De 7 lovene av følelser ifølge Nico Frijda

De 7 lovene av følelser ifølge Nico Frijda
Sergio De Dios González

Skrevet og verifisert av psykologen Sergio De Dios González.

Siste oppdatering: 16 september, 2018

Psykologen Nico Frijda var en prestisjefylt forsker. I 2006 gav han ut en artikkel hvor han forklarte hva han mener er lovene av følelser. Han ville etablere et bestemt mønster om emosjoner.

Følelser er realiteter som kan være vanskelige å klassifisere. Å finne felles følelsesmessige mønstre fra en person til en annen er svært komplisert. Men, fra utvidet forskning, postulerte Frijda at det er generelle regler som kan bli brukt universalt.

Forskeren selv pekte ut at med alle disse reglene, er det også forventninger. Men han mener at bestemte mønstre er mer enn bare avvikelser. Selv om Frijda etablerte 12 lover av følelser, kan vi kombinere dem sammen til å få syv. Her er de.

“La oss ikke glemme at små følelser er de store kapteinene over livet vårt. Og at det er disse vi lytter til uten å vite det.”

– Vincent Van Gogh-

Nico Frijda, oppfinneren av de 7 lovene

1. Situasjonell mening, den første av lovene av følelser

For Frijda, er følelser et resultat av visse situasjoner. De dukker ikke opp helt spontant, uten et startpunkt. De kommer heller fra visse scenarioer. Uansett om slike scenarioer kun eksisterer i fantasien, er de bestandig koblet til virkelige situasjoner.

Derfor kan to lignende situasjoner generere den samme typen av følelsesmessig responsDet betyr at et tap fører til tristhet og oppnåelse til glede. Det har ikke noe å si hvilket tap eller hvilken oppnåelse det er, den følelsesmessige responsen vil bestandig være den samme.

2. Tilsynelatende virkelighet

Dette er en av de mest interessante lovene av følelser. Den postulerer at mennesker reagerer på en følelsesmessig måte til det vi anser som ekte. Ikke det som er virkelig, men det som vi gjør virkelig.

Det er en måte å tolke virkeligheten på som gir vei til følelser, ikke virkeligheten selv. Det er derfor, for eksempel, vi kan gråte når vi ser på en film. Eller at vi føler oss redde når vi innbiller oss en fare som ikke egentlig er der.

3. Endring, vane og følelsen av sammenligning

I dette tilfellet er det tre lover av følelser: endring, vane og følelsen av sammenligningVaneloven sier at vi venner oss til våre situasjoner og ser på dem som “normale”, selv om de ikke er det. Vår følelsesmessige respons til det vanlige er ikke intens.

En karusell med mennesker på

4. Hedonisk asymmetri

Dette er en av de mest overraskende følelsene. Det på hvordan det er så mye vanskeligere å bli vant til negative situasjoner. Vår følelsesmessige respons i dette tilfellet er motstand og relativ bruk av vaneloven.

Med positive situasjoner skjer det motsatte med oss. Vi blir mye lettere vant til de situasjonene. Derfor, og fordi vi venner oss til det, har positive følelser en tendens til å være mye mindre intense hver gang, helt til de blir borte.

5. Bevaring av følelsesmessig drivkraft

Negative opplevelser har en tendens til å holde på deres følelsesmessige makt i lang tid. Deres innvirkning på oss kan vare i mange år. Følelsene er til stede, selv om situasjonen har blitt borte.

En kvinne som tenker på lovene

Det forblir slik til lignende situasjoner dukker opp og kan bli re-evaluert på en positiv måte. Det betyr at du må gå tilbake til å leve og løse situasjonen på en ordentlig måte, så den negative følelsen blir borte.

6. Avslutning og omhu for konsekvensene

Avslutningsloven sier at følelser har en tendens til å skape en absolutistisk idé av virkeligheten. Når intensitet til en følelse er svært stor, vil vi se alt i svart og hvitt. Vi ser kun på en side av problemet.

En av de andre lovene av følelser er omhu for konsekvensene. Dette indikerer at mennesker kan modulere deres følelser, avhengig av konsekvensene de kan føre til. For eksempel kan du føle mye sinne, men ikke angripe, med mindre konsekvensene er alvorlige.

7. Den letteste lasten og den største oppnåelsen

Loven av den lette lasten sier at mennesker kan endre deres følelser hvis de tolker en situasjon på en annen måte. Vi har en tendens til å se på tolkninger som hjelper oss å komme vekk fra negative følelser. For eksempel, “hvis en dårlig hendelse skjedde med meg, er det fordi noe godt kommer.”

En kvinne som flyter med fugler

Loven av den største oppnåelsen indikerer at vi søker å omtolke situasjoner for å oppnå en følelsesmessig fordel med dette nye synspunktet. For eksempel, vi føler redsel for høyde og antar at de som leker med høyder er veldig uansvarlige.

Frijdas lover av følelser er et bidrag til en langvarig oppgave om å forstå menneskefølelser. Selv om han postulerer dem som lover, bruker ikke alle psykologskoler dem på denne måten. De anser dem ikke som lover. Dette døver imidlertid ikke ut deres konklusjoner.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.