Double bind-hypotesen av Gregory Bateson

Double bind-hypotesen av Gregory Bateson
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Double bind-hypotesen ble utviklet av antropologen Gregory Bateson og hans forskningslag i Palo Alto i California i 1956. Den er innrammet i et systemisk perspektiv, og snakker om alle de situasjonene hvor du kommuniserer med noen og mottar motstridene meldinger.

De utviklet denne hypotesen for å forsøke å forklare de psykologiske røttene til schizofreni, og dermed forkaste ideer relatert til dysfunksjon i hjernen eller i selve kroppen. Sannheten er dessverre at schizofreni fremdeles er en av de mest forvirrende psykiske lidelsene som finnes. Det finnes drøssevis av hypoteser om hvordan det utvikler seg. Noen er biologiske, mens andre sier det har sosiale røtter. Nå skal vi dukke dypere ned i materialet og gi deg en bedre forståelse av hva double bind-hypotesen er.

En kort biografi om Gregory Bateson

Gregory Bateson ble født i Grantchester, England 9.mai 1904. Han var en antropolog, sosialforsker, språkforsker og kybernetiker som hadde innvirkning på mange andre intellektuelle felt også. Noen av hans mest bemerkelsesverdige ideer dukker opp i bøkene hans Steps to an Ecology of Mind (1972), Mind and Nature: A Necessary Unity (1979) og Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred (1987).

Bateson og hans samarbeidspartnere, folk som Jay Haley, Donald Jackson og John Weakland, var pionerer innen utviklingen av systemisk perspektiv. Visse akademiske kretser anser ham som en kultfigur, fascinert av hans mørke, eksentriske personlighet og de mange sakene han oppnådde. Men den økende interessen av holisme, systemer og kybernetikk har også ført til at flere og flere lærere og studenter har begynt å publisere hans arbeider.

For Bateson var kommunikasjonen det som gjorde menneskelige forhold mulige. Med andre ord fungerte det som en støttebjelke. Slik han så det, inkluderte det hver eneste lille prosess der en person påvirker en annen. Når du ser slik på det, skiller media seg ut som en stor komponent av vår sosiale struktur, en komponent vi definitivt trenger å analysere.

Bateson sa at vi må bli kvitt den doble bindingen som av og til dukker opp i kommunikasjonen. Han sa også at du ser det konstant skje på fjernsynet. For eksempel vil et program hylle en viss moralsk verdi, og deretter vil et annet program gå i mot denne moralske verdien. Dette skaper konflikter i seerens sinn. Dette er bare enda mer sant hvis seeren er et barn eller mennesker uten en utviklet kapasitet for kritisk tenkning.

Portrett av Gregory Bateson

Hva er egentlig double bind?

Ifølge Bateson er double bind et kommunikasjonsdilemma som stammer fra en konflikt mellom to eller flere meldinger. Derfor spiller det ingen rolle hva du gjør, fordi uansett hvilket valg du tar vil det være feil. Dette er en situasjon hvor kommunikasjonen bare forårsaker lidelse, og kan til og med føre til psykiske lidelser.

Vi skal prøve å forklare det bedre med et eksempel. Et barn prøver å samhandle med sin mor som har problemer med å være hengiven. Hun viser hvor mye hun elsker barnet sitt, men bare med sitt kroppsspråk. Barnet ser bare tegn på avvisning. Det verbale budskapet moren gir barnet stemmer ikke med budskapet kroppsspråket hennes sender. Det ender opp med at barnet blir fanget i konflikten mellom hengivenhet og avslag.

Et annet eksempel er det berømte utsagnet: “Vær spontan”. Det er en melding med et dobbelt budskap som du aldri kan oppfylle. Hvis du ikke er spontan, gjør du ikke det de fortalte deg. Er du spontan, gjør du fortsatt egentlig ikke det de fortalte deg, fordi ved å gjøre som de sa er du nemlig ikke særlig spontan.

Double bind-hypotesen

Double bind-hypotesen er basert på en analyse av kommunikasjon, mer spesifikt av Russells teori av logiske typer. Ved å bruke den teorien og deres observasjoner av pasienter med schizofreni, kom de fram til ideen om double bind. Som du har sett spiller det ingen rolle hva du gjør i en double bind-situasjon. Du kan rett og slett ikke vinne.

Bateson sa at en person som konstant er i en doble bind kan ende opp med å utvikle symptomer på schizofreni. Den sentrale ideen i double bind-hypotesen er at det er et gap mellom en gruppe og dens medlemmer, fordi gruppen kan ikke være et medlem av seg selv. Medlemmene kan ikke være en del av gruppen heller, fordi ordet de bruker for det eksisterer bare på et abstrakt nivå.

Når det kommer til virkelig kommunikasjon, er gapet (eller sammenbruddet) konstant og uunngåelig tilstede. Dette skjer også i den menneskelige kroppen når kommunikasjonsgapet er mellom mor og barn. Dette kan noen ganger føre til det vi i dag kaller schizofreni, en veldig alvorlig psykotisk mental lidelse. Ett av hovedtrekkene er at den kan forandre måten du tenker på og bruker språket.

Kvinne med schizofreni sitter på gulvet

De nødvendige ingrediensene for at double bind kan forekomme

Her er ingrediensene som må være tilstede for at et double bind-scenario kan forekomme:

Forutsetninger for double bind:

  • To eller flere personer. En av dem er “offeret”. I dette tilfellet trenger ikke double bind være et produkt av moren. Det kan være bare henne, eller en eller annen kombinasjon av mor, far og/eller søsken.
  • Repeterende opplevelse. Double bind skjer om og om igjen i offerets liv. Det er ikke én enkelt traumatisk opplevelse. Det er en opplevelse som repeteres så ofte at de begynner å akseptere det som en faktisk del av livet.
  • En negativ kommando. Dette kan skje på to forskjellige måter. Man har “Ikke gjør det, i så fall vil jeg straffe deg”, og “Hvis du ikke gjør dette vil jeg straffe deg”. Offerets læring kretser rundt å unngå straff, men det er ikke et mønster av søken etter belønning. Straffen kan kan være at de ikke mottar kjærlighet, eller et uttrykk av hat eller bitterhet. Den mest ødeleggende delen av det er at det også kan involvere en type oppgivelse, som kommer fra en foreldres uttrykk av fullstendig impotens.
  • En andre kommando i den første konflikten. Dette skjer på et mer abstrakt plan. Offeret mottar straff eller tegn som indikerer at livet står i fare, og dette forsterker konflikten enda mer. Den verbale formen av den andre kommandoen kan komme i mange forskjellige varianter. For eksempel: “Ikke se på dette som en straff”, eller “Ikke bare gjør det jeg forteller deg”. Det finnes andre eksempler på når to separate folk påfører et offer for fenomenet double bind. Det skjer for eksempel når en av foreldrene avviser den andre forelderens kommando.
  • En tredje kommando. Dette er en annen negativ kommando som hindrer offeret fra å flykte. Det er gjerne ikke verdt å klassifisere denne kommandoen som et separat element. Hvis fenomenet double bind har vært tilstede siden barndommen av, vil det være umulig å rømme.

I følge double bind-hypotesen, vil denne gruppen av ingredienser slutte å være nødvendige i det øyeblikket offeret har lært seg å se universet gjennom linsene til fenomenet double bind. Hver og en av delene i sekvensen over kan være nok til å føre til et panikkanfall eller et sinneutbrudd.

Trist jente på sofaen

Effekten av double bind

Effekten av double bind blir synlig i sammenbruddet av offerets evne til å differensiere mellom logiske typer og måter å kommunisere på. Dette skjer hver gang de føler de er i en double bind-situasjon. Her er et par generelle karakteristikker som kan få dette til å skje:

  • Offeret er i et veldig intenst forhold. De føler at det er viktig å korrekt differensiere mellom budskapene partneren deres sender dem.
  • Offeret er fanget i en situasjon hvor personene som kommer inn sender to typer budskap. Til slutt avviser en av dem det den andre personen sier, som forårsaker double bind.
  • De er ikke i stand til å kommentere budskapene andre personer sender og korrigere forståelsen sin av budskapene de må svare på. Med andre ord kan de ikke formulere en metakommunikativ deklarasjon.

Double bind-hypotesen av Gregory Bateson har vist seg som en god forklaring for grunnene til schizofreni. Teorien viste også hvor viktig kommunikasjonsmønstre er for den mentale helsen. Selv om double bind-hypotesen har blitt satt til side i den konteksten, var den ekstremt viktig for utviklingen av systemisk terapi.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.