De ti beste sitatene av William James

De ti beste sitatene av William James
Sara Clemente

Skrevet og verifisert av Psykologen og journalisten Sara Clemente.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

William James sitt bidrag til både filosofi og psykologi har gitt lys til mange teorier og forklarende modeller for begge fagområder. Han anses å være far til Amerikansk psykologi på grunn av sin pragmatiske og funksjonalistiske tilnærming.

Disse følgende sitatene fra William James oppsummerer hans oppfatning av psykologi.

Han ble født i USA i en velstående familie. Tidlig på 70-tallet var et viktig vendepunkt i hans liv. Han gikk gjennom en dyp emosjonell krise, han ble gift, og begynte å jobbe som professor ved Harvard University i 1872. Siden da har han dedikert seg selv til å studere forholdet mellom bevisste og emosjonelle stadium i dybden.

Hans første bok, “The Principles of Psychology”, gjorde ham til en svært innflytelsesrik tenker. Det ble også hans største bidrag til psykologisk forskning. Denne forfatteren etterlot seg en rekke fantastiske sitater som holder stor mening og visdom.

“Alt du kan holde fast ved i din fantasi, kan være ditt.”

Sinnet som et objekt av kunnskap

William James grunnla Harvards psykologi-laboratorium, hvor han startet skolen for funksjonsspsykologi. Denne modellen fokuserte på å studere sinnet som en funksjonell og vesentlig nyttig kroppsdel.

“Den største oppdagelsen av min generasjon er at et menneske kan forandre sitt liv ved å forandre sine holdninger.”

Et sinn

Han så bevisstheten som en elv, en kontinuerlig strøm av tanker, ideer og mentale bilder. Av denne grunn er det ingenting i sinnet som kan isoleres eller lagres for studier, gitt at alt bare kan forstås i sammenheng.

“Den mest uforanderlige barrieren i naturen er mellom en manns tanker og en annens.”

“Tro skaper det faktiske faktum.”

Våre utilgjengelige tanker

William James trodde at vår egen tro, ideer og tanker tilhører hver enkelt av oss, noe som gjør oss utilgjengelige for andre. Denne ideen om privatisering eller ugjennomtrengelighet hadde rungende effekter på vårt filosofiske konsept for psykologi.

“Når to personer møtes, er det virkelig seks personer til stede. Det er hver mann som han ser seg selv, hver mann som den andre ser ham, og hver mann som han egentlig er.”

På en eller annen måte handlet det om å gjenkjenne en begrensning: å innrømme at eksperimentell psykologi aldri helt kunne forstå hvordan menneskelige tanker fungerer. Dette forutsetter at vi ved å studere det menneskelige sinn, faktisk studerer en abstrakt konstruksjon, “selvet”.

“Vårt syn på verden er virkelig formet av det vi bestemmer oss for å lytte til.”

Et pragmatisk fokus: sinnets funksjon

Denne modellens hovedidé er at sannheten er det som faktisk fungerer. Her var hans begrep om “sannhet” basert på nytte. Det vil si, i en pragmatisk term, hva som er sant, er det som er nyttig. Konsekvensene og hva vi får fra noe, er det som tillater oss å kategorisere det som sant eller usant.

“Det er ingen verre løgn enn en sannhet som er misforstått av de som hører den.”

Dette er et av hans mest berømte sitater som, skjønt grandiost, gjør hans ideer om sannheten veldig tydelig. For ham er det ingen absolutt sannhet, heller bare synspunkter.

“Det er ingen synspunkter som er absolutt offentlige og universelle.”

Dette neste sitatet snakker om hvordan vi skaper vår egen mening om erfaringer eller oppførsel basert på resultater. Det vil si at vi dømmer ting etter faktum, og dette kan være en veldig relativ måte å finne mening på.

“Hvis du tror at det å føle seg dårlig eller bekymret lenge nok vil endre en hendelse fra fortiden eller fremtiden, da bor du på en annen planet med et annet virkelighetssystem.”

Tannhjul former et hode

William James foreslo en av de viktigste psykofysiologiske teoriene om følelser

Den er kjent som James-Lange-teorien. Han foreslo den samtidig som – selvstendig uavhengig av – Carl Lange i 1884. Det er basert på ideen om at følelser er resultatet av den interne oppfatningen av fysiologiske endringer. Dette betyr at vi ikke gråter fordi vi er triste, vi er triste fordi vi oppfatter at vi gråter.

“Handlingen synes å følge følelsen, men i virkeligheten går handling og følelse sammen; og ved å regulere handlingen, som er under den mer direkte kontrollen av viljen, kan vi indirekte regulere følelsen.”

Denne teorien er “psykofysiologisk” fordi den snakker til et forhold mellom kroppslige endringer og oppfatningen av stimuli som forårsaker følelser.

Disse sitatene symboliserer de mest bemerkelsesverdige tingene om hvordan William James tenkte; tanker som for mange gjorde ham til psykologiens far.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.