De forskjellige fasene av tilknytning

Hva er fasene av tilknytning? Hvordan utvikler det seg? Tilknytning er det emosjonelle båndet som barnet etablerer med sine omsorgsgivere.
De forskjellige fasene av tilknytning
Gema Sánchez Cuevas

Vurdert og godkjent av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Tilknytning er en overlevelsesmekanisme. Noen forfattere refererer til og med til dette emosjonelle båndet som vårt “psykiske immunforsvar”. Les om de forskjellige fasene av tilknytning.

Selv om mange teorier definerer og forklarer tilknytning, er den viktigste og mest referanserike er den til John Bowlby. Ifølge denne psykiateren og psykoanalytikeren, er barn biologisk programmerte til å knytte seg til andre for å overleve. Av denne grunn mente han at all atferd relatert til skapelse og opprettholdelse av bånd er instinktive.

På den andre siden er det viktig å huske at båndet mellom foreldre og barn ikke forsvinner ettersom tiden går. Faktisk påvirker det oss hele resten av vårt liv i hvert forhold vi bygger. Derfor er det viktig å utvikle en tilknytning basert på tillit og beskyttelse.

“Jeg frykter ikke å miste deg, fordi du er ikke et objekt jeg eier, eller noen andres. Jeg elsker deg akkurat som du er, uten tilknytning, uten frykt, uten betingelser, uten egoisme, ved å prøve å absorbere deg. Og jeg elsker deg fritt fordi jeg elsker din frihet, i tillegg til min.” 

– Anthony de Mello –

Fasene av tilknytning

Bowblys evolusjonære modell overveier fire stadier av tilknytning, som er særlig merkbare i forhold mellom mor og barn. Men tilknytning kan etableres mellom enhver primæromsorgsperson og barnet de tar vare på.

Nedenfor vil vi forklare hvordan etablering av dette emosjonelle båndet utvikles fra Bowlbys perspektiv.

Fasene av tilknytning er viktig for barnets overlevelse.

1. Fasene av tilknytning: Før-tilknytning

Det første stadiet oppstår i løpet av de første seks ukene av et barns liv, når de aksepterer enhver person som tilbyr dem trøst. Dette betyr at babyer ikke viser preferanser for noen særlige.

I dette stadiet hjelper babyens repertoar av medfødt atferd dem å tiltrekke seg oppmerksomheten til beskytterne. I tillegg responderer babyen på ytre stimuli og søker etter å fremprovosere fysisk kontakt.

I denne tiden er babyens gjenkjennelse av moren ganske grunnleggende og de viser fremdeles ikke et sterkt bånd.

2. Påbegynnende tilknytning

Fra seks uker og oppover, frem til de er åtte måneder gamle, føler barnet seg engstelig dersom de er separert fra andre mennesker. De legger likevel ikke merke til mangelen på mor noe særlig eller avviser fremmede.

I løpet av denne fasen, viser de ennå ikke en spesiell preferanse for en av foreldrene, selv om de blir sinte av å ikke være i nærheten av voksne.

3. Fasene av tilknytning: Tilknytningsfasen

Fra seks til åtte måneder, frem til toårsalderen, manifesterer tilknytningsfasen seg. Nå føler barnet seg sint når de blir separert fra moren sin og kan til og med bli engstelige for det.

I løpet av separasjonen er det normalt for barnet å fysisk avvise andre mennesker fordi de utgjør en trussel. Med andre ord sikter handlingene deres etter å tiltrekke seg morsfiguren sin, og krever hennes tilstedeværelse.

Fasene av tilknytning: De seks første ukene aksepterer barnet alle som gir trøst.

4. Gjensidige relasjoner

Etter toårsalderen begynner den fjerde og siste av fasene av tilknytning: fasen med gjensidige relasjoner. I løpet av denne fasen forstår barnet at morens fravær ikke er permanent. Dermed klarer de bedre å takle sin egen angst og til og med roe seg selv ned.

I tillegg klarer barnet nå å utvikle mentale bilder av moren sin og forstå dem. Dermed kan de nå forutsi når hun vil komme tilbake fordi de nå forstår hvordan folk drar og kommer tilbake, og vil gråte mye mindre ved hennes fravær.

Etter at et barn overkommer alle disse fasene av tilknytning, kan de forme et solid forhold til foreldrene sine. Ved dette punktet er ikke konstant fysisk kontakt lenger nødvendig. Det er fordi barnet vet at selv om det ikke er fysisk kontakt, vil omsorgspersonen deres alltid være der når de trenger dem. 


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.