3 interessante nevrologiske lidelser

3 interessante nevrologiske lidelser
Alejandro Sanfeliciano

Skrevet og verifisert av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Hjernen er et komplekst organ som er ansvarlig for det meste av vår adferd, men den er også hjemmet til våre tanker og følelser. Å utforske biologien i hjernen er viktig for å kunne forstå den kognitive prosessen av kunnskap. Uansett, det at den er så kompleks, pluss innebygde metodologiske vanskeligheter, hindrer i stor grad vår oppdagelse av nervesystemet. Men en måte vi kan forstå hvordan det fungerer på, er ved å studere nevrologiske lidelser.

Vanligvis, har skade på nervesystemet en effekt på adferden din. Hvis vi forbinder disse konsekvensene med de bestemte områdene som er skadet, kan vi lokalisere visse funksjoner og prosesser.

Nevrologiske lidelser

Når det er sagt, må vi være forsiktige her siden folk med nevrologiske lidelser har spesielle vilkår. Disse vilkårene kan skape avvik og “kontaminere” konklusjoner. Eksempler på denne typen avvik kan bli sett hos individuelle personer som har flere områder med hjerneskade eller tar medisiner med bivirkninger.

I denne artikkelen, skal vi snakke om tre ekstraordinære nevrologiske lidelser. Vi skal forklare blindsyn, hemispatial neglekt og split-brain syndrom.

En flytende hjerne: nevrologiske lidelser.

Blindsyn

Se for deg at du er i et rom med noen som nylig var i en ulykke og fikk en hjerneskade.

De forteller deg at de ikke kan se noen ting. De er nå blinde. Men noe er rart: øynene deres følger deg. Så du undersøker litt.

Når du ber dem om å ta tak i et visst objekt, strekker de hånden ut og tar tak i det som om de kunne se. Og det er ikke alt. Hvis du ber dem om å gjette hvor mange fingre du holder opp, gjetter de riktig. Dette er ikke bare tilfeldig gjetting. Hvordan er det mulig?

De ser i virkeligheten verden rundt dem, men de sier at de er blinde. Betyr det at de lyver? Svaret er nei. Problemet er at de ikke er i stand til å forstå det de ser. Underbevisst, prosesserer de visuelt  stimuli, men på grunn av en feil blir ikke denne informasjonen sendt til den bevisste delen av hjernen.

Dette er en av de mest interessante nevrologiske lidelsene som finnes. Mennesker med blindsyn er et levende bevis på at noen cerebrale prosesser ikke krever innblanding fra vårt bevisste sinn.

Hemispatial neglekt

Hemispatal neglekt er en annen nevrologisk lidelse som blindsyn. Den blir forbundet med skade i høyre prefrontale cortex eller PFC. En nøkkel til å forstå det bedre, er at venstre prefrontale cortex, eller IPFC, tar ledelsen i å være oppmerksom på høyre side av synsfeltet. På samme måte, høyre PFC er ansvarlig for å være oppmerksom i det venstre synsfeltet. Så med en skade på høyre PFC ville en person ha manglende oppmerksomhet i det venstre synsfeltet.

Men hvilke konsekvenser ville det ha å ikke følge med på en halvdel av ditt synsfelt? Vel, du ville da bare se høyre side av ting. Du ville gjøre ting som å bare spise på høyre side av tallerkenen, bare legge sminke på høyre halvdel av ansiktet og tegne bare høyre side av et objekt. Den mest utrolige delen av denne lidelsen er at du ikke vil være klar over dette problemet. Det vil virke normalt og sammenhengende for deg.

Et annet interessant konsept er at dette ikke bare påvirker hva øynene tar inn. Det påvirker også forestillingsevnen din.

Si at du får beskjed om å se for deg at du er på et torg i Milano. Du får i oppgave å beskrive det du ser.

Du vil da bare nevne ting du har på høyre side. Men hvis du får beskjed om å snu deg rundt, vil du ikke kunne nevne ting som før var på din høyre side. Nå er de på din venstre side. Så nå beskriver du ting du ikke beskrev når du så en annen vei.

Split-brain syndrom

Vår siste lidelse og en av de mest fascinerende nevrologiske lidelsene som eksisterer, er split-brain syndrom: delt hemisfære. I sjeldne saker, må det foretas en operasjon kalt corpus callosotomy. Denne operasjonen involverer å kutte corpus callosum, som er den største forbindelsen mellom de to hemisfærene. Med andre ord, kirurgen vil koble de to halvdelene i hjernen din fra hverandre.

De to hjerne halvdeler

En av de mest interessante symptomene på split-brain syndrom er alien hånd-syndrom (AHS). Her ser det ut til at pasientens venstre hånd lever sitt eget liv. Personen er ikke i stand til å fortelle deg hva den gjør. Grunnen er at det ansvarlige området for frivillige bevegelser av venstre hånd finnes i høyre hemisfære. Men området for språk finnes på venstre side.

Ved alien hånd-syndrom, kan vi se hvordan hver hemisfære utfører handlinger på egenhånd. Det er mange anekdoter fra pasienter som støtter dette. For eksempel, en pasient leste en bok, mens den venstre hånden deres prøvde å lukke den. Siden høyre hemisfære ikke vet hvordan den skal lese, kjedet den seg. I et annet tilfelle, prøvde en pasient å slå kona si med venstre hånd, mens den høyre hånda prøvde å stoppe ham fra å gjøre det. Fascinerende!


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.