Fem av funksjonene til humor

Humor har en rekke ulike funksjoner. I denne artikkelen diskuterer vi fem av dem.
Fem av funksjonene til humor
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 25 april, 2022

Humor spiller en viktig rolle i alle slags forhold. I nye forhold kan det være et effektivt verktøy for å knytte bånd og for å overvinne enhver klossethet eller forlegenhet. I etablerte relasjoner kan det holde spenningen i gang og kan bidra til å jobbe gjennom tidligere konflikter, uenigheter og små problemer som kan bygge seg opp over tid.

Å dele gleden ved humor skaper en følelse av intimitet og forbindelse mellom mennesker. Disse egenskapene definerer vellykkede forhold. Når dere ler med hverandre, skaper det et positivt bånd mellom dere. Denne foreningen fungerer som en buffer mot stress, uenigheter, skuffelser og negative pletter som ofte bygger seg opp i et forhold.

“En velutviklet sans for humor er stangen som gir balanse til steget ditt mens du går på livets stramme line.”

– William Arthur Ward –

Humorens sosiale kraft

Humor kan hjelpe deg å danne et sterkere bånd med andre. Faktisk avhenger helse og lykke i stor grad av kvaliteten på relasjoner, og latter bringer mennesker sammen.

Kvinne med uttrykksikon og godt humør

Humor tjener også til å jevne ut forskjeller og fjerne spenninger. Det hjelper ofte for å takle selv de mest sensitive problemene. I tillegg kan en godt timet spøk bidra til å uskadeliggjøre en spent situasjon og hjelpe til med å løse uenigheter og mindre konflikter.

den annen side kan det bidra til å overvinne problemer og tilbakeslag og sette ting i perspektiv. Det er nøkkelen til resiliens, siden det hjelper deg til å takle vanskeligheter på din vei. De fleste situasjoner er faktisk ikke så dystre hvis du ser på dem med sans for humor. Det hjelper deg å omformulere problemer som ellers kan se ut til å være ganske overveldende.

Til slutt bør det bemerkes at humor hjelper deg til å være mer kreativ. Det gir energi til tankene dine og kan inspirere deg til å bruke kreative løsninger for å løse problemer med andre.

“Humorens dypeste funksjon er å la latteren komme gråten i forkjøpet.”

– Frithiof Brandt –

Humorens funksjoner, ifølge Avner Ziv

Humorens hovedfunksjoner, både personlige og sosiale, ble oppsummert av Avner Ziv i hans bok, Personality and Sense of Humor (1984) som følger:

1. Sikkerhetsventil for sosiale tabuer

Humor gir et utløp for uttrykk for tabu-tenkning, spesielt i spørsmål knyttet til sex og vold. Dette er naturlige behov og tendenser som må reguleres sosialt, men total undertrykkelse er urealistisk.

På samme måte som å se eller delta i en boksekamp gir et sosialt akseptabelt utløp for aggressive impulser, er humor en form for kontrollert frigjøring av impulser som er en potensiell trussel mot det siviliserte samfunnet.

Venner holder et skilt med et smil

2. Samfunnskritikk

Ifølge David L. Paletz er satire en form for humor der sosiale og politiske institusjoner blir latterliggjort og menneskeliggjort. Dette kan ganske enkelt være et middel for å frigjøre spenninger og dermed støtte status quo, eller det kan føre til endring i systemet.

Gitt at frustrasjon er en av hovedårsakene til aggresjon, er det ikke overraskende at mennesker som frustrerer våre mål og gleder er hovedmålene for humor. For eksempel dommere, politifolk, myndighetspersoner, foreldre, lærere og andre med autoritet.

3. Konsolidering av medlemskap i en gruppe

Når du ler av andres vitser, bekrefter du felles verdier eller fordommer, deler dine holdninger eller bekrefter fiendtligheter. Erkjennelsen av at andre mennesker tenker på samme måte som deg og det faktum at du kan dele dine problemer og erfaringer er en viktig kilde til humoristisk nytelse.

Samtidig er offeraspektet ved humor en av grunnene til at det lett kan bli støtende. Det kan også være en måte å bringe medlemmer av en gruppe nærmere et nivå som er forenlig med gruppens normer.

4. Et forsvar mot frykt og angst

Glad kvinne med et smil

Ved å le av tingene som skremmer deg, føler du at du har dem under kontroll og at de er mindre truende. Slik sett fungerer svart humor eller vitser om katastrofer som en forsvarsmekanisme.

Her passer selvironiskhet eller å le av seg selv ganske bra inn, siden den er adaptiv på samme måte.

5. Et intellektuelt spill

Humor kan også være primært intellektuell. Det gir deg øyeblikkelig frihet fra logisk tankes tyranni. Den lar deg unnslippe virkelighetens grenser og nyte din evne til originalitet og kreativitet. Enhver analyse som ignorerer denne mer avanserte og menneskelige funksjonen til humor, er nødt til å være begrenset.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.