Å bo i utlandet: Ville du ha tilpasset deg?

Ville du ha tilpasset deg til å bo i utlandet? I dag skal vi snakke om en studie som identifiserte noen av faktorene som spiller en viktig rolle i hvordan vi håndterer å bo i et fremmed land.
Å bo i utlandet: Ville du ha tilpasset deg?
Sergio De Dios González

Vurdert og godkjent av psykologen Sergio De Dios González.

Skrevet av Sonia Budner

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Å bo i utlandet virker lettere nå enn det gjorde før, og verden ser ut til å bli mindre for hver dag som går. Lange avstander har sluttet å være en hindring. Vi danner bånd med mennesker fra andre land og kulturer nesten hver eneste dag. Disse menneskene kommer stadig nærmere, og blir lettere tilgjengelig for oss. Nå for tiden ser det ut til at det er flere som er interessert i å flytte til et annet land.

Selv om noen flytter til et annet land av nødvendighet, er det mange som også velger å bosette seg i andre land på grunn av et ønske om å forbedre livskvaliteten. Det er også mange som flytter til utlandet for bedre muligheter innen utdanning og arbeid. Sannheten er at det å besøke et sted, og å flytte dit, ikke er det samme. Når du planlegger å bo i utlandet, må du leve der, du må tilpasse deg en fremmed og annerledes livsstil.

Psykologien er svært interessert i denne typen tilpasning til andre miljøer. I løpet av de siste tiårene har flere undersøkelser hovedsakelig fokusert på stress av det ukjente, på hver persons evne til å møte en ny eller ukjent kultur.

Imidlertid har det inntil nylig ikke vært mye informasjon om hvordan sosiale normer i andre kulturer påvirker folks velvære. Et team av forskere fra University of Essex, ledet av Nicolas Geeraert, publiserte en rapport om virkningene av sosiale normer og om personlighetstrekkene som påvirker tilpasningen til en innvandrer.

Rigiditeten i sosiale normer

Å besøke ogå bo i utlandet, er to helt forskjellige ting.

Til tross for at vi lever i en globalisert verden, vil sosiale normer fremdeles kunne skille og distansere mennesker fra hverandre. De gjør det også vanskelig for nye innbyggere å tilpasse seg.

I utgangspunktet forteller denne studien oss at det er land som er “vanskeligere” å tilpasse seg til. Dette skyldes rigiditeten i de sosiale normene som eksisterer, og den lave toleransen for ethvert avvik. Derimot finnes det også mer “fleksible” land, med mindre rigide sosiale normer. De er mer åpne for ulikheter.

Det er ingen tvil om at det i dette scenariet, vil mennesker som vokste opp i “vanskelige” land ha en bedre evne for tilpasning. Dette er fordi disse menneskene har en sterkt utviklet følelse av sosiale normer. Dermed er det enklere for dem å gjenkjenne disse normene, og videre integrere seg i dem.

Det har ikke noe å si om du er født i det ene eller andre landet. Det studien bekrefter er at kulturell smalhet har en negativ innvirkning på hvor enkelt det er å tilpasse seg til andre kulturer. Faktorene som reduserer denne negative innvirkningen, er:

  • Et behov for aksept.
  • Behovet for å delta, gjøre det du kan og å samarbeide med andre.
  • Et behov for å ikke ha noen forventninger om favorisering eller spesiell behandling.
  • Til slutt, et behov for å avvise fristelsen til å bryte reglene.

Å bo i utlandet: Eksperimentet

Dersom du ønsker å bo i utlandet, må du kunne akseptere andre sosiale normer.

Geeraerts team jobbet med 889 frivillige som deltok i et internasjonalt utvekslingsprogram. De var alle elever på videregående skole, som bodde med en vertsfamilie i 18 måneder i landet de hadde valgt. De gikk på lokale skoler.

Disse studentene fylte ut spørreskjemaer som målte sosiokulturell tilpasning. De evaluerte også psykologisk tilpasning, noe som betyr om de følte seg bra. Til slutt målte spørreskjemaene seks ulike personlighetstrekk:

Totalt var det 23 land som inngikk i studien. Noen av dem, som for eksempel India, Malaysia, Japan og Kina, var regnet som spesielt “vanskelige”.

På den andre siden av spekteret var et mer “fleksible” land som Brasil, Ungarn, New Zealand og USA.

Resultatene

Konklusjonen bekreftet de forventede resultatene etter en analyse av de innsamlede dataene. Forskerteamet oppdaget at:

  • Personer som reiste til og bodde i spesielt fleksible land var de som opplevde minst problemer med å tilpasse seg de sosiale normene i landet.
  • Utlendinger som var ydmyke og hyggelige tilpasset seg bedre til de nye omgivelsene sine.

Avslutningsvis ser det ut til at de to viktigste faktorene knyttet til å tilpasse seg å bo i utlandet er faktorer som personlighet og kultur.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Geeraert, N., Li, R., Ward, C., Gelfand, M., & Demes, K. A. (2019). A Tight Spot: How Personality Moderates the Impact of Social Norms on Sojourner Adaptation. Psychological Science, 30(3), 333–342. https://doi.org/10.1177/0956797618815488
  • Maddux, William; D. Galinsky, Adam. (2009) Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 96, No. 5.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.