Finnes telepati? Er tankelesing ekte?

Mange har følt telepatiske opplevelser med andre mennesker. Imidlertid er det ulike aspekter som krysser hverandre i en så kompleks problemstilling for vitenskapen. Her forteller vi deg mer!
Finnes telepati? Er tankelesing ekte?
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 20 november, 2023

Ingen snakket om telepati frem til det tjuende århundre. Ingen dokumenter eller gamle tekster henviser til dette fenomenet.

Det vi kan si sikkert er at det har vært en kilde til kontroverser helt siden folk først brakte emnet på bane. Hittil nekter vitenskapen for at det eksisterer. Samtidig hører vi fortsatt historier om telepatiske opplevelser.

Vi definerer telepati som overføring av tanker over en avstand uten bruk av noen form for teknologi. Det er en slags “trådløs kommunikasjon” mellom to menneskelige hjerner. Tusenvis av mennesker hevder å ha opplevd det, men ingen kan gjengi fenomenet i et laboratorium.

“Hvis telepati radikalt ville endre måten menneskene kommuniserer på, ville ‘telempati’ revolusjonert menneskers følsomme verden.”

-Jose Luis Rodriguez Jimenez-

Forskere indikerer at telepati ikke er sannsynlig fra et psykisk synspunkt. Ingen del av hjernen er i stand til å fungere som en kommunikasjonsmottaker eller sender over noen form for avstand. Heller ikke det elektromagnetiske potensialet i hjernen har evne til å transportere informasjon. Til slutt finnes det ingen måte hjernen kan gjennomføre det på, i det minste så langt vi vet.

Ifølge klassisk fysikk er telepati umulig. Men i sammenheng med kvantefysikk ser det helt annerledes ut. Faktisk snakker mange kjente fysikere om fenomenet. De er åpne for muligheten for telepatisk kommunikasjon. Dette bestemte tilfellet er da ikke stengt.

Eksperimenter med telepati

Vi nevnte tidligere at det er tusenvis av mennesker som hevder å ha hatt telepatiske erfaringer. I lys av dette bestemte enkelte forskere seg for å studere fenomenet.

Karl Zener utførte en av de mest berømte forsøkene. Med fem spillekort gjorde han en grundig statistisk overvåking av deltakergruppen. Resultatene av dette eksperimentet tillot imidlertid ikke at han kunne trekke noen konklusjoner.

Forsker gjør eksperiment

Montaque Ullman og Stanley Krippner fra Maimonides Medical Center i Brooklyn, New York, gjorde også et eksperiment om telepati. De så spesielt på telepatisk kommunikasjon i sovende tilstand.

I mange tilfeller dukket senderens mentale bilde opp i mottakerens drømmer. Til tross for disse funnene ble prosjektet avsluttet.

En annen kjent studie er kjent som «Ganzfeld-eksperimentet ». Forskerne gjennomførte totalt 88 eksperimenter mellom årene 1974 og 2004.

Forsøkene viste at telepatisk kommunikasjon virket ca. 37% av tiden. Resultatene var veldig kontroversielle, så de gjorde et annet sett med eksperimenter som viste en suksessrate på 34%.

Disse resultatene er statistisk signifikante, men i praksis skapte eksperimentene stor tvil. Derfor avsluttet forskerne til slutt prosjektet.

Rupert Sheldrake er biokjemiker og fysiolog. Han gjorde et annet telepatisk eksperiment ved Universitetet i Cambridge i 2003-2004. Han utførte 571 telepatiske kommunikasjonsforsøk med 63 frivillige. Hans suksessrate var 41%. Han publiserte sine funn i flere vitenskapelige tidsskrifter.

Telepati og kvantefysikk

Det mest kontroversielle aspektet av telepati er at det ville trosse de klassiske lovene innen fysikk og annen vitenskap. Muligheten for at det eksisterer ville stille spørsmål om aksiomer vi tar for gitt.

Det er umulig å produsere prosesser i hjernen uten intern eller sensorisk stimulering for å utløse dem. I det minste i henhold til konvensjonelle lover innen fysikk og nevrologi.

Mennesker sammenkoblet av telepati

Ifølge konvensjonell vitenskap er tenking en biokjemisk prosess. Derfor skjer det ikke hvis det ikke er materiell stimulering. Og telepati er akkurat det: fraværet av en materiell stimulus.

Så, det ser ut til at disse to konseptene er gjensidig eksklusive. Likevel tillater hypoteser innen kvantefysikk muligheten for andre typer materiell interaksjon.

Roger Penrose, en fysiker, matematiker, og ekspert på relativitetsteorien, tar for gitt at det finnes kvantebiofysikk innen sinnet. 

Stuart Hameroff, en anestesiolog ved University of Arizona, er også enig i denne teorien. Penrose-Hameroff-hypotesen åpner døren for å forstå telepati fra et vitenskapelig synspunkt. Likevel, er det de foreslår et nytt felt for forskning snarere enn noen form for konklusjon.

Mange rapporterer erfaringer med telepatisk kommunikasjon. Det er, og har alltid vært, en arrogant sikkerhet fra de som forsvarer konvensjonell vitenskapelig hypotese. Det forhindrer at noen betydelig forskning skjer (bortsett fra de isolerte tilfellene som vi har nevnt.)

Et annet problem telepati har er at folk forbinder det med manipulering eller til og med magi. Så det er opp til vitenskapen å avgjøre om det vil ende der, eller om vi kan åpne en dør til et nytt rom fullt av fascinerende spørsmål.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Brigham, K., & Kumar, B. V. K. V. (2010). Imagined speech classification with EEG signals for silent communication: A preliminary investigation into synthetic telepathy. In 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2010. https://doi.org/10.1109/ICBBE.2010.5515807
  • Moulton, S. T., & Kosslyn, S. M. (2008). Using neuroimaging to resolve the psi debate. Journal of Cognitive Neuroscience20(1), 182–192. https://doi.org/10.1162/jocn.2008.20009

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.