Følelsesmessige og atferdsmessige endringer forårsaket av et slag

Visste du at et hjerneslag kan forårsake følelsesmessige og atferdsmessige endringer? Det er viktig å være klar over disse potensielle bivirkningene, slik at de ikke forblir ubehandlet. Vil du vite hva de er? Fortsett å lese.
Følelsesmessige og atferdsmessige endringer forårsaket av et slag

Siste oppdatering: 28 desember, 2020

Effektene av et hjerneslag kan være veldig alvorlige, og uførhetsgraden varierer fra moderat til alvorlig. Imidlertid finnes det andre bivirkninger som folk ikke tenker så mye på, men som er like viktige. Hvis de ikke blir adressert, kan de bli ødeleggende. Vi snakker om emosjonelle og atferdsmessige endringer som pasienter noen ganger opplever etter hjerneslag.

Nevrorehabilitering etter hjerneslag fokuserer mer på å gjenopprette pasientens motoriske ferdigheter. Et hjerneslag kan forårsake hemiplegi, vanskeligheter med å gå, afasi, kognitiv tilbakegang osv. Disse bivirkningene er de vanligste i en bred liste over potensielle problemer, og de krever mye oppmerksomhet. Hvis pasienten ikke får hjelp til sine emosjonelle og atferdsmessige endringer, kan det imidlertid hende at deres fysiske rehabilitering ikke utvikler seg som forventet.

En CT-skanning av hjernen etter hjerneslag.

Hva er et hjerneslag?

Et hjerneslag er et plutselig avbrudd eller reduksjon i blodtilførselen til hjernen. Det forårsaker en kombinasjon av fysiske symptomer og kognitive endringer som kan være midlertidige eller permanente.

Hjerneslag berører 13 millioner mennesker over hele verden, og hundretusener lider av funksjonsbegrensninger som følge av hjerneslag. Antallet hjerneslag øker. Det er imidlertid viktig å merke seg at 90 % av slagene kan forebygges.

I Norge rammes 12 000 personer av hjerneslag hvert år. Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Mange kan reddes bare de kommer raskt nok til sykehus. Det kan være overraskende for folk flest fordi hjerneslag betraktes som noe som bare rammer eldre.

Som vi nevnte ovenfor, er det et bredt spekter av potensielle bivirkninger, og noen kan være veldig alvorlige. De fleste som lider av hjerneslag, vil lide av psykopatologier som oppstår fra oppfatningen av tap av funksjonelle evner. Disse endringene kan faktisk ende opp med å bli mer svekkende enn de fysiske bivirkningene av hjerneslaget.

De vanligste typene av følelsesmessige endringer

 • Patologisk følelsesmessighet eller patologisk latter eller gråt. Dette er når en pasient ler eller gråter på en uforholdsmessig måte av stimulansen som utløser nevnte reaksjon.
 • Emosjonell inkontinens. Dette er relatert til forrige punkt, da det refererer til vanskeligheter med å regulere og uttrykke følelser. Den emosjonelle responsen kan være uforholdsmessig eller upassende når det gjelder frekvens, intensitet og varighet. De kan også være helt utenfor sammenheng.
 • Utmattelse etter hjerneslag. Intens utmattelse fra minimal mental eller fysisk anstrengelse. Det kan ledsages av en subjektiv følelse av utmattelse. Noen mennesker har også problemer med å starte på oppgaver som krever noen form for innsats, enn så minimal som den måtte være.
 • Katastrofale reaksjoner. En person med denne tilstanden kan også ha andre symptomer på depresjon.
 • Apati. Tap av interesse for ting, mennesker og aktiviteter.
 • Anosognosia. Mangel på bevissthet om sykdommen. Det mest merkbare ved dette spesielle symptomet er den følelsesmessige likegyldigheten til funksjonshemmingen.
 • Irritabilitet og aggressivitet. Dette er veldig vanlig. Det kan være verbalt eller fysisk (mot objekter og mennesker).
 • Angst eller depresjon. Disse er veldig vanlige etter enhver form for hjerneskade. Et hjerneslag innebærer imidlertid alltid en form for funksjonstap eller tap av evne. Det betyr at pasienter må oppleve sorgprosessen, noe som kan forårsake depresjon og angst uavhengig av selve skaden.

Disse symptomene varierer fra person til person, og de kan være vanskelige å diagnostisere. Likevel bør det medisinske systemet ha tilstrekkelige prosedyrer for å sikre påvisning og intervensjon av slagpasienter i tide.

Sekundære atferdsmessige endringer etter hjerneslag

 • Endringer i sosial atferd. Dette er den vanligste endringen og kan omfatte resten. De som er nær pasienten, har en tendens til å observere at de ikke er de samme. De merker endringer i karakter, personlighet, måten de behandler andre osv.
 • Infantilisme. Tendensen til å handle uansvarlig og naivt.
 • Ufleksibilitet. Dette er et annet av de viktigste symptomene. Det refererer til manglende evne til å endre allerede lagte planer. En reduksjon eller mangel på arbeidshukommelse kan forårsake dette symptomet.
 • Egoisme. Hjerneslagpasienter er ofte egosentriske og klarer ikke å sette seg i andres situasjon.

Adaptiv sosial atferd krever forståelse for andres synspunkter. Denne evnen kalles mentalisering. Mangelen eller reduksjonen av denne evnen betyr at du ikke kan forstå menneskene rundt deg eller deres behov. Dette forårsaker åpenbart mange problemer i forhold til andre.

En kvinne med emosjonelle og atferdsmessige endringer etter hjerneslag.

Viktigheten av å takle emosjonelle og atferdsmessige endringer

Som du kan se, er de følelsesmessige og atferdsmessige endringene naturlige reaksjoner på hjerneslaget. Imidlertid kan de få negative konsekvenser for pasientens bedring. En god holdning og motivasjon er avgjørende for å lykkes i rehabiliteringsprosessen. Det går mye raskere og mer positivt hvis pasienten er samarbeidsvillig og villig til å gjøre det som er nødvendig.

Med det i tankene, bør pasienten ideelt sett gå gjennom nevropsykologisk rehabilitering, så vel som nevrologisk rehabilitering. Pasientene og deres nære familiemedlemmer bør også få psykologisk oppmerksomhet for å sikre at disse følelsesmessige og atferdsmessige endringene ikke er et hinder for tilfriskning.

For å avslutte, er det også viktig å være bevisst på pasientenes families eller primære omsorgspersons emosjonelle tilstand. Omsorg for en hjerneslagpasient kan være overveldende og påvirker ofte pleiernes psykologiske helse. Å sørge for at de er friske og har de ressursene de trenger, er avgjørende for deres eget velvære og for velvære for hjerneslagpasienten. Tross alt er det ingen bedre måte å ta vare på andre enn å ta vare på deg selv. Som ordtaket sier, kan du ikke helle fra en tom kopp.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.