Følelsesmessig avhengighet i ungdommen

Følelsesmessig avhengighet i ungdommen er et veldig viktig tema. På den ene siden er det grunnet avhengighetens natur, og på den andre grunnet stadiet denne avhengigheten oppstår i.
Følelsesmessig avhengighet i ungdommen

Siste oppdatering: 16 november, 2019

Psykologi trenger tid for å takle forskjellige typer emosjonelle vanskeligheter riktig, som sjalusi, eller følelsesmessig avhengighet i ungdommen. Det sistnevnte har noen veldig karakteristiske trekk. Vi vil se nærmere på dem i denne artikkelen.

Våre daglige menneskelige samhandlinger kan ofte være veldig komplekse. Samfunnet vi lever i, nye former for kommunikasjon som er tilgjengelige for oss, og visse personlige særegenheter har en tendens til å predisponere mennesker til å utvikle følelsesmessig avhengighet. De fleste av oss har måttet takle dette på forskjellige stadier i livet vårt, men den ideelle tiden for å takle dette er i ungdommen.

Følelsesmessig avhengighet i ungdommen kan føre til mye ubehag, både for den som lider av det, men også for de rundt dem. Vi vil se nærmere på dette i detalj i denne artikkelen.

Ungdomstiden: Et stadium for utvikling og endring

Hvis det er ett ord som dominerer dette viktige livsstadiet, er det forandring. Disse endringene i ungdommen er både biologiske og sosiale. Mange av dem påvirker tenåringens følelser, tanker og atferd. Faktisk er det ikke en overdrivelse å si at personligheten vår utvikler seg mye i løpet av dette stadiet.

Men det viktigste med dette stadiet er ikke endringene, men heller hvordan disse endringene oppstår. Faktum er at mange av disse endringene, uansett om de er fysiske, sosiale, emosjonelle, eller seksuelle, kommer de veldig raskt. Så raskt at tenåringer ofte mangler ressurser eller modenhet til å takle dem. 

Om vi fokuserer på følelsesmessige endringer, kan vi bemerke oss at disse oppstår i en viss kontekst. Det vi prøver å si, er at ungdomstiden hovedsakelig er et sosialt konsept. Dette er fordi sosiale innflytelser spiller en stor rolle i hvordan tenåringene lever og utvikler seg i løpet av disse årene med vekst og forandring.

Emosjonelt sett, har tenåringen en tendens til å måtte takle ekstremt press. De fleste tenåringer søker aksept i sine sosiale grupper for å tilpasse seg omgivelsene de vokser opp i. De former atferden sin for å prøve å passe inn og for å utforske seg selv i gruppen de helst har lyst til å tilhøre. Det kan også være alle slags typer press i forhold, og disse kan også skape mye ubehag for dem.

I disse forholdene må de lære å tilknytte seg emosjonelt. Ikke alle har den nødvendige selvtilliten eller sosiale evnene til å vite hvordan de setter grenser eller til å kommunisere følelsene sine på best mulig måte.

Usikkerhet er roten til alle giftige forhold

Følelsesmessig avhengighet i ungdommen

Selv om vi har nevnt følelsesmessig avhengighet i forhold, finnes det andre typer følelsesmessig avhengighet i tillegg. Dette inkluderer moderlige eller faderlige forhold og ikke-romantiske vennskap.

Men vi vil fokusere på kjærlighetsforhold, og se på mange andre forskjellige typer følelsesmessig avhengighet. De har alle de følgende trekkene til felles:

  • Behov. Når noen er følelsesmessig avhengig, skaper dette et sett med behov. Disse behovene omhandler lysten eller behovet for å tilbringe tid med partneren eller til å bli akseptert av dem og få anerkjennelsen deres.
  • Frykt. På et veldig dypt nivå er grunnlaget for følelsesmessig avhengighet (og også sjalusi) vanligvis frykt, som frykt for å bli forlatt, frykt for avvisning, eller frykt for ensomhet.
  • Mangel på frihet. Hver form for følelsesmessig avhengighet vil påvirke friheten på én eller annen måte. Følelsesmessige avhengigheter betyr ofte at man må slutte å gjøre ting man liker, eller slutte å være med mennesker man er komfortable med.
  • Påvirkning på atferd, tanker og følelser. Behovet som tenåringene opplever påvirker dem på et behavioristisk, kognitivt og emosjonelt nivå. Faktisk kan en persons virkelighetsoppfattelse ofte endres så mye at personen ikke engang innser at de er følelsesmessig avhengig av andre. Selvfølgelig merker ofte de rundt dem hva som foregår.
  • Sosial isolasjon. Ved å fokusere mer oppmerksomhet på partneren sin, vil tenåringen uunngåelig slutte å tilbringe mye tid med andre. De med følelsesmessig avhengighet vil tilbringe mer og mer tid med partneren sin. Dette betyr uunngåelig at de vil tilbringe mindre og mindre tid med resten av det sosiale nettverket sitt.

Gjensidig følelsesmessig avhengighet

I tillegg til dette vil vi også måtte se på gjensidig følelsesmessig avhengighet. Dette oppstår når begge partnerne pleier å utvise det negative atferdsmønsteret som definerer denne avhengigheten.

Når en tenåring har følelsesmessig avhengighet for partneren sin, burde man umiddelbart råde dem til å forlate personen. Det er mye bedre å snakke åpent med dem, og fremfor alt lytte til dem.

Støtte og empati er nøklene for å kunne håndtere personer med dette. Selv om du kan se situasjonen klart fra utsiden, vil ikke de som er midt i det oppleve det på samme måte, og man må respektere det at de trenger tid til å ta til seg rådene du gir dem.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.