Finnes det mennesker uten følelser?

Vi har alle møtt minst en person som mangler empati. Dette gjør det lett for oss å tenke at det finnes mennesker uten følelser. Er det imidlertid mulig? Finnes det mennesker som ikke er i stand til å føle emosjoner?
Finnes det mennesker uten følelser?
Valeria Sabater

Skrevet og verifisert av psykologen Valeria Sabater.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Finnes det mennesker uten følelser? Mange har stilt seg selv dette spørsmålet mer enn én gang. Du lurer kanskje på dette når du møter noen som er ganske kalde og mangler empati og følelsesmessig tilknytning. Måten de handler på får deg til å tro at de er “kaldhjertede”. Holdningene deres kan uten tvil noen ganger få deg til å føle deg urolig.

På den annen side er det også vanlig å knytte denne typen profiler til psykopatiske personligheter. Det er veldig lett å tro ideen om at de som ikke klarer å forstå andres følelsesmessige virkeligheter, har et slags problem. Som et resultat tror du kanskje de er i stand til å skade de rundt seg (enten fysisk eller psykisk).

Det er noe skremmende ved dette. Tenk på det. Tenk deg en person som ikke har noen følelser overhode, som ikke er i stand til å oppleve kjærlighet, frykt, tristhet, skam eller lykke. Helt ærlig ville disse menneskene rett og slett ikke være menneskelige. I stedet ville de være en slags sofistikert robot utstyrt med kunstig intelligens.

Dessuten, selv om det er ganske vanlig å høre noen fortelle en annen person at de er følelsesløse, er det viktig å huske at det ikke er sant. Alle har følelser og emosjoner, det er det som gjør oss til mennesker. Nå er det en annen sak å kunne forstå og uttrykke dem riktig. Og det er det vi skal snakke om i denne artikkelen.

Mennesker uten følelser

Hvis det er noe en psykolog er kjent med, er det å lese andres følelser. Mange individer kan føle sinne, raseri, skuffelse eller frustrasjon og fremdeles se fullstendig ubrydd ut. Alle har ønsker, og ethvert ønske, enten det er med god eller dårlig intensjon, skjuler en følelse.

I utgangspunktet er det vi prøver å si at det ikke finnes noe som heter mennesker uten følelser. Vi alle har dem fordi disse psykofysiologiske tilstandene orkestrerer hvem vi er. De letter læring, utvikling, vårt daglige samspill og stort sett alt vi er. Disse prosessene er tilstede i hver eneste hjerne. Det faktum at de er til stede betyr ikke at de “jobber” på riktig måte.

La oss analysere dette videre.

En kvinne som sitter foran havet og lurer på om det finnes mennesker uten følelser.

Antisosiale personligheter: Det affektive tomrommet og instrumentelle følelser

Hvis du lurer på om det finnes mennesker uten følelser, er det vanlig å tenke på psykopater. Per i dag brukes ikke begrepet “psykopat” ofte. I stedet refererer vi til dem som individer med antisosial personlighetsforstyrrelse, en tilstand som rammer 1 % av befolkningen. Her er noen kjennetegn ved personer med denne lidelsen:

  • De klarer ikke å skape sterke følelsesmessige bånd.
  • De motiveres av instrumentale mål. Med andre ord søker de å oppleve nye opplevelser og få det de vil ha som resultat.
  • De fleste mennesker tror ikke antisosiale vesener har empati. De har det. Det finnes imidlertid nyanser.
  • En studie utført ved Erasmus-universitetet i Rotterdam, i Nederland, viste at de har kognitiv empati (de forstår hva den andre føler). Imidlertid mangler de affektiv empati (de kobler seg ikke til andre på et følelsesmessig nivå). Dette gjør det selvfølgelig lettere for dem å manipulere og lure.

Personer med aleksitymi

Disse menneskene vil fortelle deg at de elsker deg, men de vil ikke vise det, i det minste ikke slik det ofte forventes. De er fjerne og kalde. Mesteparten av tiden mangler de sans for humor og kjeder seg lett. I tillegg er de ganske stille og mangler den gnisten som antenner følelsesmessig forbindelse med andre. Mange mener at personer med aleksitymi er et tydelig eksempel på at det finnes mennesker uten følelser. Å anta dette er imidlertid en feil.

Årsaken til aleksitymi er en emosjonell læringsforstyrrelse eller en nevrologisk lidelse. Ikke desto mindre spiller det ingen rolle siden sluttresultatet er det samme. De er mennesker som ikke er i stand til å forstå sine egne følelsesmessige tilstander (og andre menneskers). De synes det er ekstremt vanskelig å finne ut nøyaktig hvordan de har det for øyeblikket.

Til tross for det elsker de og de opplever lykke, frykt, lengsel, kvaler og håp. Selv om de har følelser, opplever de dem på en forvrengt måte og klarer ikke å uttrykke dem som en konsekvens.

En mann som snakker med en kvinne.

Finnes det mennesker uten følelser?

Svaret er nei – det er ikke noe som heter mennesker uten følelser. Virkeligheten er at alle mennesker har evnen til å oppleve følelser. Bare de uten et limbisk system i hjernen, ville ikke være i stand til det. La oss huske at denne regionen er den som i stor grad orkestrerer hver grunnleggende psykiske prosess, hver følelse og hver impuls som får deg til å le, gråte, bli emosjonell, huske et øyeblikk eller ønske å glemme det.

Mennesker er ikke rasjonelle av natur. I stedet er de emosjonelle med evnen til å resonnere. På den ene siden er emosjoner nevrokjemiske og hormonelle responser som stammer fra følelser hos en person. På den andre er følelser de mentale representasjonene av emosjoner. Begge disse prosessene er konstante i alle. Tenk på det, du opplever alltid emosjoner.

Hvert menneske føler, men ikke på samme måte. Dessuten bruker ikke alle følelser som et verktøy for å fremme sameksistens og skape berikende forbindelser.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.