Å bruke kunstterapi: definisjon og fordeler

Å bruke kunstterapi: definisjon og fordeler

Siste oppdatering: 03 oktober, 2018

Kunst, akkurat som alle ikke-verbale uttrykk, oppfordrer leting, uttrykk og kommunikasjon av ting vi ikke er klar over. Så å behandle følelser gjennom å bruke kunstterapi kan forbedre menneskers forhold. Dette er fordi den fokuserer på den emosjonelle siden, som er en viktig del av ethvert menneske. Og dette er hvordan det å bruke kunstterapi hjelper folk å bli mer bevisste på skjulte deler av seg selv, noe som vil hjelpe dem med å utvikle seg.

Kunstterapi handler om mennesker. Det er ikke et prosjekt om personen, det er et prosjekt som utføres, og som baseres på ubehag og ønske om forandring. Gjennom personlige og kulturelle forskjeller forsøker kunstterapi å forfriske forholdene for kreative uttrykk, gjenkjenne de spesifikke detaljene av de ulike kunstformene, og forstå all deres innflytelse.

Vi kan definere kunstterapi som en disiplin med spesifikke aspekter og konkrete grenser. Det er en form for støtte (eller noen ganger terapi) som bruker visuell kunst som en måte å hjelpe folk til å komme tilbake til eller forbedre deres psykiske helse og deres emosjonelle og sosiale velvære på. Kunstterapiens mål er akkurat det samme som psykoterapi.

Denne støtten fokuserer på kunst som en måte å kommunisere på. Og det er hvordan terapien hjelper folk å uttrykke og kommunisere følelser. Det gjør det lettere for dem å reflektere og oppnå de endringene i oppførsel de trenger. Ved å bruke kunstnerisk skapning som en aksjon starter en bestemt prosess: den tar over den terapeutiske plassen og avbryter virkeligheten og evaluerer den.

“Verden er full av små gleder: kunst handler om å vite hvordan man legger merke til dem.”

-Li Bai-

Kunstformer som brukes i kunstterapi

Kunstformene som brukes i terapi er bildekunst. Det betyr maleri, skulptur, collage, scenisk kunst som skuespill, historier, erindringsteater, rollespill og dukketeater. Når det gjelder musikk, brukes det rytme, lyd, stemme og instrumenter. For litteratur kan det brukes forskjellige sjangrer. Kunstterapi er en måte å uttale sannheten på gjennom symbolikk. De tingene som folk uttrykker gjennom skapelsen, kan representere handlinger av aggresjon, forlatelse, tap og følelser. De vil også gjøre det indirekte, uten hensikt.

Å bruke kunstterapi

Teater

I skuespill, drama eller dukketeater snakker pasienten gjennom en karakter. Det er kunsten å opptre gjennom en fiktiv karakter. Det er en prosess av individuell og/eller kollektiv skapning som sitter mellom to separate verdener: fiksjon og virkelighet. Og når det gjelder leireskulpturer, startes det en dialog med materialet. Det handler om å oppfordre denne personen til å finne seg selv gjennom materialer. Men det handler også om å være sammen med dem som en støtte på deres reise fra leire til seg selv.

Maleri

Med maleri tar de et første skritt for å fjerne hindringer fra seg selv. På denne måten blir de tatt av alle de bildene, sporene, formene og fargene som er innen rekkevidde. Poenget er å få hendene til å slutte å sensurere øynene, som en slags av-hemning. Og så kan de organisere ting senere og komme enda nærmere deres dypeste selv.

Dans og stemme

Når det gjelder dans, er det for det første et øyeblikk da de blir oppmerksomme på sin egen bevegelse. Det vi mener er at de kan høre det og høre seg selv gjennom denne bevegelsen. Og det vil hjelpe dem med å komme nærmere seg selv og kommunisere med andre mennesker senere. Når det gjelder stemme, er poenget at de skal finne og bruke sin naturlige stemme og puste mer avslappet. Du kan gjøre dette ved å få dem til å improvisere og kombinere mange forskjellige lyder.

Litteratur

Og så er det litteratur, som kan gi dem nye måter å leke med sine egne erfaringer på gjennom deres fantasi. Det vil være imaginære situasjoner og venner, forskjellige tidslinjer, og til slutt vil de gjenskape sine historier i fiksjon.

“Målet med kunst er ikke å representere det ytre utseendet til ting, men deres indre betydning.”

-Aristotle-

Følelser i kunstterapi

Følelser er ekstremt viktige når det gjelder menneskelige erfaringer og utvikling. Det å bruke kunst gjennom kunstterapi hjelper mennesker med å utvikle seg personlig og emosjonelt. Det er fire stadier for å behandle følelser i kunstterapi: å gi navn, utforske, eksperimentere og integrere. Følelser er vår viktigste kommunikasjonsform og kan til og med være viktigere enn ord. Så hvis ordene dine ikke stemmer overens med de riktige følelsene, vil folk sannsynligvis ikke tro på dem.

Vanligvis når du uttrykker noe emosjonelt, bruker du ansiktsuttrykk, bilder, verbale metaforer og tone til å kommunisere bedre med mennesker. De hjelper deg med å forstå og uttrykke mye mer enn med bare ord, så lenge følelsene stemmer med ordene. Kunst, akkurat som alle ikke-verbale uttrykk, oppfordrer til utforskning, uttrykk og kommunikasjon av ting vi ikke er klar over.

Å behandle følelser gjennom kunstterapi kan forbedre kvaliteten på dine forhold. Det fokuserer også på den emosjonelle faktoren og hjelper deg med å bli oppmerksom på skjulte aspekter, som vil hjelpe deg med å utvikle deg. Grunnleggende følelser som frykt, sinne, lykke, kjærlighet, tristhet og ubehagelige følelser er essensielle og nødvendige for emosjonell balanse.

Litteratur og inspirasjon

Hvorfor er følelsene så viktige?

Alle dine følelser spiller en rolle i dine kognitive evner, din fysiske helse og dine profesjonelle prestasjoner. Å ha en god emosjonell intelligens betyr å kunne uttrykke, i en bestemt situasjon, bare de rette følelsene i akkurat de riktige mengdene. Det betyr også å være i stand til å se andres emosjonelle tilstander og å være i stand til å føle empati.

Å drive med kunst kan hjelpe mennesker å utvikle seg personlig og emosjonelt. Det ubevisste sinnet omhandler flere symboler enn logiske ord. Og det er derfor bruk av kunst kan gjøre det lettere å utvikle en prosess av selvrefleksjon. Du kan kommunisere flere ting gjennom kunst, spesielt ubevisst. Og det er fordi bildene overfører mye mer enn ord, og er en trygg måte å utforske vanskelige emner på.

“Du bruker et speil for å se ditt ansikt; du bruker kunstverk til å se din sjel.”

-George Bernard Shaw-

Å bruke kunstterapi: fordeler med å gjøre psykoterapi gjennom kunst

Å bruke kunstterapi har fordeler når det gjelder å hjelpe folk med å utvikle mellommenneskelige ferdigheter. Det setter pasienten i kontakt med andre mennesker rundt dem lettere, på grunn av måten denne typen terapi gjør det enkelt å uttrykke seg selv på. Det er også veldig nyttig for å håndtere atferd, forbedre selvtillit, og unngå noen av de negative effektene av angst.

Nå vil vi gi deg flere detaljer om alle de fordelene som det å bruke kunstterapi har:

1. Man kan uttrykke følelser som er vanskelig å verbalisere

Det kan være vanskelig for oss å uttrykke de tingene vi føler eller tenker på mer tradisjonelle måter. Derfor, siden kunstterapi er et verktøy som oppfordrer og virker på uttrykk, kan den hjelpe deg med å gi en form til de tankene og følelsene som det er så vanskelig å slippe ut.

2. Man kan utvikle sunne konfrontasjonsferdigheter

Å konfrontere følelser og emosjoner på en kreativ måte kan være svært nyttig når det gjelder å endre dyptsittende oppførsler eller vaner som folk har når de føler at de trenger å uttrykke disse følelsene. Det å bruke kunstterapi hjelper når du går gjennom en vanskelig periode, og du prøver å bruke denne følelsen til å skape noe. Dette er spesielt viktig når det gjelder å konfrontere situasjonen på best mulig måte.

3. Man kan utforske fantasi og kreativitet

Ved å bruke denne typen terapi vil man øke sin evne til å skape og forestille seg ting. Man kan også forbedre disse ferdighetene ved å arbeide med dem på en mer fokusert måte og med terapeutens hjelp.

4. Man kan forbedre selvtilliten sin

Å bevise at du kan gjøre noe for deg selv, vil hjelpe deg med å komme til et mer emosjonelt balansert sted. Dermed vil det å oppnå dine egne mål hjelpe deg med å forbedre din selvtillit og fylle deg med følelsen om at det går bra.

5. Man kan identifisere og avklare bekymringer

Det å fange noe i omverdenen som bekymrer deg på innsiden, vil på en mer praktisk og tilgjengelig måte hjelpe deg å se på alle konseptene du har problemer med å oppfatte. Disse er vanligvis abstrakte ideer som du bare kan synke inn i hjernen din hvis du ser på dem fra utsiden.

Følelser

6. Økt kommunikasjonsevne

Å bruke kunst for å uttrykke seg, vil hjelpe mennesker med å få seg nye verktøy for god kommunikasjon. Og det gjelder både deres kommunikasjon med andre mennesker og med seg selv. Å være i stand til å uttrykke det som er vanskelig for dem å verbalisere, trener dem til å uttrykke ting tydeligere og på en måte som går bedre sammen med det de vil kommunisere.

7. Den forbedrer dine fysiske evner

Å bruke kunstterapi betyr vanligvis å bruke kroppen din til å uttrykke noe du ikke kan si. Derfor er denne typen terapi også bra for folk som har problemer med å gjøre bestemte bevegelser eller har dårlig koordinasjon.

8. Kunst reduserer stress og angst

Å gjøre aktiviteter knyttet til kunst og kreativitet, vil gi folk en tid hvor både stress og angstnivåer går ned. Folk som driver med denne typen terapi, oppfatter slike aktiviteter som avslappende.

9. Den oppfordrer folk til å jobbe med måten de tenker på, og hjelper dem å selvreflektere

Vitenskapelig tenkning går videre og har også å gjøre med å være uavhengig eller løse problemer i ditt hverdagsliv.

10. Den forbedrer konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse

Å lære å konsentrere deg er viktig for ditt hverdagsliv. Å ha muligheten til det vil hjelpe deg mye når det gjelder å være effektiv på nesten enhver oppgave. Det er en rekke fordeler med å ha god konsentrasjon: forbedret hukommelse, beslutningsevne, nøyaktighet og fleksibilitet med målet du har forestilt deg.

 

Maleri

De tingene folk i ulike deler av befolkningen bruker kunstterapi til, er fysisk helse, mental helse, emosjonelt velvære og sosialt velvære. Når det gjelder mennesker som trenger litt hjelp med deres kroppslige uttrykk, kan du bruke en slags kunstterapi basert på teknikker fra psykoterapi.

Det er også like mulig å bruke kunstterapi med barn som det er med tenåringer og voksne. Og du kan til og med tilpasse det til deres terapeutiske og pedagogiske behov. I det siste tilfellet kan kognitive atferdsteknikker være en god partner for å bruke kunstterapi (eller omvendt) når det gjelder å lære om ting som er en direkte del av utdanningsutviklingen.

“Hvis en mann, selv en vanlig mann, lærte å fortelle om sitt eget liv, ville han skrive en av de beste romanene som noen gang har blitt skrevet.”

-Giovanni Papini-


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.