Det ubevisste sinnet - De 7 beste sitatene

Det ubevisste sinnet snakker til oss gjennom symbolikk og emosjoner, men det kan være vanskelig å forstå signalene vi får.
Det ubevisste sinnet - De 7 beste sitatene
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 21 februar, 2019

Det ubevisste sinnet er et konsept som så og si alle diskuterer. De fleste av oss forstår imidlertid ikke dets sanne betydning. Vi er heller ikke veldig oppmerksomme på dets viktighet for livene våre. På grunn av dette, vil vi se på og reflektere rundt noen sitater som beskriver det ubevisste sinnet, for å tilby litt klarhet og forståelse.

I den dagligdagse talen kaller folk alt du gjør uten å tenke over det, eller innse det, for ubevisst. Allikevel, i psykoanalysen, går begrepet om det ubevisste sinn langt dypere enn det. Der er det definert som psykologisk struktur som inkluderer innhold som undertrykkes av bevisstheten. Det ubevisste sinnet er den underlige underverdenen som kommer til uttrykk gjennom drømmer, forfall eller forsnakkelser, som også kan kalles en «freudiansk glipp».

“Inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det bestemme over livet ditt, og du vil kalle det skjebnen.”

-Carl Gustav Jung-

Dette konseptet brøt vekk fra Descartes rasjonalisme. Selv om folk fremdeles ikke vet hvor langt det ubevisste sinnet strekker seg, er det fortsatt et veldig viktig tema. Vi vil diskutere noen sitater, som vi mener beskriver det ubevisste sinn på en god måte.

1. Et av de mest symbolske sitatene som beskriver det ubevisste sinnet

Når vi snakker om det ubevisste, er det umulig å ikke nevne Sigmund Freud. Som faren til psykoanalyse, studerte Freud det ubevisste sinn. Og da er det heller ingen overraskelse at de fleste sitater som handler om det ubevisste, kommer fra han. Dette er et av de mest symbolske: “Fortolkningen av drømmer er den kongelige veien til kunnskap om sinnets ubevisste aktiviteter.”

De fleste sitater om det ubevisste sinnet kommer fra Sigmund Freud, psykoanalysens far.

Før Freuds teori ble de fleste av elementene i det underbevisste ikke ansett som verdige objekter for studering, dette inkluderer drømmer. Freud, i kontrast, trodde at de var svært viktige. Han fant at de var skjulte meldinger som, når de ble tolket, ga direkte tilgang til det ubevisste sinnet.

2. Det ubevisste sinn og skjebnen

Selv om både Freud og Jung distanserte seg fra klassisk psykoanalyse, holdt Jung fast ved sine sentrale begreper. Dette kan observeres i følgende sitat: “Man blir ikke opplyst ved å forestille seg figurer laget av lys, men ved å gjøre mørket bevisst.”

Freud uttalte at “det ubevisste er skjebne”. I essens, betyr dette at ubevisst aktivitet bestemmer over de fleste av dine handlinger og din generelle atferd. Du organiserer livet ditt på en slik måte at det overholder hva det ubevisste dikterer.

3. Repetisjon

Det ubevisste er manifestert i repetisjonen av erfaringer. Dette kalles ofte for “å snuble over den samme steinen mange ganger”. Når dette skjer, er det på grunn av det ubevisste sinnets besluttsomhet.

“Alt som skjer i våre liv er knyttet til det ubevisste. Dette er fordi det er, mer enn noe annet, matrisen av repetisjonene våre.” Dette Gabriel Rolón-sitatet beskriver naturen til den mekanismen.

Det ubevisste sinnet representeres gjennom repetisjon av erfaringer.

4. Kjærlighet og det ubevisste sinnet

Dette er et sitat av Erich Fromm om det ubevisste sinnet. Det beskriver en av mekanismene som opererer gjennom frykten for å elske. “Mens vi bevisst frykter det å ikke elske, er den sanne frykten, selv om den ofte er ubevisst, faktisk kjærlig.”

Dette sitatet demonstrerer dynamikken mellom det bevisste og det ubevisste. Mens du tror at du er redd for å ikke bli elsket av en annen, er sannheten at du faktisk frykter å elske. Din frykt er et dekke for en følelse som avslører din skjørhet.

5. Det ubevisste sinnets språk

I dette sitatet ser vi en beskrivelse av det ubevisste sinnet når det kommer til kommunikasjon. “Nesten hele vårt sinn er ubevisst. Vi må lære å kommunisere med den mystiske delen av vårt sinn. Det har sitt eget språk, og symboler hjelper oss med denne kommunikasjonen.” Dette Elsa Punset-sitatet refererer til ideen om at det ubevisste sinnets språk er kodet. Sitatet fremhever også betydningen av å etablere en forbindelse med den virkeligheten som har så mye å avsløre både for og om oss.

6. Samfunnet lyver

John Grinder sa at: “Vi lever i en kultur som tror at det meste av hva vi gjør blir gjort bevisst. Men det meste av hva vi gjør, og det vi gjør best, gjøres ubevisst.”

Samfunnet forteller oss at vi skal holde ting under kontroll og rasjonalisere alt. Likevel, dypt nede, vet vi ikke hvorfor vi gjør det vi gjør. Dette er ganske enkelt fordi våre handlinger er bestemt av det ubevisste sinnet.

7. En sans for humor

En av Facundo Cabrals sitater beskriver det ubevisste sinnet og dets effekter på en bestemt måte: “Ikke si at jeg ikke engang kan tulle og tøyse, fordi det ubevisste har ingen sans for humor! Det vil ta dette på alvor og det vil minne meg på det hver eneste gang!”

Selv om dette sitatet er ment å være morsomt, er det han hevder helt seriøst. Det går også hånd i hånd med den klassiske teorien om emnet. Den snakker om de ubevisste kommandoene som gjør at du oppfører deg eller handler på en bestemt måte.

Er det det ubevisste sinnet som drar i snorene våre?

Det ubevisste sinnet er en gåte. De tingene vi gjør, bestemmes både av våre bevisste og ubevisste sinn. Dermed er det et fascinerende eventyr å dykke dypere inn i det ubevisste sinnet. Det hjelper oss også med å bedre forstå hvem vi egentlig er.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.