Dersom du faller, hjelper jeg deg opp, hvis du ikke kommer deg opp legger jeg meg ned sammen deg

Dersom du faller, hjelper jeg deg opp, hvis du ikke kommer deg opp legger jeg meg ned sammen deg

Siste oppdatering: 27 januar, 2018

Jeg står ved din side, jeg er vennen din, partneren din, familien din. Jeg er en person som er glad i deg eller jeg er en person som du ikke kjenner som er villig til å hjelpe deg. Noen ganger klarer vi å holde avstand eller kanskje vi ikke kjenner hverandre, men sannheten er at vi har et bånd som forener oss. Det er ikke så viktig om det er et bånd som eksisterer eller om vi må skape det. Dersom du faller, hjelper jeg deg opp igjen, jeg hjelper deg med å gå, og dersom du ikke klarer å gå, setter jeg meg ved siden av deg.

Jeg forstår deg, jeg kommer på innsiden av huden din og tankene dine. Jeg vet hvem du er og jeg avslører ikke hemmelighetene dine. Du kjenner meg og jeg beskytter deg. Vi føler en forbindelse mellom sjelene våre. Vi deler et liv og vi ler når vi ser på hverandre. Vi faller og vi reiser oss opp igjen.

Betydningen av å vise kjærlighet

Dersom jeg ser du gråter og jeg sier til deg at jeg er lei for det og går min vei, viser jeg deg ikke kjærlighet. Dersom jeg betaler skolegangen til barna mine men jeg ikke vier dem noe oppmerksomhet, viser jeg dem ikke noe kjærlighet. Dersom jeg ser at partneren min har problemer og jeg kjøper en bil til han, viser jeg han heller ikke kjærlighet.

«Av alle varianter av dyder er generøsitet den mest dyrbare.»

-Aristóteles-

Dersom du faller, hjelper jeg deg opp: Hjerte i hånd

Å vise kjærlighet betyr mye mer. Det betyr at dersom du trenger det, så hjelper jeg deg også med å reise deg. Når man hjelper noen andre, setter man seg i deres ståsted, føler deres smerte, tyngde, og tristhet som noe som også er ens eget. Du lar den andre personen vite at du er der for dem, at du er der for å hindre at hun eller han faller og at dersom personen skulle falle, vil du være der. Å hjelpe en annen person bør være en altruistisk gest, noe som er ment for den andre og ikke deg selv.

Kjærlighet er ikke noe man kun viser de vi kjenner, vi kan også vise kjærlighet til personer vi ikke kjenner og som trenger det. Dette er kjærlighet i form av å strekke ut en hånd for å hjelpe, for å støtte.

Dersom du faller, hjelper jeg deg opp: Fordelene med å hjelpe andre

Når man hjelper andre personer ganger ikke dette kun den personen vi hjelper men også oss selv på mange områder som gjør at vi vokser som personer. Videre skal vi ta for oss noen av fordelene vi opplever når vi hjelper andre:

Forlenger livet 

Ifølge en studie publisert i ukebladet Health psychology lever de som utfører frivillig arbeid lenger enn de som ikke gjør det. Dette gjelder derimot kun dersom dette er motivert ut ifra et ønske om å hjelpe og ikke for «personlig tilfredsstillelse».

Etter å ha studert 10.00 personer i ulike aldersgrupper, konkluderte Sara Konrath og hennes kolleger fra universitetet i Michegan (EEUU), med at innenfor en periode på fire år var overlevelsesmulighetene 3% høyere for de som utførte frivillig arbeid.

Denne økningen i levetid begrunner Konrath vitenskapelig med at vi deaktiverer stressresponsene i kroppen når vi bekymrer oss for andre. Dette frigjør hormoner, slik som oksytocin som gjenoppretter den fysiologiske funksjonen til normalen.

 Fremmer god mental helse

Det er nødvendig å forstå det å hjelpe andre personer i en vid forstand. Med dette mener vi at vi ikke trenger å låse oss til personer som vi kjenner, men at vi også kan hjelpe personer vi ikke kjenner og som trenger det.

«Den som lar sine medmennesker lide, skader seg selv. Den som hjelper andre hjelper en selv.»

-León Tolstoy-

Kvinne mediterer

Når vi utfører en fritidsaktivitet føler vi et velvære som blir igjen i kroppen og i vårt sinn en liten stund, men når vi gjør noe som er til hjelp for andre, forlenger vi det mentale velværet. Dette er fordi gleden og takknemligheten som formidles fra personen som vi hjelper, er noe som vi bærer med oss i minnene våre.

Øker selvtilliten

Når vi hjelper andre personer og føler deres takknemlighet, øker selvtilliten og meningen vi har om oss selv. Det er en stor selvtilfredsstillelse å føle at vår hjelp blir satt pris på. Vi føler oss nyttige, og at vi har gjort noe verdifullt.

Den som hjelper andre blir en mer positiv person

Når man hjelper andre blir glade og lykkelige følelser skapt. Man kan si at fra å ha følt at glasset er halvtomt føler man da at glasset er halvfullt. Ved å være behjelpelig blir du en mer optimistisk person. De positive følelsene som blir generert når vi hjelper andre er kilden til vår lykkefølelse.

Man kan derfor si at det å hjelpe andre, det å strekke ut en hånd, også hjelper oss selv til å bli bedre personer. Vi vil se på verden fra et annet perspektiv og være mer lykkelige.

«Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen.»

-Moder Theresa fra Calcutta-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.