7 jobber det vil være etterspørsel for de neste 5 årene

Jobbene som det vil være etterspørsel for de neste årene er de som drar fordel av nye fremskritt innen teknologi, så vel som de som hjelper til med å løse problemer som teknologien skaper.
7 jobber det vil være etterspørsel for de neste 5 årene

Siste oppdatering: 08 januar, 2021

Verden forandrer seg i et svimlende tempo. Ting vi ikke kan leve uten i dag kan være borte og glemt bare noen få uker fra nå. Selv om dette ikke gjelder mote eller mer trivielle aspekter av livene våre, gjelder det mer alvorlige emner som for eksempel jobber. Som sådan må vi se fremover. Med dette i bakhodet er det verdt å ta en titt på noen av de jobbene det vil være etterspørsel for de neste fem årene.

Mange ufaglærte roller og jobber som involverer manuelt arbeid vil trolig forsvinne på kort, middels og lang sikt. Med andre ord, hvis en rolle kan automatiseres, vil folk bli erstattet av maskiner.

Mange av yrkene som vil være mest etterspurt i årene som kommer er nært knyttet til teknologi. Det er imidlertid også noen mer tradisjonelle roller som ser ut til å bli viktigere, og imøtekomme kravene til nye livsstiler og prioriteringer. La oss se nærmere på noen av disse jobbene.

“En karriere er født i offentligheten, talent i det private.”

– Marilyn Monroe –

En mann med mobil.

1. Etterspurte jobber for fremtiden – apputvikler

Alle aspekter av menneskelivet blir sakte med sikkert digitalisert på en eller annen måte. Som et resultat er det en økende etterspørsel etter at appene vi bruker blir tryggere og mer brukervennlige, i tillegg til å være kompatible med et bredt spekter av forskjellige enheter.

Apputviklere vil ha mye arbeid å gjøre de neste årene, og de må lære å tilpasse seg raskt til et miljø i raskt endring. Dette er en rolle utført av programvareingeniører, de som studerer datateknikk, systemteknikk eller de som er opplært i apputvikling.

2. Dronepilot

En annen jobb det vil være  etterspørsel for de kommende årene er dronepiloter. Det vil ikke ta lang tid før alle budtjenester vil gjøres via drone. Det samme gjelder offentlig transport, med selvkjørende kjøretøy som allerede er i bruk.

I en ikke altfor fjern fremtid vil det dreie seg om dronedrosjer og volokoptere. Det vil være stor etterspørsel for alle som vet noe om droner, både på kort og lang sikt. Enten det er dronepiloter, mekanikere eller eksperter på navigasjonssystemer.

3. Jobber det vil være etterspørsel for: Agromat-ingeniør

I de kommende årene er det sannsynlig at vi også vil se store endringer innen matteknologi. Tilstanden på planeten vår, fra klimaendringer til ørkendannelse av visse regioner og den voksende befolkningen, har gjort forbedring av matproduksjonen en prioritet for mange.

Som et resultat vil agromat-ingeniører være avgjørende i årene som kommer. Disse fagpersonene er opplært i å produsere og konservere mat, med genteknologi som en stadig viktigere del av bransjen som helhet.

4. Sosialarbeider

Med teknologi som truer mange av jobbene våre vil arbeidsledigheten sannsynligvis øke. Som sådan vil sosiale tjenester bli stadig mer verdifulle de neste fem årene. Hvis det nåværende systemet ikke endres, vil sosial ulikhet og formue bare forverres.

Arbeidet utført av sosialarbeidere vil være viktig, og vil bidra til å redusere og håndtere spenninger i samfunnet. Dette betyr at de utvilsomt vil ha en større rolle i alle områder av både privat og offentlig sektor.

5. Jobber det vil være etterspørsel for: Fysioterapeut

Blant de mer tradisjonelle jobbene som for tiden øker, er rollen som fysioterapeut. Dette skyldes i stor grad den aldrende befolkningen. I fremtiden spår eksperter at eldre vil utgjøre en enda større andel av befolkningen enn de gjør i dag.

I tillegg blir jobbene våre mer og mer stillesittende, noe som gir opphav til en mengde problemer med muskler, bein og sirkulasjon. Dette betyr at flere vil bli tvunget til å søke hjelp fra helsepersonell, med fysioterapi som sannsynligvis vil bli en del av hverdagen.

Jobber det vil være etterspørsel for, fysioterapeut.

6. Videospilldesigner

Det er klart at videospill er kommet for å bli. Spillverden har gjennomgått en utrolig transformasjon de siste tiårene, og dette ser ut til å fortsette i mange år fremover. Å skape disse stadig mer realistiske og komplekse verdenene er en stor oppgave.

Det er veldig sannsynlig at videospill også vil bli en viktig del av utdanningssystemet i årene som kommer, og snart vil bli brukt på skolene nesten daglig. Som sådan vil det være en stadig sterkere etterspørsel for videospilldesignere.

7. Jobber det vil være etterspørsel for: Industriell ingeniør

Industrielle ingeniørfag er et annet yrke med lang tradisjon, og ser ut til å ha en like lang og lys fremtid. Teknologi, og alle dens mange bruksområder, bidrar til å utvikle nye produksjons- og distribusjonsmetoder. For at alt dette skal gjøres riktig er industrielle ingeniører avgjørende.

Å automatisere produksjonsprosessen krever ekspertkunnskap. De som spesialiserer seg på områder som nanovitenskap og robotikk, to felt som vil være viktige de neste årene, vil ha mange muligheter å velge mellom.

Det er unødvendig å si at det også er andre jobber som ikke er oppført på denne listen det vil være etterspørsel for de neste fem årene. Faktisk har mange av jobbene som vil være mest etterspurt sannsynligvis ikke engang blitt oppfunnet ennå, og vil bare dukke opp når ny teknologi utvikler seg. Det viktige her er å være klar over endringene som ser ut til å rokke ved den profesjonelle verdenen, og alle aspekter som vil påvirke fremtiden vår.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Pinar, C. (2014). El presente de las profesiones de futuro. Tiempo, (1647), 34-36.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.