Georg Wilhelm Friedrich Hegel: En idealistisk filosof

Etter Hegels død, splittet hans følgere seg inn i to grupper med store kontraster. Høyreorienterte tilhengere og venstreorienterte tilhengere, som for eksempel Karl Marx.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: En idealistisk filosof
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Georg Wilhelm Friedrich Hegel satte et merke for før og etter i den filosofiske sfæren, spesielt i Vest-Europa og Russland i det 19. århundre. Han var en lojal tilhenger av Platon, Descartes og Kant, og bidro til å utvikle den tyske idealismen. Faktisk, var han opphavet til et gjennombrudd i teorien om utviklingen av bevissthet.

De fleste av oss, i hvert fall de av oss som er interessert i filosofi, vet at å lese Hegels bøker ikke er lett i det hele tatt. Hans mest berømte bok, Åndens fenomenologi (originaltittel Phänomenologie des Geistes) (1807) er et godt bevis på dette. Boken er et utvalg av hans kompakte men avgjørende intellektuelle arv. Vi referer her til det vi i dag kjenner som dialektikk.

Vi vil bemerke at mange mente Hegels teorier og avhandlinger var radikale. For øvrig mener andre at hans arbeid også vært involvert i utviklingen av tysk nasjonalisme. Det sies at Adolf Hitler var en tilhenger av Hegel. Og videre at han fant rettferdiggjørelse for sin ideologi i hans sitater, som for eksempel, “Bare den germanske verden, som en forkroppsligelse av sann kristendom, representerer sann frihet.”

“Utdanning er kunsten å gjøre mennesket etisk.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Imidlertid vil vi fokusere på alt det andre hans banebrytende arbeid inspirerte. Hegels ideer var som en lunte som tente en kjedereaksjon av teoretiske og filosofiske eksplosjoner. Han inspirerte den materialistiske marxismen. Samtidig la han grunnlaget for Søren Kierkegaards eksistensialisme, Friedrich Nietzsches metafysiske begreper, og til og med Theodor W. Adornos negative dialektikk.

Hegels filosofi inviterer oss i hovedsak til å tro at det eksisterer få barrièrer mellom oss og verden. Han ønsket å uttrykke at vi er skaperne av vår egen sannhet. I tillegg introduserte han dialektikk-begrepet for å forklare hvordan historie og våre tanker er et resultat av den kontinuerlige vekslingen mellom løsninger og motsetninger.

Hegel introduserte dialektikk-begrepet.

Filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ble født i Stuttgart den 27. august i 1770, til en protestantisk kristen familie. Hegel hadde mektige og innflytelsesrike venner, som for eksempel filosofen Friedrich von Schelling og dikteren Friedrich Hölderlin. Dessuten var Hegel i tillegg en ivrig beundrer og tilhenger av Immanuel Kant.

Han studerte filosofi og teologi ved Universitetet i Tübingen. Etter at hans far gikk bort, mottok han en arv som tillot ham å vie seg helt til den akademiske verdenen. Dette hendte kort tid etter at Hegel hadde presentert sin avhandling “Filosofisk avhandling på planetenes baner” i 1801. Kort tid etter dette igjen, ble han professor, noe som tillot han å utvide sin kunnskap om emner som matematikk, logikk og lovverk.

“Kun gjennom realiseringen av viktige mål, avslører en person sin sterke karakter.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

I 1807 publiserte han Åndens fenomenologi , der han tok for seg og utdypet aspekter som bevissthet, oppfatning og kunnskap. I dette arbeidet understreket han det eneste som var ekte for han: Fornuft. Kort tid etter at han publiserte denne boken, ble han spurt av mange universiteter om å undervise studenter i Heidelberg og Berlin.

Suksess og kolera

Hegels universitetsklasser ble kjent over hele Europa. Hans studenter var overbevist om at han var i stand til å forklare nesten alt. De sa også at han kunne sammenlignes med Platon selv.

Hans analyser angående filosofien rundt lovverk og statssystemet oppmuntret flere mennesker til å lære om hans ulike tilnærminger og teorier. Den kulturelle eliten og politikere på denne tiden betraktet han som en person de kunne lære av. Flere ble også på forskjellige måter inspirert av Hegel.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel døde av kolera den 14. november i 1831.

Hegels filosofi

Fremfor alt var Hegel kjent for å introdusere historie til filosofi. Inntil det øyeblikket startet de filosofiske diskursene fra et tomrom, fra en enteleki som ønsket å oppnå en følelse av sannhet uten å vurdere viktige hendelser.

Faktisk var hendelser som den franske revolusjonen og den generelle endringen i mentaliteten på denne tiden noen av de tingene som inspirerte Hegel mest.

Nå vil vi se nærmere på de mest relevante begrepene i hans filosofiske arv.

Hegel fantinspirasjon i den franske borgerkrigen og den generelle endringen i mentalitet.

Idealisme

Det er ganske vanlig å definere Hegel som essensen av tysk idealisme. Hva betyr det egentlig? Idealisme er en filosofisk teori som forsvarer følgende:

  • Ideer er vitale og kan eksistere selvstendig.
  • Det som omgir oss, ville ikke eksistere dersom folk ikke opplevde det og var klar over det.
  • For Hegel er verden vakker. Den er metafysisk perfekt, fordi skjønnhet selv symboliserer fornuft.

“En idé er alltid en generalisering, og generalisering er en egenskap ved å tenke. Å generalisere betyr å tenke.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

På samme måte mente Hegel at lykke ikke skulle være hovedmålet i livet. For han var de viktigste tingene kunnskap og fornuft.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel og dialektikken

Hegel definerte fornuft som en dialektisk prosess. Man kan bekrefte et faktum for deretter å fornekte det senere for å overkomme den motsetningen. Dermed mente han den dialektiske bevegelsen inkluderte følgende trinn:

  • Tese: Bekreftelsen av en idé.
  • Antitese: Negasjon av tesen.
  • Syntese: Å overkomme motsetningen.

Frihet

Hegel mente at autentisk frihet må starte fra et veldig spesifikt rammeverk: Staten selv. Staten bør tillate en person å føle seg fullstendig. I sin tur vil dette la dem skaffe seg en autentisk følelse av verdighet. Derfor trenger mennesker et juridisk rammeverk for å “underkaste seg”.

Innenfor denne Heglian-ordningen kan enkeltpersoner oppnå den autentiske friheten gjennom kristendommen.

“Å være fri er ingenting, å bli fri er alt.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-

Logikk

Hegels mest berømte tese er motsetningen. Ifølge dette prinsippet, er det slik at en ting er og ikke er på samme tid.

Dette betyr i utgangspunktet at vi alle forandres. Vi blir alle forvandlet, og går fra et stadie til neste, en annen virkelighet som er et resultat av vår egen vitalitet. Kort sagt, livet er en konstant motsetning i og av seg selv.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel hadde mange ulike ideer og teser.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel og estetikk

Hegel satte et interessant skille mellom naturlig skjønnhet og kunstnerisk skjønnhet. Førstnevnte refererer til en utsøkt form for skjønnhet på grunn av sin autentisitet og frihet. Det representerer i utgangspunktet den naturlige ånden av ting. Sistnevnte former vår ånd og lar oss gjøre estetisk forskning for å skaffe oss kunnskap om hva vi opplever som skjønnhet.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel er en av de mest bemerkelsesverdige filosofene gjennom historien. Selv om mange mennesker beundrer han, er det også de som synes at hans arbeid noe ubehagelig. Kanskje noen er uenige med hans tanker på grunn av hans konsept om den tyske staten/ idealismen eller eurosentrisme. Til slutt er det folk som er ganske tilbakeholdene når det gjelder å utforske arbeidet hans, noe som kan skyldes kompleksiteten av hans tekster og bøker.

Ikke desto mindre markerte hans ideer et sentralt øyeblikk i Europa. Til denne dagen, anser mange fremdeles hans bok Åndens fenomenologi som en bok alle bør lese.

“Ingenting stort i verden har blitt oppnådd uten lidenskap.”

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.