Foreldre og barn: avtrykket ved å bli forlatt av en forelder

Foreldre og barn: avtrykket ved å bli forlatt av en forelder

Siste oppdatering: 05 november, 2017

Avtrykket som er igjen i et barn etter opplevelsen av å bli forlatt av en forelder, gir et stort følelsesmessig tomrom. Dette enorme hullet ender opp med å isolere oss, gjøre oss deprimerte og forårsaker et følelsesmessig sammenbrudd i vår personlige realitet på alle nivåer.

Takket være flere tiår med tilknytningsstudier, vet vi at sunne affektive bånd garanterer utviklingen av et tilfredsstillende liv fylt med sunne relasjoner, sunn selvtillit og trygghet og tillit fra andre. På den annen side setter usikre tilknytninger oss på en vei mot usikkerhet, lav selvtillit og mangel på tillit til de rundt oss.

Negative affektive bånd mellom foreldre og barn skaper destruktiv oppførsel og stor angst. Å gjennomgå en introspeksjonsøvelse og deretter distansere oss fra denne erfaringen, vil hjelpe oss til å forstå det og jobbe med det for å oppnå større følelsesmessig frihet, og som et resultat organisere vår personlighet bedre (det vil si vår måte å oppføre oss på med oss selv og vårt miljø).

Det er derfor vi, i denne artikkelen, skal forsøke å belyse dette emnet litt, for å hjelpe til med å omdirigere vår følelsesmessige realitet.

Far og trist barn

Vanskeligheten ved å definere en forelder og forholdet av å bli forlatt

Det er lettere å snakke om familieforhold nå enn det pleide å være. Men når du har håndtert en fraværende forelder som forlot familiens hjem uansett grunn, må du også kjempe mot en definisjon av noe som er ubeskrivelig.

Ofte i disse tilfellene, når noen blir spurt om foreldrene deres, kan de bare nøle, senke blikket og svare svakt med unnskyldninger. Dette viser tydelig vanskeligheten ved å definere det følelsesmessige vakuumet og håndtere arrene som er igjen i oss ved å ha blitt forlatt.

I denne forbindelse bør vi nevne at det finnes mange måter å bli forlatt på. Faktisk kan vi snakke om så mange måter som det er tilfeller i verden. Dette er noen av de vanligste:

 • Den følelsesmessig fraværende, men fysisk tilstedeværende forelder. Hvis vi legger merke til den sosioemosjonelle virkeligheten i vårt miljø, vil vi forstå at denne typen oppdragelse har vært svært vanlig i løpet av årene.
 • Foreldre som forlot oss før, under og etter barndommen. Smerten av å være fysisk og følelsesmessig forlatt etter våre referansefigurers eget valg, sår betydelige frø i vår prosess med å vokse opp. Det er vanskelig å håndtere virkeligheten du må leve med i dette tilfellet. Fordi… hvordan assimilerer du det faktum at noen som skal følge deg i mange år av livet ditt, velger å distansere seg fra deg på en eller annen måte?
 • Foreldre som forlot oss fysisk eller følelsesmessig i løpet av vår ungdom eller voksne alder. Denne typen oppgivelse vil trolig bli merket som svik. Det må derfor behandles verbalt med mye bevissthet.
 • Det nesten totale fraværet av en foreldrefigur. I dette tilfellet er det flere muligheter:
  • Foreldre som døde tidlig og ikke hadde mulighet til å spille sin rolle i livet vårt.
  • Foreldre som døde, men som vi først kjente. I dette scenariet vil lengsel og idealisering skape et karakteristisk hull.
Kvinne med hjerteformet hull i brystet

Å håndtere et ødelagt eller destruktivt bånd

Psykologisk behandling på både følelsesmessige og mentale nivåer er ikke bare avhengig av barnet, men også på hele miljøet. Skyggen av en fraværende forelder plager alltid familielivet på en eller annen måte. Det er ikke lett å akseptere at vår far, vår ideelle rollemodell sammen med vår mor, ikke forblir i vårt liv. Det er derfor hans fravær sterkt påvirker vår følelsesmessige utvikling.

På den annen side, avhengig av vår posisjon i familiens hierarki, er det mulig at andre familiemedlemmer tar rollen som forelder gjennom medfølelse eller behov; det kan også være tilfelle at vi er de som føler presset til å håndtere visse forhold.

Det evige spørsmålet om hva vi anser for å være en far, skiller seg også ut; et vanlig dilemma med kompliserte implikasjoner. Det naturlige er at den følelsesmessige far også er den biologiske far, men som vi kan se er ikke dette alltid tilfelle.

Liten jente og sommerfugler

Vi bør fremheve at vi vil skaffe oss forskjellige kvaliteter, oppgaver, forpliktelser og roller som ikke samsvarer med oss, avhengig av utviklingsstadiet vi er i, og omstendighetene. For eksempel:

 • Hvis foreldrefiguren mangler på en eller annen måte i vår tidlige barndom (0-6 år), er det vanskelig å oppnå den følelsesmessige overfloden som trengs i dette stadiet, hvor vi bygger grunnlaget for vår vekst.
 • Hvis oppgivelsen skjer i den andre fasen av barndommen (6-12 år), vil vanskeligheten med å konsolidere grunnlaget for sunne tilknytninger ikke være så sterk (det vil ikke bli ødelagt). Også i ungdomsårene, et stadium der det er viktig å ha støtte, rollemodeller og klare grenser, er det lett at prosessen med å bygge en solid identitet brytes ned.
 • Under barndommen og ungdomsårene, utviklingsstadier der personligheten ennå ikke er strukturert, vil angst, tristhet og smerte av et tap dypt markere vår måte å være på og den måten vi relaterer oss på i forhold til verden.
  • Sett på en annen måte, dette er kilden til en indre frakobling, som naturlig ikke burde ha skjedd. Derfor er det en spesielt traumatisk opplevelse som vil markere oss i kjernen og påvirke vår måte å knytte oss til andre på.
 • Når man blir forlatt i løpet av ungdommen eller i voksen alder, tar den nødvendig prosessen andre nyanser, fordi foreldrenes fravær og overgivelse skaper motsetninger både internt og i veien for å etablere forhold.
  • Det er vanlig å bli overtatt av usikkerhet, mistillit og frykt for svik. Fordi ubestridelig forlatelse under voksen alder blir raskt prossesert som svik. I dette tilfellet trenger vi å gå gjennom en mye mer bevisst emosjonell analyse, og så vil vi føle behovet for å formulere det i ord.

Når vi formulerer det i ord, er nyansene av å bli forlatt mer rå, fordi vi ikke lengre bedøver virkeligheten, og i stedet gjør vi den sannsynligvis enda mørkere. Uansett blir vår rustning enda hardere, og samtidig mer skjør, noe som gjør prosessen med å gjenoppbygge oss enda mer komplisert.

Vi kjenner hemmelighetene, vi innser virkeligheten og vi vet hvordan vi skal lese mellom linjene, men vi er aldri villige til å gi slipp på tanken om far som mentor, beskytter og helt.

Jente med Pandoras eske

Lindre smerten for å leve med tapet

Vær oppmerksom på at vi ikke sa komme over tapet, men heller leve med det. Du kan komme over tapet av dine nøkler, eller til og med vår favorittleke, men å komme over tapet av en forelder er umulig.

Det er viktig å forstå dette fordi hvis vi prøver å overbevise oss om at å miste en forelder ikke vil påvirke oss, vil vi bygge et slott i skyene. Det er helt urealistisk å tro at noe med så mye emosjonell belastning ikke vil påvirke oss på en eller annen måte.

Behandling og håndtering av avtrykk av å bli forlatt av en forelder krever tilgivelse både på individ- og familienivå, og dette er ikke alltid lett å oppnå. Hvis vårt miljø stadig straffer vår farsfigur eller hvis vi ser stor smerte hos vår mor, våre søsken eller våre besteforeldre, vil vi sannsynligvis projisere den samme smerten i oss selv.

Å bli klar over dette i seg selv er fremgang, fordi vi pleier å skille andres smerte fra oss selv. Åpenbart skaper kombinasjonen en cocktail som på en eller annen måte gjør oss sårbare for alltid.

Men hvis vi bekjemper lidelsenes bånd og vi vurderer hver forekomst separat, kan vi oppnå en større forståelse av hva som har skjedd. Dette vil hjelpe oss å slutte å lagre smerten og følelsene og fortsette å ta lettere skritt langs vår emosjonelle reise.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.