bedre enn alle andre. Det spiller ingen rolle hvordan de endte opp i sin høye posisjon, de føler seg alltid overlegne. I tillegg tror de at de har rett til å behandle andre som mindre viktige, bare fordi de er sjefen.

Mann spruter ild

Denne arrogansen manifesterer seg i kroppsspråk, tonefall og tilretteleggingsstil. Giftige sjefer ønsker å være skremmende. De tolker deres ansattes frykt som noe positivt. Deres arroganse er alltid knyttet til usikkerhet og mangel på selvtillit, mer enn ekte overlegenhet.

De vet ikke hvordan man skal lytte eller kommunisere

Et av de mest åpenbare tegnene på en giftig sjef er hvor vanskelig det er for dem å lytte til andre. Denne typen sjef mener at å lytte til sine ansatte viser dem ufortjent betydning. De antar at hvis de lytter til sine underordnede, vil makten de har over dem reduseres.

En giftig sjef vet ikke hvordan man skal kommunisere. Faktisk kan deres instruksjoner være unødvendig kompliserte. De gjør det med vilje, for å prøve å skremme sine ansatte. En giftig sjef snakker i absolutter for å prøve å understreke at de har det siste ordet når det kommer til alt. Det er vanlig at giftige sjefer ikke setter pris på hva andre sier. De kan gjøre dette med likegyldighet, eller ved å stille spørsmål til ansatte på en respektløs måte.

De er kontrollerende og ufleksible

Giftige sjefer forstår ikke forskjellen mellom styring og kontroll. De ser heller ikke forskjellen mellom ledende og kommanderende. De stoler ikke på de menneskene de jobber med. Som et resultat tror de at den beste strategien er å styre alt. De antar at jobben deres er å overvåke og straffe det de anser som feil oppførsel.

Giftig sjef hai

Giftige sjefer er også ufleksible. De ser situasjoner i svart og hvitt. De antar at styrke er det samme som ufleksibilitet, og hvis de ikke er ekstremt strenge, vil folk se dem som svake. Det er derfor du ikke kan stille spørsmål rundt ordrene deres, og de innfører sine ideer. Ansatte må gjøre alt akkurat som de sier, ellers vil de bli straffet.

De vet ikke hvordan man skal håndtere konflikter

Denne typen sjefer ser på sinne som noe positivt. De tror at dårlig stemning og irritabilitet er et tegn på en seriøs og ansvarlig medarbeider. Så tolker de disse egenskapene som uttrykk for engasjement og grundighet. Følgelig høres de ofte irriterte ut når de gir ordre, eller “løser” problemer på jobben ved å rope. De tror de har rett til å “skjelle ut” sine ansatte.

Hvis de har et problem med en ansatt, er løsningen deres å pålegge nye ordrer eller gi en slags form for straff. De pleier ikke å bry seg om at folkene de jobber med, føler seg ukomfortable. Hvis andre ikke følger reglene nøyaktig, blir de sint og ser på disse menneskene som svake. En giftig sjef skaper et spent og undertrykt miljø. De tror at dette vil oppmuntre deres ansatte til å jobbe hardere.

De avviser andres initiativ

Å ta initiativet er et tegn på autonomi, styrke og evne. Derfor føler en giftig sjef seg truet av en ansatt som tar initiativet. De kan til og med tenke at medarbeideren overskrider grensene og utfordrer myndigheten deres. Giftige sjefer avviser alle med ideer til innovasjon eller forbedring.

Giftig sjef kjefter på ansatt

For denne typen sjefer er det bare én måte å gjøre ting på – deres måte. Ansatte lærer raskt at å tenke for seg selv eller å prøve å komme med bidrag, er en måte å provosere sin giftige sjef på. Til syvende og sist lider organisasjonen. Oppførselen til sjefen eller veilederen gjør det umulig for ansatte å berike organisasjonen eller virksomheten med nye ideer.

De vet ikke hvordan man skal håndtere tiden

Riktig håndtering av tiden er viktig for å overvåke og veilede personale og unngå problemer. En av tingene som gjør noen til en dårlig sjef, er dårlig håndtering av tid. Dette inkluderer dårlig planlegging og prioritering av aktiviteter.

Dårlig tidshåndtering skaper en kaotisk arbeidsplass. Ansatte må ofte fullføre arbeidsoppgavene sine på rekordtid. Eller det kommer strekninger av tid der de ikke har noe å gjøre. I disse tilfellene føles arbeidsplassen ustabil og uorganisert. Som et resultat føler ansatte seg stresset og spent.

De kjenner ikke behovene ansatte har

Dårlige sjefer har ingen anelse om hva deres ansatte trenger. Faktisk har de ingen interesse i å finne det ut. De mener at personlige ting er upassende eller irrelevante på arbeidsplassen. De ser menneskers personlige liv som et hinder for å få jobben gjort.

Sjef legger press på ansatt

En giftig sjef mener at deres ansattes personlige behov ikke har noe å gjøre med arbeidsansvar. Fordi de ser alt i svart og hvitt, antar de at personlige problemer bare er en unnskyldning som ansatte bruker til å rettferdiggjøre en fridag eller ufullstendig arbeid. Giftige sjefer har det veldig vanskelig for å se sine ansatte som hele folk.

Arbeidsmiljøloven over hele verden prøver å beskytte arbeidstakere, men virkeligheten er at det er mange sjefer som presser grensene for hva som er lovlig. De ignorerer subtilt arbeidstakernes rettigheter og skjuler deres voldelige holdninger bak uforutsigbarheten av menneskelige relasjoner.

Giftige sjefer florerer i krisetider. De vet at de kan krysse linjen, og de fleste av deres ansatte vil ikke si noe fordi de er redd for å miste jobbene sine. Likevel bør alle arbeidstakere kjenne sine rettigheter, og være oppmerksom på at de med respekt kan snakke om de tror de blir mishandlet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.