Bushido-koden – Krigerens syv dyder

Bushido-koden ble utviklet i Edo-tidens Japan, for å gi en følelse av menneskelighet og ære til samuraienes kamper. Les videre for å lære om «krigerens vei».
Bushido-koden – Krigerens syv dyder
Elena Sanz

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz.

Siste oppdatering: 31 oktober, 2019

Bushido-koden er en gammel liste over moralske prinsipper fra Japan. Opprinnelig ble dette settet med retningslinjer fulgt av de japanske samuraiene. Ordet “bushido” kan oversettes til “krigerens vei” på norsk.

For de japanske samuraiene, var ikke Bushido-koden kun en liste over forskrifter de skulle følge. Som oversettelsen ovenfor antyder, er det faktisk mer som en vei, en sti. Eller sagt på en enklere måte, en prosess. De så på det som en guide som ville hjelpe dem å bli bedre mennesker, ikke et ubestridelig sett med lover eller regler.

Hovedmålet med denne koden var å skape krigere som kunne kjempe for det de trodde på, uten å miste sin menneskelighet». Det handlet også om å vite hvordan man kunne lede andre mennesker på en god måte. I visse tilfeller var kodens verdier viktigere enn selve kampene de kjempet. Les videre for å oppdage de syv dydene som inngår i denne gamle morallæren.

“Reis deg over massene av mennesker som er redde for å handle.”

-Bushido-koden-

Bushido-koden – Syv dyder

Bushido koden er et sett med retningslinjer.

1. Retthet og rettferdighet

Bushido-koden knytter begrepet “retthet” til det å lage ærlige pakter, eller løfter til folk, og å oppfylle dem. Det betyr å være tro mot ordet du har gitt, og levere løftene du har gitt. På en viss måte, kan man si at alle menneskelige forhold er basert på dette: en konstant pakt.

Samuraiene knyttet også begrepet rettferdighet til deres egne selvbevissthet. Det var ingen lov som bestemte hva som var rett eller galt. Tanken var at folk skulle holde fast i sin egen sans for hva som er riktig. Men selv om det kan virke som et romslig konsept, og som om dette førte til at alt ble værende i en gråsone, var ting fremdeles svart og hvitt.

2. Mot

Mot betyr i utgangspunktet å være villig til å ta en risk for å få det du vil ha. Krigerens vei sier at du ikke skal gjemme deg i skallet ditt som en skilpadde.

Samuraier skulle ta risikoer og sette seg selv i fare. De ville imidlertid ikke gjort dette blindt. De var alltid forsiktige og respektfulle. Mot handlet om å leve fulle, fantastiske liv.

3. Medfølelse i Bushido-koden

I motsetning til dagens krigere, prøvde samuraiene å være gode og medfølende mennesker. De så på det som et uttrykk for sin indre og ytre styrke. De trodde ikke at å ta del i kamper og kriger stoppet dem fra å føle medfølelse eller å kunne sette seg i andre menneskers situasjon.

Faktisk gjorde medfølelse deres innsatser og prestasjoner mer legitime. For dem var det å ta glede av andre menneskers smerte og lidelse en motbydelig og umoralsk ting.

4. Høflighet

Høflighet er også knyttet til medfølelse. Det betyr i utgangspunktet å unngå unødvendige visninger av styrke, og å aldri være ondskapsfull.

For en ekte kriger, ville det å ikke vise høflighet og respekt i kamp sette deg på lik linje med et dyr. Bushido-koden sier at høflighet oppstår like fullt fra mot i kamp, som det gjør av respekten for å være empatisk med en fiende, selv etter at du har beseiret dem.

5. Ære: En grunnleggende del av Bushido-koden

Nesten all filosofien bak denne morallæren har sitt utspring i ære. Samuraiene, men også japanere generelt, anser ære som en essensiell verdi. Å være hederlig betyr å oppføre seg ordentlig, følge gode etiske prinsipper og å oppfylle ens plikter.

Nok en gang la samuraiene stor vekt på det å ha selvinnsikt. De mente at alle må ta ansvar for sine egne beslutninger og handlinger. Det har ikke noe å si hva andre sier, eller hva som står skrevet andre steder. Til slutt må vi alle kunne svare for oss selv.

6. Absolutt oppriktighet

Denne dyden har å gjøre med den enorme verdien som samuraier plasserte på deres ord. De har for eksempel et ordtak som sier at “tale og handling er det samme”.

Derfor handler det ikke bare om ærlighet, men om å være konsistent. Å gi noen et løfte, stå ved det du sier og å snakke er alle bare mindre handlinger. En ekte kriger vet at ordet deres også er et våpen fordi de bruker det til å formidle respekt.

Å holde løfter og å stå for noe du har sagt er en del av Bushido-koden.

7. Plikt og lojalitet

Plikt er ikke noe noen pålegger deg. Plikt er noe du velger. Derfor er det så viktig å holde fast ved ordet ditt. Hvis du ikke oppfyller løftene dine, vanærer du deg selv og gir skam til alle over og under deg.

Ifølge denne koden, skal en ekte kriger også være fullstendig lojal mot de som følger dem. Deres ord og handlinger er blåkopien for de menneskene som følger dem. Det betyr at de her har et stort ansvar overfor andre mennesker, og bør alltid ære dette ved å opptre med ære og ærlighet.

Som du kan se, er Bushido-koden enkel å bruke selv i vår moderne verden. Vi opplever mange ting i hverdagen vår som krever at vi bringer frem vår indre kriger. Som de gamle samuraiene har lært oss, skulle krigeren være modig, medfølende og ærefull.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Yuzan, D. (1998). El Código del Samuray: El espíritu del Bushido japonés y la vía del guerreo. Edaf.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.