Å være tospråklig kan redusere risikoen for Alzheimer

De fleste er enige om at det å snakke mer enn ett språk har en positiv innvirkning på livet ditt. Men vet du hvordan det påvirker hjernen? Ny forskning antyder at det å være tospråklig kan være med på å forhindre mild kognitiv svikt, og til og med Alzheimer.
Å være tospråklig kan redusere risikoen for Alzheimer

Siste oppdatering: 09 april, 2021

Det å være tospråklig har mange sosiale og psykiske fordeler. Men visste du at det også er bra for hjernen? Forskere har oppdaget noen meget interessante kognitive effekter av det å være tospråklig. For eksempel vil det å kunne to språk kunne gjøre det lettere å komme seg etter et slag. Det kan til og med utsette forekomsten av demens.

Faktisk er det stadig flere studier som påstår at å snakke mer enn ett språk kan utsette eller forhindre Alzheimers sykdom. En kanadisk studie fra 2018, publisert i tidsskriftet Neuropsychologia, fant at det å være tospråklig endrer hjernens struktur på en måte som kan knyttes til økt motstandsdyktighet mot Alzheimer og mild kognitiv svikt.

Eldre studier har også gjort svært interessante funn innenfor dette feltet. En av dem ble publisert i tidsskriftet Neurology i 2013, og bemerket at å snakke to språk kunne utsette Alzheimer med minst 4,5 år. Forskerne bak studien foreslo senere at det å være tospråklig kan bidra til utviklingen av enkelte deler av hjernen med ansvar for utøvende funksjoner og grunnleggende psykiske prosesser, som blant annet oppmerksomhet.

Mens disse studiene hovedsakelig var teoretiske, har en senere studie brukt MR-data for å studere hjerneregioner knyttet til hukommelsen, som vanligvis påvirkes av Alzheimer og forløperen, mild kognitiv svikt (MCI).

Ifølge forskerne er dette den første studien som ikke bare vurderte områdene i hjernen som kontrollerer språk og oppfatning, men også etablerte en sammenheng mellom disse områdene og hukommelsen hos en gruppe personer med Alzheimers sykdom.

En eldre manns hode går i knas

Det å være tospråklig kan motvirke hjerneskade

Studien analyserte:

 • 34 flerspråklige deltakere med mild kognitiv svikt (MCI)
 • 34 enspråklige deltakere med MCI
 • 13 flerspråklige deltakere med Alzheimers sykdom
 • 13 enspråklige deltakere med Alzheimers sykdom

Det er viktig å merke seg at forskerne studerte tinninglappen, som spiller en stor rolle i utvikling av hukommelse. De studerte også frontallappen og omkringliggende områder av hjernen.

Forskerne oppdaget at de flerspråklige deltakerne i begge grupper hadde tykkere hjernebark i områdene knyttet til kognitiv kontroll og språk. Resultatene var sammenlignbare blant innfødte kanadiere med MCI, noe som utelukket innvandring som en kompliserende faktor.

Derfor støtter denne studien hypotesen om at flerspråklighet er en beskyttende faktor, og kan øke tykkelsen på hjernebarken og mengden grå substans. Den demonstrerer også de strukturelle forskjellene mellom pasienter med Alzheimer og de med mild kognitiv svikt.

I tillegg bidrar resultatene til mengden forskning som viser at det å snakke flere enn ett språk er en livsstilsfaktor som forbedrer kognitive reserver. Kognitive reserver er som en skuff, der hjernen din lagrer muligheten for å møte utfordringer ved hjelp av kunnskap og alternative måter å løse en oppgave på.

Å kunne flere språk hjelper mot Alzheimer

Å være tospråklig har mange fordeler. Under tar vi en titt på hva disse fordelene er, så du får en bedre forståelse for hvorfor det å snakke flere språk er viktig for hjernens funksjon.

De kognitive fordelene ved å være tospråklig

 • Å være tospråklig bidrar til å forhindre demens. For tospråklige voksne med Alzheimer, tar det dobbelt så lang tid før det utvikles symptomer, sammenlignet med enspråklige. Den gjennomsnittlige startsalderen for demenssymptomer hos enspråklige voksne er 71,4, mens gjennomsnittet er 75,5 for tospråklige.
 • Å være tospråklig hjelper deg med å konsentrere deg om oppgaver. Tospråklige har bedre konsentrasjon enn enspråklige. De er bedre til å identifisere relevant informasjon.
 • Å være tospråklig forbedrer kognitive evner. Tospråklige er mer oppmerksomme og har mer aktive hjerner, selv når de bare bruker ett av språkene de kan.
 • Å være tospråklig øker mengden grå substans. Den grå substansen er ansvarlig for å behandle språk, hukommelse og oppmerksomhet. Tospråklige har høyere tetthet av grå substans enn enspråklige individer.
 • Å være tospråklig forbedrer hukommelsen. Å lære et fremmedspråk innebærer å måtte huske grammatikkregler og mange nye ord. Denne mentale utfordringen forbedrer hukommelsen, og derfor er tospråklige bedre til å huske for eksempel lister og sekvenser.
 • Å være tospråklig forbedrer evnen til å ta avgjørelser. Tospråklige personer tar ofte mer rasjonelle avgjørelser. De er også mer sikre på seg selv og avgjørelsene de tar etter å ha tenkt med et fremmedspråk.
 • Å være tospråklig gjør at du blir bedre til å bruke morsmålet ditt. Når du lærer et annet språk, fokuserer du mye på grammatikk og setningsstruktur. Det betyr at du også generelt blir mer oppmerksom på språk. Å lære et fremmedspråk gjør folk bedre til å kommunisere, redigere og skrive.

Begynn med å lære et nytt språk i dag!

De fleste vet at det ser bra ut på CV-en at du kan flere språk, og at det kan være nyttig når du reiser til andre land. Men fordelene ved å snakke mer enn ett språk går mye lenger enn som så. Med all forskningen som viser fordelene ved å lære et nytt språk er det ikke noe tvil om at det er verdt å prøve. Hvis du ikke er tospråklig ennå, hva venter du på?


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.