Av alle tingene vi bærer, er holdningen vår den viktigste

For mange mennesker er det mangel på mening med livet som det det er. Holdningen vi har til livet gir form til alt som skjer rundt oss.
Av alle tingene vi bærer, er holdningen vår den viktigste

Siste oppdatering: 10 desember, 2021

Mange mennesker sliter med en følelse av mangel på mening i livet. Dagliglivet får mening avhengig av hvordan vi ser ting, hvordan vi verdsetter ting og hvordan vi lar ting påvirke oss. Vi kan si at holdningen vi har til livet gir form til alt som skjer rundt oss.

Du har utvilsomt møtt den typen mennesker som alltid er på defensiven. De er den typen mennesker som alltid ser etter den doble meningen, etter situasjonens mørkere side. Disse menneskene har lukkede holdninger. De er ikke mottakelige, og kan til og med være umodne. Deres verden er ikke stort mer enn en tunnel uten utgang.

Virkeligheten får mening gjennom tanker, følelser og ansvar. Det du tenker, skaper du. Din holdning til ditt eget liv og måten du lar ting påvirke deg på er avgjørende.

Forholdet mellom holdningen og personligheten

Holdning og personlighet henger alltid sammen. Ikke desto mindre, mens førstnevnte kan endre seg og omstrukturere seg for å være mer åpen og positiv, har sistnevnte, vår personlighet, røtter som stikker dypt og ikke kan endre seg fra den ene dag til den andre.

Vi opplever alle mørke øyeblikk. Hverdagen kommer alltid med grå skyer som ikke kan flyttes av vinden. Noen ganger er det bedre å akseptere og opprettholde en positiv og konstruktiv holdning i stedet for å kjempe mot noe når du møter det.

Livet har alltid sine grå dager, og sine mørke dager. Derfor slår vi bare opp paraplyen og vente rpå at det skal klarne. Det haster ikke; dagen vil lysne og stormen vil lette når du minst venter det.

En holdning av aksept

jente i regnet holdning

Og du? Hvordan konfronterer du tingene som kommer din vei? For det første gir det mening å påpeke at holdninger bygges gjennom vår tro, men også gjennom våre følelser. Fra dette, og avhengig av humøret vårt, reagerer vi på verden på en eller annen måte.

Husk alltid at du kan kontrollere din holdning til ting. Forskjellen mellom en god dag og en dårlig dag vil ikke avhenge av hvilke klær du har på, eller hva andre synes om deg. Det ligger i din holdning og i den implisitte styrken som er i stand til å konfrontere hva som helst.

Sosialpsykologi indikerer at holdninger i virkeligheten er nært forbundet i tre dimensjoner. Det er verdt det å ta et øyeblikk og vurdere dem:

Den kognitive dimensjonen

Hvordan tolker du det som skjer rundt deg og det du opplever? Hvordan passer du dem inn med dine tidligere erfaringer? Hvis du har en date, men daten din ikke dukker opp, tilskriver du det for eksempel til deg selv? Eller til uflaks? Eller sier du “moren min sa alltid at jeg aldri kom til å gifte meg…”?

Med andre ord, vi skaper en serie med attribusjoner, tro og imdre representasjoner som former den negative holdningen. Med hvordan vi ser verden, konstruerer vi en virkelighet som gir en form til den negativiteten.

Den emosjonelle dimensjonen

Når vi snakker om følelser i en holdningssammenheng, kan vi si at det er tre hjørner. Det er de som viser negativitet mot nesten alt som omgir dem. I disse tilfellene vil opphavet til denne negativiteten skyldes visse opplevelser som personen ikke var i stand til å bearbeide riktig.

Det er også de med en generelt positiv holdning. Til slutt har vi de menneskene som velger å bare la ting være, som velger å ikke velge side, ikke reagere, og som er likegyldige til alt som skjer rundt dem.

Den atferdsmessige dimensjonen

Har du lagt merke til at folk har en ganske “vanlig” reaksjon på ting som skjer? Det er de som unngår å ta ansvar, og andre som tar på seg både sine egne og andre menneskers … Med andre ord, hver enkelt, i henhold til sin egen holdning, viser et bestemt atferdsmønster.

jente og luftballonger holdningen

Det er styrke i sårbarhet

Det er ikke lett, og ikke engang mulig å opprettholde en positiv holdning hver dag av livet vårt. Vi har alle øyeblikk når vi føler oss nedstemte, selv når vi er mer eller mindre sterke mennesker. Vi er mennesker, og derfor er vi sårbare. Ikke desto mindre, tvil aldri på at sårbarheten din også er din styrke.

“Noen ganger ender jeg opp med å gråte, ikke fordi jeg er svak, men heller fordi jeg er lei av å være sterk. Men det er bare i noen få sekunder, etter å ha luftet ut og lettet stresset, at jeg kan se meg selv på nytt med min positive holdning, holdningen til en person som kan gjøre alt, og som har lært alle leksjonene fra livet.”

Hvordan beholde en positiv holdning til livet

For å ha en positiv holdning må vi jobbe for det hver dag. Det er som en snor som må trekkes for å få vinden til å ta oss dit vi vil. Derfor må vi opprettholde vår kontroll over de tre dimensjonene vi nevnte ovenfor: tanker, følelser og atferd. Så husk alltid disse tre enkle dimensjonene i livet ditt.

1. Din følelsesmessige tolkning er viktig

Avhengig av følelsen du tilskriver en gitt opplevelse, vil den gjøre holdningen din til positiv eller negativ senere.

Eksempel: Jeg vil ikke endre holdningen min til romantiske forhold bare fordi jeg har blitt avvist. Et «nei» avviser ikke meg som person. Et «nei» bør skyve meg mot å finne noen som aksepterer meg og som jeg tilhører.

2. Lær at du ikke kan kontrollere alt

Mennesker har grenser og vi kan ikke kontrollere alt som omgir oss. Dessuten kan ikke verden alltid være slik vi vil ha den.

Eksempel: Min økonomiske og sosiale situasjon går ikke bra. Jeg går gjennom en vanskelig tid. Men bare fordi jeg gjør det, betyr det ikke at jeg kommer til å slutte å stole på institusjonene i landet mitt, og på andre mennesker. Jeg vil begynne med å stole på meg selv. Mennesker danner samfunnet, og jeg er en del av det samfunnet. Jeg er en del av den endringen.

3. Elsk deg selv mer

Alltid tro på deg selv. Sett alltid pris på deg selv. Vit at du har rett til å gjøre feil, lære og være lykkelig. Bare du kan gjøre dette for deg selv. Du er eieren av din egen skjebne. Din holdning er kompasset som vil lede deg og tillate deg å bestige fjell. Du vil kunne gjøre alt du tillater deg selv, og selvfølgelig alt du tror på.

silhuett par danse holdningen

Bilder med tillatelse av Claudia Tremblay og Mariana Kalacheva


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.