Hvordan foreldre påvirker sine barns mentale helse

Foreldre påvirker sine barns mentale helse på mange forskjellige måter. Vi burde alle forstå at måten barn blir oppfostret på, har en alvorlig innvirkning på deres liv og på de voksne de blir.
Hvordan foreldre påvirker sine barns mentale helse

Siste oppdatering: 26 januar, 2019

Noen ganger kan familiemiljøer forårsake mer enn lidelse. I denne forstand kan foreldre påvirke sine barns mentale helse. Noen foreldre setter barna i stressende situasjoner der de kan føle seg ydmyket, engstelige eller hjelpeløse. Denne typen erfaringer er vanskelige og overføres til våre voksne liv.

Oscar Wilde sa at nesten ingen er klar over hva som skjer bak lukkede dører. Noen ganger er et hus med lukkede dører og vinduer det perfekte stedet for veldig skumle ting. Mødre, fedre eller andre familiemedlemmer kan skape usynlig drama som forblir ubemerket av resten av samfunnet.

Dessuten påvirker dette barn på betydelige måter. Dr. Anne-Marie Conn fra University of Rochester Medical Center studerte dette fenomenet. Hun fant ut at virkningen av en dysfunksjonell oppdragelse og den resulterende psykologiske skaden kan overføres til neste generasjon.

Med andre ord kan traumer på grunn av manglende tilknytning, mishandling, fysisk eller psykisk vold eller noe annet som påvirker barnets optimale psyko-emosjonelle utvikling, ha en ringvirkning. Traumer påvirker mental helse og kan forandre hjernens utvikling. Dette kan føre til psykiske lidelser som senere kan påvirke hvordan disse menneskene oppfostrer sine egne barn.

“Mental helse trenger mye oppmerksomhet. Det er det siste tabuet og det må bli møtt og håndtert.”

– Adam Ant –

En jente som holder en bamse

Når foreldre påvirker sine barns mentale helse

Foreldre kan påvirke sine barns mentale helse. Et trygt familiemiljø som fremmer en positiv emosjonell utvikling og god selvfølelse har varige konsekvenser. Denne typen oppdragelse gir barn muligheten til å nå voksenlivet med eksepsjonelle psykiske evner. På den annen side kan en urolig eller traumatisk oppvekst på alvor påvirke barnets psykiske velvære.

Videre vet vi nå at hovedårsaken til emosjonelle og atferdsproblemer hos barn er familiedynamikken og miljøet deres. Faktisk publiserte Journal of Family Psychology en studie for ikke så lenge siden, som hevdet at et enkelt klaps på baken kan få negative konsekvenser.

Enhver bevegelse, et ord eller en atferd som er implisitt eller eksplisitt aggressiv, vil etterlate merker. Det vil forandre barnets atferd og til og med gi et avtrykk på barnets hjerne. Så når barna vokser opp i slike omgivelser eller med visse skadelige oppdragelsesstrategier (rising, aggressiv kommunikasjon eller autoritære omsorgspersoner), har de en tendens til å vise visse atferder og karaktertrekk:

  • Lav selvfølelse.
  • De antar at deres egne behov ikke er viktige.
  • De tror at uttrykk for følelser er negativt og galt.
  • De aksepterer også at disse familiedynamikkene (aggressivitet, mishandling eller respektløshet) er normale og til og med tillatt.
En liten jente hvis foreldre påvirker hennes mentale helse

Å vokse opp i denne konteksten betyr at alle erfaringer merker deg på en bestemt måte. Ja, det er sant at noen mennesker klarer å overvinne en vanskelig barndom og leve friske, angstløse liv. Imidlertid er de fleste sårbare, og disse opplevelsene har betydelig innvirkning på deres mentale helse. La oss grave litt dypere i dette.

Hvordan påvirker foreldre sine barns mentale helse?

En av de vanligste måtene som en traumatisk barndom manifesterer seg hos voksne på, er gjennom kronisk stress.

Tilstander av permanent stress

Når et barn lever i et ustabilt miljø, vil de oppleve stress. Å vokse opp uten tilknytning til en primær omsorgsperson og å føle seg usikker og uelsket fører til betydelig angst. Denne typen stress er i utgangspunktet akutt. Men over en lengre periode kan den bli permanent.

Kronisk stress kan til og med endre hjernens funksjonalitet. Det kan påvirke oppmerksomhetsspennet og hukommelsen. Det oversettes ofte til hyperaktivitet og dårlig emosjonell styring.

Medavhengige relasjoner

Å vokse opp i en kald og uhengiven husholdning gjør mange mennesker engstelige for sterke emosjonelle relasjoner. De ønsker å føle seg validert og trygge. Den konstante frykten for å miste denne typen bånd kan imidlertid føre til besettende oppførsel. De er så redde for at de lett kan havne i medavhengige relasjoner.

Foreldre påvirker sine barns mentale helse på mange forskjellige måter. Vi burde alle forstå at måten barn blir oppfostret på, har en alvorlig innvirkning på deres liv og på de voksne de blir. Alle bør ta hensyn til dette og modellere bedre alternativer gjennom positiv atferd og språk.

Permanent angst og hjelpeløshet

Å vokse opp uten tryggheten og sikkerheten av å ha en omsorgsfull familie har konsekvenser. Hvis du mangler et berikende miljø som hjelper deg med å utvikle din egen identitet, kan du vokse opp med alvorlige psykologiske mangler. Du kan ende opp med å mangle håp og ha lav selvfølelse. I denne sammenheng har du større sannsynlighet for å være kronisk pessimistisk og engstelig.

Lært hjelpeløshet er også en vanlig psykologisk realitet. Dette er når noen antar at de ikke kan endre ting uansett hva de gjør. De antar at de ikke har kontroll over sitt eget liv.

Psykologiske mekanismer for å “skjule” en traumatisk fortid

Sinnet kan ofte ikke håndtere vekten av traumer, så det bruker visse psykologiske mekanismer for å kunne klare det daglige uten å la traumer påvirke det. Dette hjelper folk til å fungere i en viss tid. Dette fører imidlertid til at de utvikler psykiske lidelser.

I denne forbindelse er de vanligste dissosiative lidelser som påvirker identitet, hukommelse og oppfatningen av omgivelsene dine. Det er en ganske vanlig bivirkning av posttraumatisk stress. Dissosiativ lidelse er forankret i traumer.

En tenåringsgutt som tenker

Som konklusjon kan foreldrene på mange måter påvirke sine barns mentale helse. Å komme ut av disse svarte hullene krever mer enn tid. Du trenger mye mot og rikelig med hjelp. Å søke profesjonell og spesialisert hjelp vil hjelpe deg med å få kontroll over livet ditt. Selv med en traumatisk fortid, kan du skape et sunt, verdig og tilfredsstillende liv for deg selv.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.