5 tegn på at du oppdrar narsissistiske barn

5 tegn på at du oppdrar narsissistiske barn

Siste oppdatering: 27 november, 2017

Å oppdra et barn til å få god selvtillit, er aldri noe foreldre kan se bort fra gjennom oppdragelsen av sine barn, for det er helt nødvendig med god selvtillit for å få til en god følelsesmessig utvikling. Det finnes dog foreldre som er besatt av sine barns selvtillit i så stor grad at de går alt for langt, noe som gjør at de oppdrar narsissistiske barn.

En nylig gjennomført studie avslørte at foreldre som mener at deres barn er bedre enn andre, ikke hjelper på barnas selvtillit. Faktisk gjør de det helt motsatte, de skader barna sine ved å øke risikoen for at de skal bli narsissistiske. Studien konkluderte med at for å bedre selvtilliten til barn, er det viktig å la dem føle seg elsket, men ikke bedre enn andre.

I følge forskerne, er det slik at når foreldrene ser på sine barn som mer spesielle og berettigede enn andre, internaliserer de ideen om at barnet er overlegent, som igjen er selve grunnlaget for narsissisme. Men når foreldrene behandler barna sine med affeksjon og viser at de setter pris på dem, vil de heller internalisere ideen om at de er verdifulle individer, noe som er grunnlaget for å utvikle en god selvtillit.

Det er imidlertid ikke bare det å bli overvurdert av sine foreldre som er den eneste årsaken til at noen barn blir narsissister. Forskerne konkluderte med at, som andre personlighetstrekk, er narsissisme også påvirket av genetikk. På grunn av dette, er noen kanskje mer utsatt for å bli narsissistiske barn enn det andre er.

Hvordan vet du at du oppdrar narsissistiske barn?

Disse følgende trekkene er tydelige tegn på at din oppdragerstil bidrar til å fremme narsissistiske innstillinger hos barna dine. Å se gjennom og å tilpasse disse aspektene, vil forbedre barnas emosjonelle og psykologiske utvikling, og unngå at de blir til narsissistiske barn.

Ikke glem at, fra et psykologisk ståsted, er narsissisme en personlighetsforstyrrelse som på en negativ måte påvirker livene til de menneskene som lider av den.

1. Få dem til å tro at de er ufeilbarlige

Det er vanskelig for enkelte barn å ha tiltro til seg selv. Til og med når de har det som skal til for å gjøre noe bra, blir de paralyserte fordi de er livredde for at de skal komme til å feile. For å øke selvtilliten deres, må du gi dem tro på seg selv, oppmuntre og rose dem slik at de begynner å tro på at de kan gjøre det.

Det er én ting å rose dem, anerkjenne det de lykkes godt med, og hjelpe dem til å stole på sine evner til å løse problemer og være vellykket på ulike områder av livet. Det er en annen ting å få dem til å tro at de aldri kan gjøre feil.

Det er nødvendig for barn å lære seg å leve med feil som blir gjort. Dette er den beste medisinen mot å få narsissistiske barn. Og de må også forstå at det er en iboende del av det å leke og det å lære. De må lære seg å integrere feilene sine, å falle og å reise seg opp igjen, akkurat som da de lærte seg å gå. En som gjør feil, er en som prøver, og om du prøver, har du alltid muligheten til å kanskje klare det.

2. Å konsekvent sammenligne dem med andre barn for å vise dem at de overlegne

Når et barn blir 7-8 år, begynner de å sammenligne seg selv med andre. Noen ganger begynner dette tidligere, for eksempel når foreldre oppfordrer til det fordi de er ivrige på å vise hvor gode barna deres er til noe, eller for å fremheve dyder de tror at deres barn har.

Men disse sammenligningene legger mye press på barn, som ikke ønsker å bli hengende bak sine jevnaldrende. Når et barn skiller seg ut, er det fint å anerkjenne deres oppnåelse og dyder, men gjør det uten å sammenligne dem med andre.

Å være flink eller til og med bedre enn andre, er ikke noe som gjør deg overlegen, men barn ser det ikke på den måten, fordi deres verden er malt med penselstrøk som stadig blir mer finjustert litt etter litt. Så vår jobb er å låne dem en hånd når det kommer til å oppdage nyansene i livet.

3. Å være en rollemodell som ikke kan motta kritikk

Å lytte til kritikk fra andre kan være ganske ubehagelig for de fleste voksne, og da kan du bare forestille deg hvor vanskelig det må være for narsissistiske barn. Men du må lære deg å håndtere kritikk på en konstruktiv måte og være en rollemodell for at dine barn skal kunne gjøre det samme. Du må ikke si ja og nikke på hodet til alt, men heller være kritisk mot deg selv, ha en dialog som omhandler problemet, og lov at du skal forsøke å endre det du kan gjøre bedre.

Om barn ser at foreldrene deres ikke klarer å forholde seg til kritikk, og lukker seg inne når noen foreslår en fordelaktig endring de kan gjøre, eller oppfører seg som om de alltid har rett og ikke lytter til noen andre, er det jo logisk at barnet vil komme til å gjøre det samme.

Dessuten er det slik at noen foreldre ikke en gang klarer å motstå kritikk av sine barn, og de reagerer irrasjonelt for ikke å vippe dem ned fra den pidestallen av perfeksjon og overlegenhet som de har plassert dem på, noe som gjør alt enda verre.

4. Å skryte av dem og å unnskylde alle deres feil

La oss være ærlige. Det er én ting å være stolt av barnet ditt, det er en helt annen ting å skryte av dem og forsvare alt de gjør for å bevise at de er de beste, å unnskylde hver feil eller svakhet. Det er ikke det som kommer til å gjøre dem best. Noen barn kommer til å reagere ved å gjøre opprør mot sine foreldre, mens andre bare vil bli mer narsissistiske. Ingen av disse to alternativene er enkle eller sunne stier for dem å ta.

Det er ikke dumt for barn at de roter det til en gang i blant. Det er ingenting å bekymre seg for, og ingenting å være flau over. Å unnskylde deres oppførsel istedenfor å vise dem at ingen er perfekte, fratar barna en viktig læringsmulighet.

5. Å snakke negativt om barn som er annerledes eller “mindreverdige”

Barn som er annerledes eller som har færre talenter og ferdigheter, er ikke mindreverdige. Men noen foreldre vil komme til å gjøre narr av dem for enhver grunn, enten det er intellektuelt, fysisk eller handler om måten de er kledd på. Og barna deres vil ende opp med å tenke at de selv er noen hakk over alle de andre.

Å snakke om andre på en negativ måte er for noen mennesker en måte å fremme de gode kvalitetene de selv har. Men, for å bruke et eksempel, å kalle noen andre for stygg, vil ikke gjøre deg selv vakrere på noen måte.

Du må ikke velge ut det verste i andre for å få de gode tingene ved deg selv til å skinne. Men hvis foreldre insisterer på å snakke negativt om andre barn slik at deres eget barn føler seg viktigere og bedre, kommer de bare til å gjøre slik at deres eget barn mister perspektiv på seg selv og sin egen verdi.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.