Emosjonell leseferdighet: å forstå og uttrykke våre følelser

Emosjonell leseferdighet: å forstå og uttrykke våre følelser

Siste oppdatering: 03 oktober, 2018

Å skjønne hva du føler er ikke alltid lett. Selv om noen av oss kan gjøre det bedre enn andre, er den emosjonelle arenaen fortsatt et komplett mysterium for oss alle. Det er derfor emosjonell leseferdighet er så viktig.

Ingen har noensinne lært oss hva følelser er, hvorfor vi har dem, eller hvordan de skal identifiseres. Det er ikke noen fag i skolen som snakker om dem. Følelsene våre ble ikke engang sett på som viktige for vår utdanning, der vi bare aksepterte at andre mennesker kunne fortelle oss hva vi skulle gjøre. Våre følelser og emosjoner  har gått ubemerket hen i årevis, men litt etter litt har de begynt å få den oppmerksomheten de fortjener.

I tillegg til å være sosiale skapninger, er vi også emosjonelle vesener. Dette betyr at måten du behandler indre følelser på, bestemmer hvordan du føler deg. Nå vil vi se nærmere på hva emosjonell leseferdighet egentlig er.

“Sosioemosjonell kunnskap hjelper barn med å utvikle ferdigheter for kommunikasjon of sosial integrasjon.”

-Neva Milic Müller-

Hva er emosjonell leseferdighet?

Leseferdighet går vanligvis sammen med prosessen av å lære noen å lese eller skrive. Disse er noen av de grunnleggende ferdighetene når det gjelder utdanning. Men det ser også ut til at dette konseptet har forgrenet seg i forskjellige retninger avhengig av hva du prøver å undervise. For eksempel er det informasjons-, vitenskapelig og teknologisk leseferdighet.

En av de viktigste, mest interessante utfordringene for vår helse og lykke er “emosjonell leseferdighet”. Det er en læringsprosess som gjelder følelser, og det begynner på skolen.

Emosjonell leseferdighet i barn

Emosjonell leseferdighet betyr å lære mennesker hva følelser er, hva de er for, og hvordan man uttrykker dem. Det betyr å lære mennesker å forstå seg selv og andre på et følelsesmessig nivå. Dette er en pedagogisk utfordring som et økende antall skoler og barnehager takler med utdanningsprogrammer om følelser.

I tillegg kan du bruke begreper emosjonell leseferdighet og emosjonell utdanning som synonymer. De er som to tog med forskjellige navn, men samme reisemål.

“Emosjonell utdanning er den konstante, permanente læringsprosessen som forsøker å stimulere emosjonell utvikling. Den anser denne utviklingen som en nødvendig partner for kognitiv utvikling, ettersom de begge er sentrale elementer for å utvikle en full personlighet.”

-Rafael Bisquerra-

Forfattere som Daniel Goleman og Rafael Bisquerra har en skikkelig interesse i å utvikle dette konseptet. Goleman sier at utdanning om karakter, moralsk utvikling og samfunnsoppgaver går hånd i hånd med emosjonell leseferdighet og utdanning om emosjonell intelligens.

Emosjonell leseferdighet gir deg muligheten til å håndtere forstyrrende oppførsel, aggresjon og konflikt i dine forhold med andre mennesker. Tross alt går mangel på emosjonelle ferdigheter vanligvis sammen med slike problemer. Det er derfor de sannsynligvis vil skje sjeldnere hvis vi utdanner folk om følelser.

Målene til emosjonell leseferdighet

Utover det å hjelpe mennesker med å utforske verden av følelser, har emosjonell leseferdighet noen konkrete mål, som er å:

  • Identifisere tilfeller med dårlig emosjonell opptreden.
  • Finne ut hva følelser er og hvordan å gjenkjenne dem i andre mennesker.
  • Lære å klassifisere følelser.
  • Regulere og takle emosjonelle nivåer.
  • Utvikle toleranse for frustrasjoner i hverdagslivet.
  • Forhindre misbruk av vanedannende stoffer og annen risikabel atferd.
  • Utvikle resistens.
  • Ta en positiv holdning til livet.
  • Forhindre mellommenneskelige konflikter.

Det er også forfattere som peker på forskjellige mål, som å lære om empati, følelsesmessig selvkontroll og utsettelse av tilfredsstillelse. Alle disse positive oppføringene spiller ikke bare en rolle i ditt eget velvære. De spiller også en rolle i andre menneskers velvære.

Emosjonell intelligens

Fordelene ved emosjonell leseferdighet

Å forstå våre følelser bedre gjør oss smartere, slik at vi kan bli lykkeligere. Det er en slags total intelligens som ikke bare handler om kognitive ting. Den må absolutt også ha følelsesmessige og atferdsmessige deler.

Med det mener vi at det ikke bare er viktig å se på hva du føler. Det er også viktig å se på hvordan det uttrykker seg selv og hvordan du bør takle informasjonen dine følelser sender deg. Til syvende og sist vil måten du takler dem på spille en stor rolle i din psykisk helse.

Det er ikke bare barn som drar nytte av denne undervisnings- og læringsprosessen. Lærerne, og hele det pedagogiske miljøet, drar også fordel av å undervise i dette emnet. Selv foreldre kan få noe ut av det hvis de jobber med barna sine med det barna lærte i klassen.

Emosjonell leseferdighet er en stor utfordring. Men det betyr også at det er en flott mulighet. Det er en verdifull måte å bli kjent med en selv og med andre på. Det er en oppvåkning som absolutt er verdt innsatsen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.