De 10 beste sitatene av Maria Montessori

De 10 beste sitatene av Maria Montessori

Siste oppdatering: 08 mars, 2018

Maria Montessori er en av de største tenkerne fra det 20. århundre. Hun var lege, psykolog, psykiater, filosof, antropolog, biolog, pedagog og vitenskapskvinne. Utdanningen hennes var imponerende. Hun var faktisk den første italienske kvinnen som fikk en profesjonell grad innen medisin. Sitatene hennes er minneverdige og påvirker dagens utdanning.

Maria Montessori revolusjonerte utdanning. Hennes ideer og konklusjoner hadde påvirkning på pedagogikken over hele verden. I dag blir mange av hennes læremetoder brukt på daglig basis, selv om brukerne ikke alltid innser dette.

I Maria Montessoris sitater reflekteres mange av ideene som hun fremmet om utdanning. Hennes tilnærming til utdanning var å være omsorgsfull og respektfull overfor barna. Hun ga spill en viktig verdi og gjorde selvstendig læring sentralt. Dette er noen av hennes mest huskede bekreftelser.

“Det virkelige målet med bevegelse er ikke å fremme bedre pust eller næring, men heller å tjene selve livet og den spirituelle og universelle økonomien i verden.”

-Maria Montessori-

Sitater av Maria Montessori om hjelp

Et av de beste sitatene av Maria Montessori er, “i virkeligheten er den som blir hjulpet begrenset i sin uavhengighet. Dette konseptet vil bli grunnlaget for personenes verdighet i framtiden; ‘Jeg vil ikke bli hjulpet, fordi jeg er ikke udugelig.’ Og denne ideen må bli oppnådd før mennesker kan føle seg virkelig frie.”

Jente som tar på seg en sko

Konseptet om hjelp fra Maria Montessori advarer alltid om konsekvensene av å ikke klargjøre hva som regnes som hjelp og ikke. Å gjøre ting lett for barn i stedet for å hjelpe dem, bidrar bare til å bremse dem. Dette er veldig tydelig i et annet av hennes læresetninger, “Enhver unødvendig hjelp forhindrer utvikling.”

Formålet med utdanning

Maria Montessori etablerte et sterkt bånd mellom utdanning og frihet. Man underviser og lærer for å bli mer uavhengig og selvhjulpen. For å unngå manipulasjon og bli i stand til å handle bevisst og uten press. Herav følger en av Maria Montessoris sitater, “Utvikling tar form av en drivkraft mot en gradvis voksende uavhengighet. Det er som en pil som blir sluppet fra buen, som flyr rett, raskt og sikkert.”

Læreren er en guide i prosessen mot selvstendighet. De kan ikke, og bør heller ikke, gjøre elevene til underordnede. Tvert imot, lærerens mål er at elevene deres skal trenge dem mindre og mindre, og ikke være så avhengige av dem. Dette er veldig godt fanget i et av Maria Montessoris vakreste sitater. “Det største tegnet på suksess for en lærer er å kunne si, barna jobber som om jeg ikke eksisterer.”

Utdanning endrer alt

Montessori var overbevist om at ut0danning var en nøkkelfaktor til å endre verden. Hun mente at dette var området der menneskehetens historie kunne få en bedre retning. Hun uttalte, “dersom frelse og hjelp skal komme, er det gjennom barna; for barnet er menneskets byggmester.”

Gutt som later som om han er pilot

Også et annet av Maria Montessoris sitater peker ut det følgende, “Utdanning fra starten av livet kan virkelig endre nåtiden og fremtiden til samfunnet.” I det forrige sitatet, og også i dette, understrekes verdien av barnet som byggherren av nye virkeligheter. Og utdanningens rolle fastsettes som feltet som muliggjør disse store forandringene.

Den fysiske verden og den mentale verden

En viktig del av Maria Montessoris pedagogiske metode er basert på å legge til rette slik at barna kan samhandle med virkeligheten sin. Ikke å la dem observere den, men komme i fysisk kontakt med den. Du må hjelpe dem å utforske og lære av sine egne opplevelser. Maria Montessori så ikke noe skarpt skille mellom den fysiske og den mentale verden. Tvert imot fant hun at de to dimensjonene utfylte hverandre perfekt.

Dette blir reflektert i setningen, “Dersom vi betrakter fysisk liv på en side og mentalt liv på den andre, bryter vi syklusen av forbindelser, og en persons handlinger forblir adskilt fra hjernen.”

Hvordan overføre utdanning til et barn?

For Maria Montessori, var utdanning en integrert prosess. Det nytter ikke å bare forme intellektet, men i stedet forme integrerte individer. Det er derfor undervisning ikke bare handler om å overføre kunnskap. Det er også en etisk handling, basert på respekt og kjærlighet. Den store forskjellen mellom utdanning og instruksjoner er tydelig i sitatet, “Den beste instruksjonen er den som bruker minst mulig ord til formålet.”

Lærer som underviser to elever

Et av de vakreste sitatene av Maria Montessori er, “Dersom du kritiserer et barn for mye, vil de lære seg å dømme. Dersom du roser barnet jevnlig, vil de lære å verdsette.” Det er en veldig klar forståelse som lar oss innse at, til syvende og sist, vil barnet reflektere det de voksne utstyrer dem med.

Montessorimetoden er en av de klareste og mest intelligente innen pedagogikk. Dens virkning er ubegrenset. Nesten et århundre etter at den ble dannet, er den fortsatt gyldig. Og den forblir gyldig fordi den er frukten av dyp følsomhet og overveldende klarhet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.