Defensivitet i forhold: Et skadelig mønster

Når en person lever livet sitt på defensiven, kan de ende opp med å bli fullstendig ødelagt.
Defensivitet i forhold: Et skadelig mønster
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 31 oktober, 2022

Noen mennesker ender opp med å forholde seg til verden gjennom et mønster av mistillit, av ulike grunner. De etablerer deretter aggressive forhold, enten eksplisitt eller tilslørt, med de rundt seg. De lever livet mellom forsvars- og angrepsprosesser, eller, som det er populært sagt: “på defensiven”.

I de fleste tilfeller har årsakene til å være defensive mye mer å gjøre med individene selv, enn med deres miljø. Faktisk er de vanligvis selv ansvarlige for å fyre oppunder spenningen i forholdet sitt, samtidig som de misliker reaksjonene de mottar.

Denne ekstreme selvbeskyttelsen, nesten alltid uten grunnlag, har en tendens til å provosere dem til å angripe eller krenke andre. Det begynner en gjentatt syklus der de ser trusler i andres holdninger selv om det ikke er tilfelle. Dette rettferdiggjør deres fiendtlige reaksjoner. Derfor er de fanget mellom prosessene med forsvar og angrep.

Revolusjonen skjer når ofrene slutter å samarbeide .”

– Karl Hess –

Sint kvinne tenker

Defensivitet

I dette sykliske mønsteret, som beveger seg mellom forsvars- og angrepsprosesser, er det vanlig at det har vært en tidligere virkelig hendelse. Det begynner vanligvis når en urett blir begått mot noen som ikke er reparert, men som de heller ikke prosesserer. Dermed blir denne hendelsen utgangspunktet for en tvetydig prosess.

En slik prosess finner sted fordi det er et middel til å akseptere situasjonen, selv om det er feil vei å gå. Disse menneskene går i fellen av å være ofre. Det er fordi de har lidd av uavklart urettferdighet, derfor adopterer de og nærer posisjonen til tilsynelatende passive ofre.

Dette blir igjen et argument til støtte for deres angripende holdning til verden. Som regel er det rettet mot den spesifikke kilden til urettferdighet. Men hvis denne atferden mates og forsterkes, ender den opp med å bli generalisert. Til tross for at det ikke er den riktige måten å oppføre seg på, og de ofte merker det, gir de ikke opp. Hvorfor skjer dette?

Fra offeret til angriperen

Å adoptere rollen som offer i forhold gjør egentlig aldri noen noe godt. Likevel opprettholder folk det ofte fordi det gir dem noen “fordeler”. Det blir en holdning som skaper skyldfølelse og bekymring hos andre og til og med noen ganger gir offeret visse privilegier.

Offeret er stort sett uvitende om handlingene sine. Faktisk bestemmer de seg vanligvis ikke mede vilje og bevisst for å oppføre seg på denne måten. Det er en posisjon som er basert på mangel på løsning eller behandling av visse urettferdigheter. Likevel, ved å implementere denne typen atferd, oppnår de forsterkere og gevinster. Dette ender opp med å aktivere holdningen deres.

Hvordan forsterkes den? Dessverre skaper folk som er fanget i offerrollen ofte nye offerhandlinger for å opprettholde sin posisjon. Vanligvis provoserer de gjentatte ganger andres aggressive oppførsel med sin oppførsel. For eksempel presser de, insisterer, utfordrer, diskvalifiserer osv.

Innerst inne, selv om det virker urimelig, søker de å bli angrepet. Det er en eksistensiell holdning som de har “lært” å lokalisere seg i verden med. Dette er terrenget de er kjent med, og som de til en viss grad føler seg komfortable i. Det er derfor de lever livene sine på defensiven.

Kvinne sint på mannen sin

Bryte syklusen av defensivitet

Det er ikke lett for en person i denne eksistensielle posisjonen å innse syklusen de genererer. De oppfatter sin defensivitet som en konsekvens av sin egen “svakhet”, selv om en slik svakhet egentlig ikke eksisterer. Faktisk er det en upassende orientering av styrke og en viss motstand mot vekst.

Noen som er fanget i denne onde sirkelen, må forstå at gevinstene de oppnår er ganske verdiløse. De risikerer faktisk å tape mye mer. De må også være villige til å behandle urettferdighetene de har blitt utsatt for. De må virkelig gjøre en innsats for å forstå situasjonen på en bred måte, tilgi seg selv og slutte å identifisere seg med den spesielle virkeligheten.

Å leve et liv på defensiven er å dømme seg selv til deprivasjon. Det er umulig for disse menneskene å bygge ekte intime bånd med andre mennesker og, selvfølgelig, med seg selv. Dermed blir livet en scene der de bare spiller en sekundær rolle. Til slutt, når teppet faller, er det bare misnøye, ubehag … og ingenting annet.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Rubio, N. M. Un resumen acerca de las partes constituyentes del victimismo y sus consecuencias en las relaciones.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.